Si no pots veure aquest butlletí correctament fes clic aquí
 
logo
Setmana 01
del 04 al 10 de gener de 2016
logo
logologo
       
 
Dilluns 04
Dimarts 05
Dimecres 06
Dijous 07
Divendres 08

Dissabte 09

COAC TANCAT

COAC TANCAT

REIS

 

   
 
destacat  de la setmana
 
LA DEMARCACIÓ

HORARI DE NADAL
Les oficines de la Demarcació estaran tancades els
dies 24 i 31 de desembre de 2015 i també els
dies 4 i 5 de gener de 2016.

AVANÇ CALENDARI

EXPOSICIÓ: IX BIENNAL ALEJANDRO DE LA SOTA A FALSET
Del 15 de gener al 26 de febrer de 2016 podrem visitar l'exposició al Castell de Falset. Una mostra de les obres guardonades en cadascuna de les modalitats de la IX edició d'aquests premis.
<+info>

CURS: ITE 2.0. RECONEIXEMENT I AVALUACIÓ D'EDIFICIS EXISTENTS
Com hem de respondre professionalment a la Inspecció d'Edificis d'Habitatges? Marc legislatiu, reconeixement, avaluació i gestió. Totes les respostes en aquest curs que s'impartirà els dies 12,19 i 26 de gener de 2016. Inscripcions i més informació a aquí.

EXPOSICIÓ: CASA, TERRITORI, PAISATGE
Dibuixos, estudis i projectes a l'illa d’Eivissa, 1994-2014. Stefano Cortellaro. Podeu veure aquesta exposició del 14 de gener a l’11 de març de 2016. Inauguració i conferència el dijous 14 de gener.
<Descarrega el targetó> <+info>

CICLE URBANITATS: CONFERÈNCIA DE JORDI BELLMUNT
El dijous 21 de gener de 2016 a les 19.30h, l'arquitecte Jordi Bellmunt ens parlarà del paisatgisme, l’espai públic, l’urbanisme i l’arquitectura que porten a terme des del seu despatx professional.
<Descarrega el targetó> <+info>

CONFERÈNCIA: PEREDA PEREZ ARQUITECTOS
El dijous 18 de febrer a les 19.30h, aquest estudi d'arquitectura de Navarra ens parlarà de la seva obra més recent.
<Descarrega el targetó>
<+info>.

JORNADES DE REPÀS DEL CODI TÈCNIC
Al febrer del 2016 es farà una explicació de cadascun dels DB's i un repàs de les últimes modificacions que s'han produït en el text normatiu. Es faran 5 jornades programades de 4 hores cadascuna:HR, HS-HE, SI,RSCIEI i SUA. Inscripcions i més informació aquí.

 

NOVES ADQUISICIONS A LA BIBLIOTECA
Podeu consultar el <llistat actualitzat desembre 2015> dels últims llibres posats a disposició de tots els col·legiats. Si voleu suggerir l'adquisició d'algun títol en concret, ho podeu fer escrivint un correu electrònic a l'adreça bibl.tar@coac.net.

EXPOSICIÓ: IMATGES DE POBLET
Un recull de fotografies del Monestir de Poblet que van ser preses durant la primera meitat de segle XX. L'exposició es podrà veure del 16 d’octubre de 2015 al 4 de març de 2016 a la Sala Barhaus.
<Descarrega el targetó> <+info>

     
destacat  de la setmana
   

JORNADES TÈCNIQUES COBERTES ENJARDINADES
Verdjardins organitza aquesta jornada sobre cobertes enjardinades i jardins verticals amb la presència dels departaments tècnics de ZinCo i Sempergreen. Lloc:Vaporlab C. St. Serapi 2, Reus. Preu: 20 € Inscripcions: info@verjardins.com <+info>

CONVOCAT EL PREMI NACIONAL D'ARQUITECTURA
El Ministeri de Foment convoca el Premi Nacional d'Arquitectura corresponent a l'any 2015. El termini de presentació de candidatrures finalitza un més després de la publicació de la Convocatòria (BOE 309 de 26.12.2015). Consulteu les Bases (BOE 289 de 03.12.2013)

 

PAU DE SOLÀ-MORALES NOU DIRECTOR DE L'EAR
El doctor Pau de Solà-Morales Serra, arquitecte, ha estat nomenat Director de l’Escola Técnica Superior d’Arquitectura (ETSA) de la Universitat Rovira i Virgili. El seu nomenament es va fer efectiu 4 de desembre de 2015.

     
destacat  de la setmana
   

LLEI DE COSTES - SENTÈNCIA
Sentència de 5.11.15: Declaraciód’inconstitucionalitat i nul·litat: l'art. 1.39, quan introdueix un nouapartat 5 en la disposiciótransitòria 1ª de la Llei 22/1988; la disposicióaddicional 4ª, apartats 1, 2 i 4; i la disposicióaddicional 9ª.2º) de la Llei2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costas Declarar que la disposicióaddicional 7ª i, per connexió, l'annex, no són inconstitucionals sempre que s'interpretin en els termes establerts en el fonament jurídic 14. Nota Llei Costes

LLEI DEL SÒL - SENTÈNCIA
Sentència de 22.10.15: Declaraciód’inconstitucionalitat i nul·litat de del'art. 25.2.a del DecretLegislatiu 2/2008, de 20 de juny, que va aprovar el Text Refós de la Llei del Sòl, perquè la compensació que fixa per alspropietaris de sòl rural subjecte a primera urbanització no guarda equilibriamb el valor real del ben expropiat. Nota Llei del Sòl

PUBLICADA LA NOVA "LEY DEL SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA"
El 31 d'octubre de 2015 s'ha publicat al BOE el "Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana". Entrada en vigor el mateix dia de la publicació.

 

LLEI DE SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA
LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.Publicada al DOGC 24.7.2015.

LLEI PER COORDINAR CADASTRE I REGISTRE
La coordinació de la informació existent al Registre de la Propietat i al Cadastre, per afavorir una millor identificació dels immobles, és un dels objectius de la Llei 13/2015, de 24 de juny, de reforma de la Llei Hipotecària i del text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari. <+info>

GENERADOR D'INFORMES ITE
Amb motiu de l'entrada en vigor del Nou Decret ITE, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha elaborat una aplicació en entorn web per poder generar l'informe corresponent.

 
| la teva opinió | donar-se de baixa | Arxiu T@R |