Pàgina principal Pàgina principal
  

Cèsar Martinell i Brunet
Valls 1888 - Barcelona 1973

Cèsar Martinell i Brunet va constituir un dels darrers testimonis d'una de les èpoques més florents de Catalunya: el Noucentisme.
La seva tasca cultural, tant en el camp de l'arquitectura com en el de la historiografia, és un exponent viu de tota una empenta col·lectiva que va donar uns fruits dels quals encara som hereus.
Martinell representa un pont de transmissió intel·lectual entre la segona generació de mestres de la Renaixença catalana (Antoni Gaudí, Lluís Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch, etc...) i la generació de la postguerra. A través de la seva producció arquitectònica i la literària podem salvar la distància cultural entre les acaballes del segle XIX i gairebé dos terços del segle XX, i entendre el missatge i l'evolució de moments històrics -polítics, socials i culturals- ben diversos.
Personatge polifacètic com molts dels seus contemporanis, Martinell va desenvolupar una intensa tasca com a arquitecte i com a investigador, divulgador i cronista de l'art d'èpoques passades i del seu temps. Eugeni d'Ors hi va trobar un col·laborador excel·lent en aquell camí de culturització que va emprendre la Mancomunitat de Catalunya.

Cèsar Martinell i Brunet va néixer a Valls, al Camp de Tarragona, el dia 24 de desembre de 1888. Era l'any en què Barcelona celebrava, cofoia, l'Exposició Universal.
El Camp de Tarragona ha estat una comarca prolífica en figures destacades de l'arquitectura i de les arts: hi van néixer, al mateix segle XIX, Antoni Gaudí, Francesc Berenguer, Joan Rubió i Bellver i Josep Maria Jujol, tots ells arquitectes que van donar a la posteritat nombroses obres que han estat admirades i reconegudes arreu. Fills de Valls eren l'escultor Anselm Nogués i els pintors Galofre Oller i Jaume Mercadé; el novel·lista Narcís Oller; l'historiador Indaleci Castells, que va iniciar a Cèsar Martinell en el camp de la historiografia; el fotògraf Pere Català Pic i, ja en el segle XX, el també fotògraf Francesc Català Roca...
També, a Valls, hi van néixer excel·lents artífexs de l'arquitectura i l'escultura barroques dels segles XVII i XVIII: Fra Josep de la Concepció i Lluís Bonifàs i Massó, als quals Martinell va dedicar temps per tal d'estudiar-los i donar-ne a conèixer la producció artística.

Martinell provenia, per part de pare, d'una família de tintorers, i per part de mare, de mestres d'obra fet que, segons ell, seria determinant de la seva vocació envers l'arquitectura. El 1906 va arribar a Barcelona per iniciar-hi els estudis universitaris. A l'Escola d'Arquitectura va rebre les lliçons de Lluís Domènech i Montaner i d'August Font i Carreras, entre d'altres, i a l'Escola d'Art de Francesc d'A. Galí va aprendre a dibuixar al costat de Joan Miró, Manuel Humbert i Jaume Mercadé.
Quan ja estava a punt de llicenciar-se, Martinell va entrar a treballar al despatx de Joan Rubió i, alhora, a formar part del cercle d'arquitectes que envoltaven Gaudí, que tot just iniciava el retir a la Sagrada Família. De la relació amb el mestre naixeria, d'una banda, una manera especial d'entendre i projectar l'arquitectura i, de l'altra, una de les vies d'investigació que va conrear amb profunditat, el gaudinisme.

L'any 1916 va acabar la carrera. En el seu exercici de revàlida va desenvolupar un tema sobre un Ministeri d'Instrucció Pública i Belles Arts que, pel seu caràcter públic, necessàriament havia de ser monumental. És l'estil que podríem anomenar "Escola d'Arquitectura de Barcelona", el que any rere any s'exigia als estudiants, amb plantejaments conceptuals i d'organització espacial i funcional semblants als de la Universitat Literària d'Elías Rogent, que ja feia més de cinquanta anys que s'havia construït, o el Palau de Justícia d'Enric Sagnier, que ja en feia vint-i-cinc, i més encara, el projecte d'edifici destinat a les Institucions Provincials d'Instrucció Pública, que havien redactat els arquitectes Lluís Domènech i Montaner i Josep Vilaseca el 1877. Així mateix, els projectes finals de carrera de Rubió i Bellver i Rafael Masó, corrien per camins paral·lels.

La diversitat d'ensenyaments i influencies que va rebre Martinell (per un costat dels mestres relacionats amb el Modernisme, i per l'altre dels que ja feien files en l'incipient Noucentisme) fou decisiva per a la formació de la seva personalitat que, per força havia de ser polifacètica. Havia de marcar, per dir-ho d'alguna manera, aquella actitud compartida d'universalitat, d'excentricisme en el sentit d'escapar de la pobresa de l'especialització en un sol tema. I havia de produir obres que van esdevenir un pont, una transició, en què es conjuminen diverses estètiques.
En la varietat dels tipus arquitectònics projectats per Martinell hi quedarà plasmada aquella diversitat estètica.
Mentre que l'arquitectura agrària revela, en un principi, la influencia directa dels dos grans arquitectes modernistes catalans: Gaudí -pel que fa a les solucions espacials- i Domènech -pel que fa a les formes i materials-, l'arquitectura pública s'impregnarà dels valors noucentistes (classicisme i simplicitat de línies), i l'arquitectura domèstica palesarà la influència dels successius estils de moda: monumentalisme, un cert racionalisme, castissisme...
D'altra banda, la seva producció en el camp de l'arquitectura religiosa i en les obres de restauració, s'emmarca dins de la que alguns autors han denominat escola conservadora, que va tenir en l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch un dels teòrics més representatius.

Lluís Cuspinera i Font
Arquitecte

Raquel Lacuesta
Doctora en Història de l'Art