la setmana

logo
T@R - Tarragona


anterior 27ABRIL a 30 MAIG 2009 següent

 

Dilluns 27 Dimarts 28 Dimecres 29 Dijous 30 Divendres 01 Dissabte 02

 

 

JORNADA ESCOLA SERT
Plans Especials de Catàlegs

TERMINI RESENTACIÓ
VI BIENNAL

   
Si no ho veus bé, clica aquí

destacat  de la setmana  

 

VI BIENNAL D'ARQUITECTURA ALEJANDRO DE LA SOTA
La demarcació de Tarragona del Col∙legi d'Arquitectes de Catalunya convoca la VI Biennal
d'Arquitectura Alejandro de la Sota per distingir les obres més significatives que s'hagin construït en el bienni 2007-2008 en el seu àmbit territorial (comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix
Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès), i que estiguin acabades en la data de
tancament del termini de recepció de propostes.
TERMINI DE PRESENTACIÓ dijous 30 d’abril de 2009
Podeu consultar les bases clicat aquí

VISITA GUIADA A L'EXPOSICIÓ...
De Picasso a Barceló. Un recorregut per la plàstica de la segona meitat del segle XX.

Dijous 30 d’abril de 2009 GRATUÏT
Lloc: Sala de exposicions Caixa Tarragona (C. Higini Anglès, 5 Tarragona)
Hora: 19:00h. (a confirmar)
Els arquitectes (i afins) interessats en assistir a la visita cal que reservin plaça a la trucant al 977 22 47 63.
+ info

JORNADA ESCOLA SERT
Plans especials de catàlegs.

Dimecres 22, 29 d’abril i 6 de maig de 2009
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona
Horari: de 16:00 a 19:00h.

L’objectiu d’aquest curs és capacitar l’arquitecte en la pràctica del planejament urbanístic, tant en el que respecte a l’elaboració del planejament com en la seva avaluació i aplicació.
Conèixer els criteris de projecció i valoració dels aspectes fonamentals del planejament urbanístic i de les tasques dels diferents tècnics implicats en la seva redacció i avaluació.
Comprendre els diferents punts de visat i interpretar la normativa.
Programa del curs
Si esteu interessats en assistir al curs, us podeu inscriure aquí.

 

 

 

PUBLICACIONS
AT #19 CAMP.
Ja pots consultar el nou número de la revista.
A la teva disposició al web de la AT o be clicant aquí.
Contingut:
Un camp de coses. Manuel de Solà-Morales | El Camp, vertical. Sebastià Jornet | Les cruïlles del Camp. Carles Crosas/Jorge Perea | El paisatge futur ja és present al Camp. María Goula | El Camp, un espai públic. Jordi Bellmunt | Un tramvia de Tarragona a l’AVE. Miquel Roa | El Tren: vies d’urbanitat. Jordi Sardà

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
Peter Zumthor, ha estat premiat aquest any, amb la prestigiosa medalla Pritzker d’arquitectura.
Si vols conèixer part de la seva trajectòria, consulta aquesta adreça, creada fa uns mesos: http://www.pritzkerprize.com/laureates/2009/index.html.

També hi trobaràs informació, gràfica i de vídeo, de tots els arquitectes distingits amb aquest premi internacional, que anyalment atorga la fundació Hyatt dels Estats Units. L’únic arquitecte espanyol que té aquest reconeixement, obtingut l’any 1996, és l’arquitecte Rafael Moneo.

EL SAT INFORMA...
DECRET 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. Propera entrada en vigor el dia 09.10.2009.
DOGC 5357 – 09.04.2009

RESOLUCIÓ PTO/832/2009, de 27 de març, d'obertura de convocatòries per a l'atorgament dels ajuts que estableixen la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, i el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desplega la Llei esmentada, i per a l'atorgament dels ajuts que estableix l'article 42.1 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres. DOGC 5352 – 02.04.2009

RESOLUCIÓ MAH/729/2009, de 18 de març, per la qual s’obre una convocatòria excepcional de subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges (codi HA 01/09). DOGC. 5344 – 23.3.2009

ACORD GOV/44/2009, de 17 de febrer, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per a l’any 2009. DOGC 5346 – 25.03.2009

DECRET 50/2009, de 24 de març, pel qual es modifica el Decret 244/2005, de 8 de novembre, d'actualització del Pla per al dret a l'habitatge 2004-2007, i s'estableix l'aplicació de mesures per fer front a la conjuntura econòmica del sector de l'edificació. (Pàg. 26191) DOGC. 5347 – 26.03.2009


FIGUERES

CONFERÈNCIA
QUIM ESPANYOL
dijous 07 de maig

Lloc:Escola d'arquitectura de Reus
Hora: 12:30h

CONFERÈNCIA
XAVIER VENDRELLL
dijous 14 de maig

Lloc:Escola d'arquitectura de Reus
Hora: 12:30h

CERTÀMENS

Convocada la II EDICIÓ DELS PREMIS "ALUMINIUM IN RENOVATION"
El plaç d'inscripció finalitza el 30 de juny de 2009
+info

 

ENLLAÇOS

Les adreces de les escoles d'arquitectura de la demarcació:
EAR - escola tècnica superior d'arquitectura de reus - Reus (URV)
Escola Politècnica Superior d'Arquitectura La Salle - Taragona (URL)

GIRONA

 

Skoura EXPOSICIÓ
ARQUITECTURA, TIERRA Y PALMERAS EN SKOURA

Del 26 de febrer fins al 30 d'abril
Lloc: Sala d'Exposicions COAC Tarragona
Constitueix una descripció visual i gràfica de les tipologies arquitectòniques tradicionals, materials i mitjans emprats per la construcció al sud del Marroc.
+ info

A VIAT...

SkouraEXPOSICIÓ
"...LIKE DUBAI"
A partir del 7 de maig

Lloc: Sala d'Exposicions COAC Tarragona

Presentació a càrrec de J. Bernadó | divendres 8 de maig a les 18.30h |

 

Qualificat per molts com el fotògraf del ‘desconcert’ Jordi Bernadó es un mestre de la ironia i de l'absurd fotogràfic. Els viatges que ha fet al llarg de la seva vida s'han traduït en una extensa, personal i complexa obra. Ara conjuntament amb Carlos Vents ens presenten, dins el Festival SCAN'09, una mirada analtica del fenmen de Dubai.

 

CONFERÈNCIA
LOLA ALONSO VERA, arquitecta

Dijous 7 de maig de 2009
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona
Hora: 20:00h

JORNADA INFORMATIVA ASSEMAS
Dilluns 11 de maig de 2009
Jornada en preparació
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona
Hora:19:00 h + info

HORARI
Us recordem que l'horari de les oficines de la Demarcació de Tarragona és de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores.Per a més informació: Secretaria
Tel. 972 24 93 67 | Correu Electrònic

 

 

     

Decret 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitatl. (DOGC 09.04.2009). . Propera entrada en vigor el dia 09.10.2009.

LLEI 3/2009, del 10 de març de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics. (DOGC núm 5342, 19 de març de 2009)

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. RD 1890/2008, de 14 de novembre (BOE núm.279 - 19.11.2008). Entrada en vigor l'1 d'abril de 2009.

DB-HR Protecció enfront al soroll. RD 1371/2007 (BOE 23.10.2007). NOVA DATA. Propera entrada en vigor el dia 24.04.2009.

Nova Instrucció del Formigó Estructural, EHE-08. RD 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s'aprova la instrucció de formigó estructural. (BOE núm.203 - 22.08.2008). Entra en vigor l'1 de desembre de 2008. Descarregar EHE-08

Gestió de residus. Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos. (BOE 5.8.2008)

Habitatge. D 152/2008, de 29 de juliol, pel qual es regulen l'habitatge concertat i l'habitatge de lloguer amb opció de compra, i s'adopten altres mesures en matèria de l'habitatge. (DOGC 31.7.2008).

Avantprojecte de Decret pel que s'aprova el Reglament Gener al de desplega ment de la Llei 16/2002 de Protecció contra la Contaminació Acústica, i s'adapten els seus Annexos. DOGC núm. 5167 - 07.07.2008.

Text refós de la Llei de sòl. RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo. BOE núm.154 - 26.06.2008.

Registre General del CTE. ORDEN VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación.

 

 

Avantprojecte de decret sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. DOGC núm. 5141 - 29.05.2008.

Llei del Dret a l'Habitatge. Llei 18/2007, del 28 de desembre, que regula el dret a l'habitatge a Catalunya.(DOGCnúm.5044-09.01.2008).En vigor des del 09.04.2008.

Nou R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). En vigor des del 29.02.2008.

Residus. Construcció i demolició. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). En vigor des del 14.02.2008.

Correció d'errors i errates del RD 314/2006 , de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. BOE 20.12.2007, BOE 25.01.2008 I BOE 25.01.2008.

Procediment bàsic per la certificació d'eficiència energètica d'edificis . RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). En vigor des del 30.04.2007, període voluntari fins 31.10.2007. Ja està disponible a la web de l'ICAEN el registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis així com el programa per a la seva sol·licitud. La pàgina dóna accés al model de certificat.

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007 , de 19 de gener, pel qual s'aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d'eficiència d'edificis de nova construcció (BOE 17.11.2007).

Programa d'estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya . Entrada en vigor un i dos anys. Veure DOGC 05.09.2007.

   
| la teva opinió | donar-se de baixa | Arxiu T@R