Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
BONET I CASTELLANA, Antoni 1913 - 1989 Títol d'arquitecte: 1945
Arquitectura religiosa Disseny i Interiorisme Edificis comercials
Edificis industrials Edificis per a l'espectacle i lleure públics Edificis per a la educaciķ i amb finalitats científiques i culturals
Edificis turístics Edificis per al servei sanitari i benčfic Edificis públics
Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars Planejament urbā
Singular    
 
     
  Túnel de Guadarrama. Restaurant i estaciķ de servei.

Guadarrama. Madrid.

1963

Documentaciķ:
C 1286 / 87 :
1: Memōries, plec de condicions, amidaments, correspondčncia, varis
2-3:Avantprojectes preliminars en paper sulfuritzat plantes 1:500 (9). Projectes 1963-64: Plantes 1:500 (4) 1:300 (2) 1:200 (3) 1:100 (15) 1:50 (1) 1:500.000 (1). Secc. 1:200 (1) 1:100 (4) 1:50 (1). Alz. 1:300 (1) 1:100 (3). Detalls (13). Estruct. (5).Perspectiva (1)


Edifici per a despatxos, habitatges i garatges

C. Tuset, 19. Barcelona. ( Barcelončs )

1965

Documentaciķ:
C 1376 / 171 :
1-3: Memōria (21), full d'encārrec (1), rebut (1), correspondčncia (11). Avantprojecte 1960 i projecte 1965. Plantes 1:500 (2),1:200 (9),1:100 (4), 1:50 (16);secc. 1:200 (1), 1:100 (1), 1:50 (1); alz. 1:50 (2); croquis (3); detalls (11)

Observacions:
Propietari: David, SA


Edifici Gas Natural

Barcelona. ( Barcelončs )

1967

Documentaciķ:
C 1291 / 102 :
1-2:Plānols avantprojecte: Plantes 1:2000 (1), 1:1000 (3), 1:500 (2), 1:100 (19), 1:50 (3), 1:200 (2); secc. 1:100 (3), 1:50 (1); alz. 1:100 (6), 1:50 (3), 1:200 (2); croquis (5); detalls (11). Correspondčncia (9), documents (14)

Observacions:
Gas Natural, SA


Central Nuclear de Vandellōs. Poblat.

Vandellōs. ( Baix Camp )

1967 - 1970

Documentaciķ:
C 1298 / 136 :
1: Equipament del Poblat: club, mercat, residencia, laboratoris. Plantes : 1:100 (2), 1:50 (4), secc. 1:100 (1), 1:50 (1), alz. 1:100 (2), 1:50 (2)
2-3: Projecte d'execuciķ del Poblat.Vivendes Tipus E i D. Plantes 1:1000 (1),1:500 (1), 1:50 (24), secc. 1:50 (3), alz. 1:50 (19), estruct.(3), detalls (2). Memōries
4: Poblat i Central. Fotografies (89), fotocōpia en poliester (5)
C 1299 / 136 :
1: Poblat. Croquis (1). Fulls d'encārrec, documentaciķ col.legial, contracte
2: Poblat. Documentaciķ sobre l'obra. Correspondčncia
3: Poblat. Documentaciķ sobre 10 vivendes d'enginyers i reclamacions sobre esquerdes, documentaciķ administrativa i correspondčncia, documentaciķ sobre l'edifici administratiu : decoraciķ i final d'obra; annex a la memōria: accions per a l'edificaciķ
4: Poblat. Avantprojecte de abril 1969 i projecte de juliol 1969 (visat el 13 de Juliol de 1970 de la residencia "El Torn". Plantes 1:200 (4), 1.100 (2), 1:50 (5), secc. 1:100 (2), 1:50 (2), alz. 1:100 (4), 1:50 (3)
5: Vivendes pareades. Memōria. Pl. 1:500 (1), 1:50 (1), secc. 1:50 (1)
C 1365 / 136 :
1:Avantprojecte de vivendes unifamiliars. Maig 1968.: pl. 1:200 (1), 1:50 (5), 1:100 (1), 1:20 (4)
1-3: Poblat. Projecte vist en juny 1969.Tipus 1, 2 ,3 i 4. Plantes 1:100 (4), 1:50 (22), secc. 1:50 (10), alz. 1:50 (21)
4-5: Projecte de vivendes unifamiliars de l'any 1970.Tipus A i B. Plantes 1:100 (4), 1:50 (12), alz. 1:50 (4), detalls (1)
C 1366 / 136 :
1-2: Projecte de vivendes plurifamiliars, gener 1970. Plantes 1:1000 (1),1:100 (4), 1:50 (15), secc. 1:50 (3), alz. 1.100 (1), alz. 1:50 (3), detalls (2)
3-4: Projecte de vivendes de organitzaciķ hexagonal en planta. Plantes:1:1000 (2), 1::500 (1), 1.200 (12), 1:20 (11).Memōria.
C 1397 / 136 :
1: Projecte de vivendes d'organitzaciķ hexagonal. Plantes 1:100 (1) 1:50 (1), 1:20 (15); secc. 1:50 (3); alz. 1:20 (10)
T 36 / 136 :
1:Residencia "El Torn". Pl. 1:200 (1), 1:50 (1).Escuela Pl 1:100 (1). Vivendes pareades pl. 1:500 (1), 1:50 (3), SECC. 1:50 (1). Urbanitzaciķ. 1:1000 (1), 1:500 (2).Urbanitzaciķ torre d'aigües pl. (1)

Observacions:
Propietari: HIFRENSA (Hispano Francesa de Energía Nuclear, SA). Contratistas: Construcciones y Acabados, S.C.I. (1ra fase de l'escola del poblat); ALCOMA, SA (2na fase escoles, residčncia, club i gimnās);),J. Mirķ Trepat Construcciones SL i Bonamusa /Tomās decoradores (Edifici administratiu de la Central Nuclear); Joan Domenech constructor (10 vivendes )


Ārees de servei d'autopistes Barcelona Mar i Barcelona Nord

Barcelona. ( Barcelončs )

1967

Documentaciķ:
C 1329 / 227 :
1: Projecte Barcelona Mar (1967). Plantes 1:1000 (3), emplaįament (2), alz. 1:200 (1), croquis (30),correspondčncia (4),documentaciķ (33), detalls (5)
2-3: Projecte Barcelona Nord (1968). Plantes 1:1000 (10), 1:2000 (1), 1:500 (2), 1:200 (9),1:100 (2), 1:50 (1); alz i secc. 1:200 (5), 1:50 (1); croquis (14); documentaciķ (18)

Observacions:
Promotor: Autopistas.


Central Nuclear de Vandellōs. Pavellons. Edifici.

Vandellōs. ( Baix Camp )

1967

Documentaciķ:
C 1391 / 136 :
1: Pavellons: Pl. 1:500 (1), 1:50 (1), 1:20 (3), 1:10 (1); secc. 1:50 (1), 1:20 (1),alz. 1:20 (1), detalls (1)
2: Edifici de mandos: pl. 1:500 (1), 1:50 (1), secc. varies escales (1), alz. 1:50 (1), detalls (1). Memōria
3: Edifici magatzems: alz. 1:100 (1); fotografies (9)

Observacions:
Propietari: HIFRENSA


Central Nuclear de Vandellōs. Ordenaciķ. Poblat.

Vandellōs. ( Baix Camp )

1967

Documentaciķ:
C 1297 / 136
1: Documentaciķ general. Magatzem "Central Nuclear de Vandellōs" nro. 13 i 4. Plānols generals i primers plānol d'ordenaciķ de l'any 1968: plantes:1:10.000 (1), 1:2000 (3), 1:1000 (3), 1:100 (1).
2: Projecte d'urbanitzaciķ i ordenaciķ del Poblat de l'any 1969. Plantes 1:1000 (2), 1:100 (1),1:500 (1),1:50 (2) 1:2000 (1),secc. 1:50 (1),secc. de vial (11), detalls (3).
3: Poblat. Escola. Febrer 1970. Plānols: pl. 1:100 (8), secc. 1:100 (2), alz. 1:100 (2), detalls (9), estructures (3), croquis (1).

Observacions:
Propietari: HIFRENSA


Port Esportiu de Barcelona

Barcelona. ( Barcelončs )

1968

Documentaciķ:
C 1349 / 183 :
1: Plānols 1:50.000 (1), 1:2.000 (9)
2: Fotografies (4)
T 34 / 183 :
1: Plantes 1: 2000 (2)


Central Nuclear de Vandellōs. Edifici d'oficines. Pavellķ. Reactor.

Vandellōs. ( Baix Camp )

1968

Documentaciķ:
C 1390 / 136 :
1: Edifici d'oficines. Edifici provisional: pl. 1:100 (1), 1:500 (1), alz. 1:100 (1). Edifici definitiu: pl. 1:1000 (1), 1: 200 (1), 1:50 (5), secc. 1:50 (1), alz. 1:50 (3), detalls (3)
2: Pavellķ de guardies:pl. 1:200 (3), 1:50 (5), detalls (8)
3: Reactor, central, central auxiliar: pl. 1.200 (2), 1:1000 (4), 1:100 (15), alz. 1:200 (3), 1:100 (5), 1:50 (1), detalls (2), croquis (10)

Observacions:
Propietari: HIFRENSA


Magatzems Zona Franca

Barcelona. ( Barcelončs )

1969 - 1975

Documentaciķ:
1969
C 1296 / 134 : 1: Documentaciķ escrita (18). Plānols: Croquis (8). Avantprojecte 1969-70 :pl. 1:500 (5)
1974-1975
C 1383 / 134 : 1: Plānols projecte: Pl. 1:500 (2), 1:200 (2); detalls (4); fotografies (7). Documentaciķ escrita (45)

Observacions:
Propietari: Consorci de la Zona Franca


Gallina Blanca, Edifici Social

Sant Joan Despí. ( Baix Llobregat )

1970 - 1972

Documentaciķ:
C 1375 / 140
1-2: Full d'encārrec, documentaciķ, memōria. Plānols avantprojecte abril 1970 i projecte maig 1970: croquis (3), plantes 1:500 (2), 1:200 (5), 1:100 (4),1:50 (1);alz. 1:100 (2),secc. 1:50 (1), detalls (4); estruct. (1).
3: Plānols decembre 1970. Plantes 1:200 (4), 1:50 (8); secc. 1:50 (2); alz. 1:50 (3); detalls (9).
4: Estructures (10).

Observacions:
Propietari: "Gallina Blanca, S.A."


Marquesina estaciķ de servei i cafeteria

1970

Documentaciķ:
C 1313 / 178 :
1: Croquis (5)

Observacions:
Es probable que sigui un estudi per a ACESA. Veure Túnel de Guadarrama.