L’aparició d’aquesta publicació és fruit de la voluntat tant de la Junta de la Demarcació, que volia recuperar l’intent de fa uns anys, com d’un grup, coratjós i entusiasta, d’arquitectes que s’han compromès activament en el projecte. Són premisses claus per a l’èxit del projecte i també per a la seva continuïtat i qualitat, objectius prioritaris en aquest moment.

A partir d’aquest primer número ens dotem d’un nou mecanisme per expressar i fer arribar a tota la societat allò que entenem per Arquitectura. Si bé la difusió d’aquesta publicació no pretén competir amb les distintes revistes tècniques existents, sí que vol transmetre a tots els agents implicats en el fet constructiu, ciutadà–usuari, promotors, tècnics, etc., que existeixen altres sensibilitats i maneres de fer les coses. Volem, amb un llenguatge planer però contundent, encoratjar les noves generacions i sensibilitzar les establertes per tal d’assolir un major grau de qualitat en l’arquitectura diària, veritable finalitat del nostre exercici professional.

Jordi Bergadà | President de la Demarcació de Tarragona del COAC