la setmana

logo
T@R - Tarragona


anterior 27 a 31 JULIOL 2009 següent

 

Dilluns 27 Dimarts 28 Dimecres 29 Dijous 30 Divendres 31 Dissabte 01

 

 

 

COAC TANCAT

 
Si no ho veus bé, clica aquí

destacat  de la setmana  

CONSULTA LES OBRES PREMIADES DE LA
VI BIENNAL D'ARQUITECTURA "ALEJANDRO DE LA SOTA"
Consulta aquí l’acta amb el veredicte del jurat.

 

AJUTS PER REHABILITACIÓ DE FAÇANES A EL MORELL
Convocatòria d'ajuts econòmics destinats a la rehabilitació de façanes, a excepció de les despeses d'obra, dins del terme municipal de El Morell.
+ info

EXPOSICIÓ A RIUDECANYES
CENTENARI DE L'ARQUITECTE I PINTOR FRANCISCO DE PAULA ADELL FERRÉ
Exposició oberta del 18 de Juliol al 23 d'Agost de 2009
Lloc: Edifici de les Antigues Escoles, Passeig Teresa Toda i Juncosa, 2 de Riudecanyes.
Horaris: Dissabtes de 19h a 21h. Diumenges i festius de 12 a 14h. i de 19 a 21h.
+ info

VOLS CONÈIXER L'ARQUITECTURA D'HOLANDA?
Encara ets a temps d'apuntar-te al viatge a Holanda que Tarannà Viatges & Arquexplora ha organitzat del 29 de setembre al 4 d'octubre. La visita inclou, entre destacades mostres d'arquitectura del país, un recorregut complet per Amsterdam i l'assistència a la Biennal de Rotterdam. També hi ha programat un viatge a la Xina, de l'11 al 26 d'octubre, i a l'Índia, del 26 de desembre al 10 de gener.
Des del mes d'abril, l'empresa Tarannà Viatges & Arquexplora, especialitzada en itineraris d'arquitectura, organitza els viatges per als col·legiats validats en contingut pel COAC, i així ha quedat fixat per conveni. L'organització tècnica, la recepció de les reserves, la contractació dels viatges i la seva execució correspon exclusivament a Tarannà Viatges & Arquexplora. +Info.

 

HORARIS D'ESTIU
A l'estiu, a demarcació de Tarragona COAC romandrà tancada del 10 al 28 d'agost.
Recordem que es oficines romandran tancades TOTS ELS DIVENDRES a partir del dia 10 de juliol.
Horari d'oficines: de 8:00 a 15:00 h +info.

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
La Universitat Politècnica de Catalunya, posa al teu abast les tesis més interessants.
Serveixi d'exemple aquesta adreça on pots llegir la que va investigar l'arquitecta Underlea Bruscato Portella, que gira al voltant "DE LO DIGITAL EN ARQUITECTURA".
Per a poder formular una reflexió sobre d'incidència diversa "de lo digital en arquitectura" i assolir els objectius principals de la investigació, al llarg d'aquesta tesis es mostren diferents nivells respecte de l'ús dels nous mitjans digitals, junt amb un bon anàlisis de la producció arquitectònica actual, a través de diferents projectes, centrant-se en el que fa referència al procés i la presentació. Consulta Aqui.
Pots trobar-hi altres tesis del teu interès.

EL SAT INFORMA...
ORDRE MAH/310/2009, de 8 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5404/c5404.pdf

Bases específiques reguladores de la concessió del "V Premi Iniciativa Medi Ambient" any 2009.
Consulta aquí.

Bases que han de regir el concurs de distribució de subvencions destinades a l'arranjament i millora de camins municipals de la comarca del Priorat per a l'Exercici 2009.
Consulta aquí.

Aprovació inicial de les bases per regir el concurs per a l'atorgament de subvencions per part de
l'Ajuntament de Tarragona per a la supressió de barreres arquitectòniques en els comerços de la Part Alta de Tarragona.
BOP nº 104 de 7.05.2009 (2009/6114)

El dia 23 d'abril de 2009, es va aprovar la "Orden VIV/984/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos del CTE Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, 1371/2009, de 19 de octubre".
BOE nº 99 de 23.04.2009

DECRET 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. Propera entrada en vigor el dia 09.10.2009.
DOGC 5357 – 09.04.2009


FIGUERES

AJUNTAMENT DE CREIXELL
CONCESSIÓ per a l'ús privatiu d'un bé de domini públic per a la CONSTRUCCIÓ i EXPLOTACIÓ d'un edifici destinat a tanatori, situat a la zona d'equipaments municipal al costat del cementiri municipal.T 20090018 B.O.P. 27/06/09

POUM VANDELLÒS i L’HOSPITALET DE L’INFANT
Bases per a la contractació, pel procediment obert, tramitació ordinària, per a la redacció del POUM de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Expedient:  1/09   Import: 500.000€ (IVA no inclòs) Codi  CPA  42051   Codi CPV  71.41.00.00 Descripció    Redacció  POUM Àrea de Secretaria General i Urbanisme. REF: S/DN  Exp.
+info

TECNOPARC - PROJECT MANAGEMENT
Treball de project management del projecte i les obres de construcció de l'edifici del Palau de Fires i Congressos "Tecmoparc i el seu aparcament vinculat. Reus.
+info

CONCURS INTERNACIONAL D'URBANISME A POLONIA
La ciutat de Gorzow Wielkopolski de Polonia convida a participar en un concurs internacional pel desenvolupament del centre de la ciutat.
+info

CENTRE PENITENCIARI ELCATLLAR.
Direcció Integrada per la construcció del Centre Penitenciari CP-500 Mas d'Enrich, a El Catllar. Clau:JNP-05537.1.
+info

GIRONA

 

 

EXPOSICIÓ
VI BIENNAL D'ARQUITECTURA "ALEJANDRO DE LA SOTA"
A partir del 15 de juliol
Lloc:Sala d'exposicions COAC Tarragona

 

 

EXPOSICIÓ
REDESCOBRINT LA MODERNITAT AL CAMP ( I )
A partir del 12 de maig
Lloc: Barhaus COAC Tarragona

 

 

 

 

 

 

     

Bases específiques reguladores de la concessió del "V Premi Iniciativa Medi Ambient" any 2009.
Consulta aquí.

Bases que han de regir el concurs de distribució de subvencions destinades a l'arranjament i millora de camins municipals de la comarca del Priorat per a l'Exercici 2009.
Consulta aquí.

Aprovació inicial de les bases per regir el concurs per a l'atorgament de subvencions per part de
l'Ajuntament de Tarragona per a la supressió de barreres arquitectòniques
en els comerços de la Part Alta de Tarragona.
BOP nº 104 de 7.05.2009 (2009/6114)

El dia 23 d'abril de 2009, es va aprovar la "Orden VIV/984/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos del CTE Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, 1371/2009, de 19 de octubre".
BOE nº 99 de 23.04.2009

DECRET 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. Propera entrada en vigor el dia 09.10.2009.
DOGC 5357 – 09.04.2009

Orden VIV/984/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, 1371/2009, de 19 de octubre.
BOE nº 99 de 23.04.2009

LLEI 3/2009, del 10 de març de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics. (DOGC núm 5342, 19 de març de 2009)

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. RD 1890/2008, de 14 de novembre (BOE núm.279 - 19.11.2008). Entrada en vigor l'1 d'abril de 2009.

DB-HR Protecció enfront al soroll. RD 1371/2007 (BOE 23.10.2007). NOVA DATA. Propera entrada en vigor el dia 24.04.2009.

 

 

 

 

Nova Instrucció del Formigó Estructural, EHE-08. RD 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s'aprova la instrucció de formigó estructural. (BOE núm.203 - 22.08.2008). Entra en vigor l'1 de desembre de 2008. Descarregar EHE-08

Gestió de residus. Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos. (BOE 5.8.2008)

Habitatge. D 152/2008, de 29 de juliol, pel qual es regulen l'habitatge concertat i l'habitatge de lloguer amb opció de compra, i s'adopten altres mesures en matèria de l'habitatge. (DOGC 31.7.2008).

Avantprojecte de Decret pel que s'aprova el Reglament Gener al de desplega ment de la Llei 16/2002 de Protecció contra la Contaminació Acústica, i s'adapten els seus Annexos. DOGC núm. 5167 - 07.07.2008.

Text refós de la Llei de sòl. RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo. BOE núm.154 - 26.06.2008.

Registre General del CTE. ORDEN VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación.

Llei del Dret a l'Habitatge. Llei 18/2007, del 28 de desembre, que regula el dret a l'habitatge a Catalunya.(DOGCnúm.5044-09.01.2008).En vigor des del 09.04.2008.

Nou R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). En vigor des del 29.02.2008.

Residus. Construcció i demolició. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). En vigor des del 14.02.2008.

Procediment bàsic per la certificació d'eficiència energètica d'edificis . RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). En vigor des del 30.04.2007, període voluntari fins 31.10.2007. Ja està disponible a la web de l'ICAEN el registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis així com el programa per a la seva sol·licitud. La pàgina dóna accés al model de certificat.

Programa d'estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya . Entrada en vigor un i dos anys. Veure DOGC 05.09.2007.

   
| la teva opinió | donar-se de baixa | Arxiu T@R