la setmana

logo
T@R - Tarragona


anterior 12 a 18 OCTUBRE 2009 següent

 

Dilluns 12 Dimarts 13 Dimecres 14 Dijous 15 Divendres 16 Dissabte 17

FESTA

PRESENTACIÓ: PROGRAMA CTE-DB-HR.

CURS: PLANS DE MILLORA URBANA

 

 

 
Si no ho veus bé, clica aquí

destacat  de la setmana  

PRESENTACIÓ: PROGRAMA CTE-DB-HR.
Dimarts 13 d'octubre.
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona.
Horari: de 12:00 a 14:00h.
Preu: Gratuït
Si esteu interessats en assistir al curs, us podeu inscriure aquí.
+ info

RECORDATORI
ENTRA EN VIGOR EL NOU DECRET D'HABITABILITAT
El dia 9 d’octubre de 2009 entra en vigor el Decret de “Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat (D 55/2009, DOGC 9-04-2009)
Consulta aquí.

CURS: EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC DERIVAT III. PLANS DE MILLORA URBANA.
Dimecres 7, 14, 21, 28, d'octubre; 4 i 11 de novembre de 2009.
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona.
Horari: de 16:00 a 19:30h.
+ info

 

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
La Universitat Politècnica de Catalunya, posa al teu abast les tesis més interessants.
Serveixi d'exemple aquesta adreça on pots llegir la que va investigar l'arquitecta Underlea Bruscato Portella, que gira al voltant "DE LO DIGITAL EN ARQUITECTURA".
Per a poder formular una reflexió sobre d'incidència diversa "de lo digital en arquitectura" i assolir els objectius principals de la investigació, al llarg d'aquesta tesis es mostren diferents nivells respecte de l'ús dels nous mitjans digitals, junt amb un bon anàlisis de la producció arquitectònica actual, a través de diferents projectes, centrant-se en el que fa referència al procés i la presentació. Consulta Aqui.
Pots trobar-hi altres tesis del teu interès.

EL SAT INFORMA...

S'aproven modificacions puntuals de la delimitació de diversos espais de la xarxa Natura 2000. ACORD GOV/138/2009, de 16 de juny. Consulta aquí.

Ajuntament de Valls: Aprovació definitiva de l'Ordenança Reguladora de la Intervenció en Façanes incloses en l'àmbit del PMUNAV. BOPT 2009/11731. Consulta aquí.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge expressa la conformitat sobre la memòria ambiental del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Camp de Tarragona. RESOLUCIÓMAH/2287/2009, de 10 de març. Consulta aquí.

ORDRE PTO/364/2009, de 23 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria per a l'atorgament de les subvencions previstes en el Fons per a la regularització d'urbanitzacions que crea la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics, i s'aproven les bases reguladores que l'han de regir. Es poden descarregar aquí.

LLEI 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte. Descarrega aquí.

ORDRE MAH/310/2009, de 8 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.
Consulta aquí.


FIGUERES

Actualment no hi ha cap concurs vigent a la Demarcació de Tarragona.

Tota la informació al web de concursos.

 

GIRONA

 

EXPOSICIONS OBERTES...

 

EXPOSICIÓ
VI BIENNAL D'ARQUITECTURA "ALEJANDRO DE LA SOTA"
Del 15 de juliol al 22 d'octubre de 2009
Lloc: Sala d'exposicions COAC Tarragona
Horari: De dilluns a dijous de 8:00 a 15:00 h
Consulta aquí l’acta amb el veredicte del jurat.

 

 

EXPOSICIÓ
REDESCOBRINT LA MODERNITAT AL CAMP ( I )
A partir del 12 de maig
Lloc: Barhaus COAC Tarragona

 

 

AVIAT...

 

JORNADA: EMPRESA JUNKERS. La Excelència Energètica en Instal.lacions tèrmiques.

Dimarts 20 d'octubre.
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona.
Horari: de 17:00 a 19:00h.
Preu: Gratuït
Si esteu interessats en assistir al curs, us podeu inscriure aquí.
+ info


 

EXPOSICIÓ: DE LA BAUHAUS A LA CIUTAT BLANCA DE TEL AVIV
Del 23 d'octubre al 22 de novembre de 2009
A Lloc: Tinglado Núm. 1 del Port de Tarragona

Inauguració: Divendres 23 d'octubre de 2009
A continuació... conferència a càrrec dels comissaris de l'exposició.

 

L'exposició recull la història d'una ciutat moderna ideada per arquitectes jueus formats a la famosa escola alemanya Bauhaus, que als anys 30 van haver de buscar acollida en països democràtics per lliurar-se de la guerra que els nazis havien emprès en tot el continent europeu.

+ info

 

EXPOSICIÓ: PER UN BARRI DIGNE
El pla de millora dels barris que necessiten una atenció especial

Del 5 de novembre al 22 de gener de 2010

Lloc: Sala d'exposicions COAC Tarragona
Horari: De dilluns a dijous de 8:00 a 15:00 h

L’exposició, organitzada pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, pretén acostar a la ciutadania de manera molt visual les obres realitzades i els projectes en marxa del Programa de barris, amb una èmfasi especial en la participació veïnal en el desplegament d’aquestes actuacions.
El títol de la mostra, Per un barri digne, vol ser també un homenatge a tots aquells que des dels ajuntaments i el moviment veïnal han treballat al llarg de molts anys perquè tots els barris de Catalunya tinguessin el nivell desitjable de qualitat urbana i de serveis.
Recull les actuacions més destacades de les cinc convocatòries resoltes fins ara de la Llei de barris, que han permès impulsar projectes de millora de 92 barris situats en 77 municipis.

VERMUTS D'OBRA: EL CATLLAR
Dissabte 7 de novembre de 2009.
Lloc: El Cattlar
Horari: (a concretar)
Preu: Gratuït

Visita guiada a tres obres recents al poble del Cattalr: El CEIP L'Agulla, El Castell del Catllar i L''Àmbit Lúdic - Esportiu "La Torre d'en Guiu". Es tancarà el recorregut amb el tradicional vermut.

 

 

JORNADA: PATOLOGIES A L'EDIFICACIÓ

Dimecres 28 d'octubre.
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona.
Horari: de 12:00 a 14:00h.
Preu: Gratuït
Si esteu interessats en assistir al curs, us podeu inscriure aquí.

 

 

 

     

El dia 9 d’octubre de 2009 entra en vigor el Decret de “Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat (D 55/2009, DOGC 9-04-2009) NOVETAT
Consulta aquí.

LLEI 13/2009, del 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. NOVETAT
Consulta aquí.

LLEI 14/2009, del 22 de juliol, d’aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries. NOVETAT
Consulta aquí.

1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. NOVETAT
Consulta aquí.

El dia 23 d'abril de 2009, es va aprovar la "Orden VIV/984/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos del CTE Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, 1371/2009, de 19 de octubre".
BOE nº 99 de 23.04.2009

DECRET 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. Propera entrada en vigor el dia 09.10.2009.
DOGC 5357 – 09.04.2009

 

 

 

Orden VIV/984/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, 1371/2009, de 19 de octubre.
BOE nº 99 de 23.04.2009

LLEI 3/2009, del 10 de març de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics. (DOGC núm 5342, 19 de març de 2009)

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. RD 1890/2008, de 14 de novembre (BOE núm.279 - 19.11.2008). Entrada en vigor l'1 d'abril de 2009.

DB-HR Protecció enfront al soroll. RD 1371/2007 (BOE 23.10.2007). Entrada en vigor el dia 24.04.2009.

Nova Instrucció del Formigó Estructural, EHE-08. RD 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s'aprova la instrucció de formigó estructural. (BOE núm.203 - 22.08.2008). Entra en vigor l'1 de desembre de 2008. Descarregar EHE-08

Registre General del CTE. ORDEN VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación.

 

   
| la teva opinió | donar-se de baixa | Arxiu T@R