Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
BONET I CASTELLANA, Antoni 1913 - 1989 Títol d'arquitecte: 1945
Arquitectura religiosa Disseny i Interiorisme Edificis comercials
Edificis industrials Edificis per a l'espectacle i lleure públics Edificis per a la educaciķ i amb finalitats científiques i culturals
Edificis turístics Edificis per al servei sanitari i benčfic Edificis públics
Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars Planejament urbā
Singular    
 
     
  Golf Puigcerdā. Detalls

Puigcerdā. ( Cerdanya )

Documentaciķ:
C 1370 / 241 :
1: Detalls (2)


Canōdrom Meridiana

C. Concepciķ Arenal, 165; C. Riera d'Horta. Barcelona. ( Barcelončs )

1960 - 1962

Documentaciķ:
C 1330 / 192 :
1: Documentaciķ escrita: doc. col.legial, acta de replanteig, full d'encārrecs, final d'obra
2: Primer avantprojecte:plantes 1:200 (4), alz. 1:200 (1), perspectiva (1)
3: Estudis previs. Plantes 1:500 (1), 1:200 (2), 1:100 (1); secc. 1:50 (1); alz. 1:100 (3); croquis (21), detalls (9)
4:Avantprojectes: Plantes 1:500 (2); secc. 1:50 (1); (1), 1:100 (1)
5:Projecte. Plantes 1:400 (1), 1:100 (3), 1:50 (3); secc. 1:50 (1); alz. 1:50 (2); detalls (28)
6: Amidaments
7: Fotografies (39), fotocōpia en poliester (3)
8: memōria
C 1331 / 192 :
1-2: Estructures. Plānols (38)i dossier de cālculs
3: Pressupost.Certificacions
H 113A / 3 / 192 :
1: Plānols projecte: plantes 1:2000 (1),1:200 (1), 1: 100 (1),1:50 (1); alz. 1:200 (1);secc.1:50 (1) ; detall 1:20 i 1:5 (1), 1:50 (1)

Observacions:
Propietari: Concepciķn Blasco i José Vilar. Premio FAD


Plaįa de braus

Madrid.

1962

Documentaciķ:
C 1293 / 118 :
1: Croquis d'en Bonet DIN A 4 (7) i quartilla (1), pressupost i correspondčncia, fotografies (3)
H 113A / 3 / 118 :
1: Plānols escala 1:200: plantes (1), secc. (1), alz. (1)

Observacions:
Propietari: Dominguín


Club Deportivo Calnegre

La Manga del Mar Menor. Múrcia.

1965

Documentaciķ:
C 1234 / 6 :
1-2: Memōria (5), Correspondčncia i varis (9). Plānols: plantes 1:500 (3),1:100 (2), 1.50 (1). Plantes, alz. i secc 1:100 (1), alz. i secc 1:50 (1).Carpinteria 1:50 (1). Estruct. (1). Alz. 1:10 (1). Detall 1:10 (1). Plānols de detalls de fusteria realitzats per Borda y Cia 1:10, 1.20 i 1:50 (11)

Observacions:
Propietari: Urbanizadora Hispano-Belga,SA.
Visat 1967
Aparentment aquest projecte i el anomenat Club Náutico 2 Mares son un sōl projecte.


Canķdromo, viviendas, botigues i oficines en Gran Via

Barcelona. ( Barcelončs )

1965,

Documentaciķ:
C 1332 / 229 :
Plānols: plantes 1:500 (2), 1:200 (4), 1:100 (3); secc. 1:100 (2); alz. 1:50 (1)


Club Nāutic Masnou

Masnou. ( Maresme )

1965

Documentaciķ:
C 1381 / 272 :
1: Croquis (5); pl. emplį. 1:2000 (1). Documentaciķ escrita (2)


Club de Pesca de Marchamalo

La Manga del Mar Menor. Múrcia.

1966

Documentaciķ:
C 1240 / 12 :
1: Plānols 1:50: plantes (2), detalls (2)
2: Antecedents: Plantes 1:50 (6). Alz. 1:50 (2)


Cinema a l'aire lliure

La Manga del Mar Menor. Múrcia.

1966

Documentaciķ:
C 1240 / 13 :
1: Correspondčncia, esborranys, full d'encārrec. Plānols: plantes 1.100 (1), secc.1:100 (1) 1:50 (2) , alz.1:50 (1) secc. i alz 1:50 (2), pla. i secc 1:50 (1) , estruc. (3), detalls (1), carpinteria (1), amidaments, pressupostos, memōria i plec de condicions

Observacions:
Propietari: URMENOR SA.


Club Náutico 2 Mares

La Manga del Mar Menor. Múrcia.

1967

Documentaciķ:
C 1233 / 4 :
1: Projecte complet. Plantes 1:500 (1), 1: 50 (1) 1:100 (2),carpinteria 1:1 i 1:20 (14),alz. en sulf.(1), alz.i secc 1:50 (1), estruc. (5), detalls (3)
2: Memōria, correspondčncia, full d'encārrec. Fotografies (28)
3: Antecedents: Memōria, Plecs, Plānols, realitzats per a URMENOR SA abans de la venda dels terrenys a 2 Mares SA. Plantes 1:500 (1), 1: 1.000 (2), 1: 37.500 (1). Planta i secc 1:25 i 1:1000 (1).Planta, alz i secc 1:50 i 1:200 (1). Plantes i secc (1)
FASE DEL LLENĮAMENT DEL CLUB NĀUTIC
T 4 / 4 :
Plantes 1: 37.500 (1), 1: 100 (2), detalls (2), secc. (2)

Observacions:
Propietari 2 Mares, SA
Aparentment aquest i el annomenat Calnegre és el mateix projecte
Important detalls constructius de les teules de la coberta dels tallers i magatzem


Picadero

La Manga del Mar Menor. Múrcia.

1967 - 1968

Documentaciķ:
C 1246 / 22 :
1: Planta, alz. i secc. 1:200 i 1:1000 (1), Secc. i alz. 1:100 i 1:1000 (1), alz. i planta varies escales (1), memōria (6), plec (2), pressupost (6),amidaments (19)
T 9 / 22 :
1: Plantes 1:200 (1), 1:100 (2). Detalls 1:20 (2). Alz. 1:100 (2)

Observacions:
Propietari: 2 Mares SA


Piscina del Estacio

La Manga del Mar Menor. Múrcia.

1967

Documentaciķ:
C 1246 / 23 :
1: Plantes i secc 1:20 (1), s/e (2)
T 8 / 23 :
1: Plantes 1:50 (2), 1:20 (1)

Observacions:
Propietari: Tomas Maestre


Instalˇlacions de golf de Formentor

Mallorca.

1968

Documentaciķ:
C 1388 / 283 :
1: Avantprojecte: Pl. 1:5000 (1)


Golf de Poniente

Calviā. Mallorca.

1969 - 1974

Documentaciķ:
C 1387 / 282 :
1: Avantprojectes. Plantes 1:6000 (1), 1:2000 (11),1:100 (1)
2: Antecedents documentals, fotografies (1)
3: Avanį del Pla Parcial: memoria; plantes 1:2000 (7)
4: Dossier inicial: Plantes 1:1000 (4)


La ciutat de l'esport. Concurs d'avantprojectes pel Futbol Club Barcelona

Viladecans. ( Baix Llobregat )

1973

Documentaciķ:
C 1300 / 141
1-2: Bases del concurs, memōria de l'avantprojecte d'en Bonet, correspondčncia, fotocōpia de l'acta notarial d'apertura de plicas, dictamen.Plānols: 1:5000 (1), 1:2000 (1), 1:500 (2), 1:200 (2); secc. 1:500 (1); perspectives (1); croquis (3).

Observacions:
Promotor: Futbol Club Barcelona


Club de Tir Sa Garriga Rasa

Mallorca.

1974

Documentaciķ:
C 1388 / 284 :
1: Plantes 1:1000 (1)