la setmana

logo
T@R - Tarragona


anterior 21 a 27 SETEMBRE 2009 següent

 

Dilluns 21 Dimarts 22 Dimecres 23 Dijous 24 Divendres 25 Dissabte 26

 

 
SANTA TECLA

 

 

 
Si no ho veus bé, clica aquí

destacat  de la setmana  

JA US PODEU INSCRIURE AL CURS:
EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC DERIVAT III. PLANS DE MILLORA URBANA.
Coneixes com garantir l'encaix de l'ordenació del PMU amb els teixits preexistents?
Com definir les característiques de la urbanització i les xarxes de mobilitat?
Com regular normativament les tipologies edificatòries en coherència amb els usos desitjables?
Com preveure que el dimensionat i localització dels sistemes d'equipaments i espais lliures responguin a les necessitats socials de l'indret?
El curs, Plans de Millora urbana et respondrà questes qüestions i exposarà diferents casos pràctics de dimensionat d'espais lliures, equipaments, habitatge protegit... i analitzarà diferents PMU.
S’emmarca en el programa d'intensificació en la pràctica del planejament urbanístic..
Dimecres 7, 14, 21, 28, d'octubre; 4 i 11 de novembre de 2009.
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona.
Horari: de 16:00 a 19:30h.
Preu: 504€ / 353€ / 302€
Si esteu interessats en assistir al curs, us podeu inscriure aquí.
+ info

VOLS CONÈIXER L'ARQUITECTURA DE L'ÍNDIA?
Encara ets a temps d'apuntar-te al viatge a l'Índia que Tarannà Viatges & Arquexplora ha organitzat del 26 de desembre al 10 de gener. La visita inclou, entre destacades mostres d'arquitectura tradicional i contemporània del país, un recorregut per edificis de Le Corbusier i Charles Correa.
Des del mes d'abril, l'empresa Tarannà Viatges & Arquexplora, especialitzada en itineraris d'arquitectura, organitza els viatges per als col·legiats validats en contingut pel COAC, i així ha quedat fixat per conveni. L'organització tècnica, la recepció de les reserves, la contractació dels viatges i la seva execució correspon exclusivament a Tarannà Viatges & Arquexplora.+Info.

 

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
La Universitat Politècnica de Catalunya, posa al teu abast les tesis més interessants.
Serveixi d'exemple aquesta adreça on pots llegir la que va investigar l'arquitecta Underlea Bruscato Portella, que gira al voltant "DE LO DIGITAL EN ARQUITECTURA".
Per a poder formular una reflexió sobre d'incidència diversa "de lo digital en arquitectura" i assolir els objectius principals de la investigació, al llarg d'aquesta tesis es mostren diferents nivells respecte de l'ús dels nous mitjans digitals, junt amb un bon anàlisis de la producció arquitectònica actual, a través de diferents projectes, centrant-se en el que fa referència al procés i la presentació. Consulta Aqui.
Pots trobar-hi altres tesis del teu interès.

EL SAT INFORMA...

S'aproven modificacions puntuals de la delimitació de diversos espais de la xarxa Natura 2000. ACORD GOV/138/2009, de 16 de juny. Consulta aquí.

Ajuntament de Valls: Aprovació definitiva de l'Ordenança Reguladora de la Intervenció en Façanes incloses en l'àmbit del PMUNAV. BOPT 2009/11731. Consulta aquí.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge expressa la conformitat sobre la memòria ambiental del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Camp de Tarragona. RESOLUCIÓMAH/2287/2009, de 10 de març. Consulta aquí.

ORDRE PTO/364/2009, de 23 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria per a l'atorgament de les subvencions previstes en el Fons per a la regularització d'urbanitzacions que crea la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics, i s'aproven les bases reguladores que l'han de regir. Es poden descarregar aquí.

LLEI 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte. Descarrega aquí.

ORDRE MAH/310/2009, de 8 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.
Consulta aquí.

PUBLICACIONS
AT #20 Estudio FAM, estrategias in-between
Ja pots recollir el nou número de la revista.

A la teva disposició a consergeria.
Contingut:
Colegio oficial de arquitectos Madrid | Centro cultural San Agustín, La Laguna | Museo del Carnaval, Cádiz | Sede municipal del Mercado Legazpi, Madrid | Centro de Arte Actual en el Matadero, Madrid | Museo de la historia de la ciudad, Pontevedra | Museo Provincial en el palacio le Marques de Tosos, Teruel | Alcazaba Árabe, Badajoz | Viviendas en Bravo Murillo, Madrid | Plazas de San Juan y Genaro Etxeaendía, Irún | Vivero de iniciativas ciudadanas, Madrid.

 


FIGUERES

AJUNTAMENT DE CAMBRILS
Concessió administrativa d’obra pública que té per objecte la construcció i posterior explotació d’un aparcament soterrani a la plaça de l’ajuntament de Cambrils

GISA-TARRAGONA
Contracte de serveis per al control de qualitat de les obres, nova construcció CEIP de Montoliu, Riera de Gaià. CEIP 2 Línies. Clau: PNT-08326 i nova construcció CEIP de Tarragona, Tarragona. CEIP 2 Línies. Clau: PNT-08486

AJUNTAMENT DE VALLS
Contractació de la coordinació i redacció del Pla d'ordenació urbanística municipal de Valls.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
Servei de gestió i suport tècnic del programa de construcció i equipament de diversos centres de docència o recerca i d’altres centres de la Universitat Rovira i Virgili.   

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - HOSPITAL JOAN XXIII
Adjudicació del contracte de  gestió de servei públic amb obra mitjançant concessió que té per objecte el projecte, la construcció, la gestió i l’explotació del servei públic de les llars d’infants municipals.

AJUNTAMENT DE CUNIT
Adjudicació d’una concessió d’obra publica que té per objecte la redacció del projecte, execució de les obres, conservació i explotació d’un edifici destinat a habitatges de proteccio oficial de lloguer i altres instal·lacions a la finca descrita en el present plec.

Tota la informació al web de concursos.

PREMI PFC D'ARQUITECTURA ACXT- IDOM
Podran participar tots els Projectes Final de Carrera presentats i aprovats entre el 31 d'octubre de 2008 i el 30 d'octubre de 2009. Bases.
Dotació: 3 premis de 5.000 €. Termini 30.oct.2009 +info

CONVOCATS ELS VIII PREMIS CERÀMICA ARQUITECTURA I INTERIORISME
Podran participar tots els arquitectes i interioristesde qualsevol nacionalitat que intervenen en el disseny d'espais. L'únic requisit és que les obres presentades haurien d'utilitzar com un material important els paviments i/o revestiments ceràmics de fabricació espanyola en la part formal de l'edifici. Bases. Dotació: 20.000 €. Termini 30.oct.2009 +info

CONCURS INTERNACIONAL D'URBANISME A POLONIA
La ciutat de Gorzow Wielkopolski de Polonia convida a participar en un concurs internacional pel desenvolupament del centre de la ciutat.
+info

GIRONA

 

EXPOSICIONS OBERTES...

 

EXPOSICIÓ
VI BIENNAL D'ARQUITECTURA "ALEJANDRO DE LA SOTA"
A partir del 15 de juliol
Lloc: Sala d'exposicions COAC Tarragona
Horari: De dilluns a dijous de 8:00 a 15:00 h
Consulta aquí l’acta amb el veredicte del jurat.

 

 

EXPOSICIÓ
REDESCOBRINT LA MODERNITAT AL CAMP ( I )
A partir del 12 de maig
Lloc: Barhaus COAC Tarragona

 

 

AVIAT...

 

PRESENTACIÓ: PROGRAMA CTE-DB-HR.

Dimarts 13 d'octubre.
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona.
Horari: de 12:00 a 14:00h.
Preu: Gratuït
Si esteu interessats en assistir al curs, us podeu inscriure aquí.
+ info

 

CURS: EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC DERIVAT III. PLANS DE MILLORA URBANA.
Dimecres 7, 14, 21, 28, d'octubre; 4 i 11 de novembre de 2009.
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona.
Horari: de 16:00 a 19:30h.
Preu: 504€ / 353€ / 302€
Si esteu interessats en assistir al curs, us podeu inscriure aquí.
+ info

 

JORNADA: EMPRESA JUNKERS. La Excelència Energètica en Instal.lacions tèrmiques.

Dimarts 20 d'octubre.
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona.
Horari: de 17:00 a 19:00h.
Preu: Gratuït
Si esteu interessats en assistir al curs, us podeu inscriure aquí.
+ info


 

EXPOSICIÓ: DE LA BAUHAUS A LA CIUTAT BLANCA DE TEL AVIV
Del 23 d'octubre al 22 de novembre de 200909
A Lloc: Tinglado Núm. 1 del Port de Tarragona

Inauguració: Divendres 23 d'octubre de 2009
A continuació... conferència a càrrec de Javier Montes

 

L'exposició recull la història d'una ciutat moderna ideada per arquitectes jueus formats a la famosa escola alemanya Bauhaus, que als anys 30 van haver de buscar acollida en països democràtics per lliurar-se de la guerra que els nazis havien emprès en tot el continent europeu.

+ info

 

JORNADA: PATOLOGIES A L'EDIFICACIÓ

Dimecres 28 d'octubre.
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona.
Horari: de 12:00 a 14:00h.
Preu: Gratuït
Si esteu interessats en assistir al curs, us podeu inscriure aquí.

 

 

 

     

LLEI 13/2009, del 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. NOVETAT
Consulta aquí.

LLEI 14/2009, del 22 de juliol, d’aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries. NOVETAT
Consulta aquí.

1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. NOVETAT
Consulta aquí.

El dia 23 d'abril de 2009, es va aprovar la "Orden VIV/984/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos del CTE Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, 1371/2009, de 19 de octubre".
BOE nº 99 de 23.04.2009

DECRET 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. Propera entrada en vigor el dia 09.10.2009.
DOGC 5357 – 09.04.2009

 

 

 

Orden VIV/984/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, 1371/2009, de 19 de octubre.
BOE nº 99 de 23.04.2009

LLEI 3/2009, del 10 de març de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics. (DOGC núm 5342, 19 de març de 2009)

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. RD 1890/2008, de 14 de novembre (BOE núm.279 - 19.11.2008). Entrada en vigor l'1 d'abril de 2009.

DB-HR Protecció enfront al soroll. RD 1371/2007 (BOE 23.10.2007). Entrada en vigor el dia 24.04.2009.

Nova Instrucció del Formigó Estructural, EHE-08. RD 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s'aprova la instrucció de formigó estructural. (BOE núm.203 - 22.08.2008). Entra en vigor l'1 de desembre de 2008. Descarregar EHE-08

Registre General del CTE. ORDEN VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación.

 

   
| la teva opinió | donar-se de baixa | Arxiu T@R