la setmana

logo
T@R - Tarragona


anterior 02 a 08 NOVEMBRE 2009 següent

 

Dilluns 02 Dimarts 03 Dimecres 04 Dijous 05 Divendres 06 Dissabte 07

 

CURS PLANS DE MILLORA URBANA

 

 

EL CATLLAR
Si no ho veus bé, clica aquí

destacat  de la setmana  

EXPOSICIÓ: PER UN BARRI DIGNE
El pla de millora dels barris que necessiten una atenció especial

Del 3 de novembre al 22 de gener de 2010
Inauguració: Dimarts 3 de novembre de 2009 a les 17.00h
A càrrec de Joaquim Nadal, conseller de Política Territorial i Obres Públiques i Jordi Bergadà, president de la Demarcació de Tarragona del COAC.

Lloc: Sala d'exposicions COAC Tarragona
Horari: De dilluns a dijous de 8:00 a 15:00 h

L’exposició, organitzada pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, pretén acostar a la ciutadania de manera molt visual les obres realitzades i els projectes en marxa del Programa de barris, amb una èmfasi especial en la participació veïnal en el desplegament d’aquestes actuacions.
El títol de la mostra, Per un barri digne, vol ser també un homenatge a tots aquells que des dels ajuntaments i el moviment veïnal han treballat al llarg de molts anys perquè tots els barris de Catalunya tinguessin el nivell desitjable de qualitat urbana i de serveis.
Recull les actuacions més destacades de les cinc convocatòries resoltes fins ara de la Llei de barris, que han permès impulsar projectes de millora de 92 barris situats en 77 municipis.

VERMUTS D'OBRA: EL CATLLAR
Dissabte 7 de novembre de 2009
Lloc: El Catllar
Horai: 10.30 (Davant del CEIP L'Agulla)
Preu: Gratuït
Visita guiada a tres obres recents al poble del Catllar: El CEIP L'Agulla, El Castell del Catllar i L''Àmbit Lúdic - Esportiu "La Torre d'en Guiu". Es tancarà el recorregut amb el tradicional vermut.

CURS: EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC DERIVAT III. PLANS DE MILLORA URBANA.
Dimecres 7, 14, 21, 28, d'octubre; 4 i 11 de novembre de 2009.
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona.
Horari: de 16:00 a 19:30h.
+ info

INFORMACIÓ CERTIFICATS DE SEGONA OCUPACIÓ
Us informem que amb la entrada en vigor del Nou decret d’habitabilitat els impresos han canviat.
Si teniu impresos antics visats teniu temps per fer-los servir fins el 8 de novembre. A partir del 8 de novembre haureu de canviar els impresos pels nous.
Podeu fer servir els impresos antics si compliu alguna d’aquestes condicions:
- la data de visat sigui anterior al 8 d’octubre
- la data de la visita sigui anterior al 8 d’octubre
El nou certificat ja el teniu disponible al web de Visat.

EL SAT INFORMA...
NOU DECRET D'HABITABILITAT
El dia 9 d’octubre de 2009 va entra en vigor el Decret de “Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat (D 55/2009, DOGC 9-04-2009)
Consulta aquí.

ORDRE MAH/310/2009, de 8 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.
Consulta aquí.

REGLAMENT DEL SERVEI DE GESTIÓ DE COBRAMENT I RECLAMACIÓ D'HONORARIS
DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA.
Consuta aqui el text complert del reglament.

 


FIGUERES

IDETSA - 20090031
Òrgan contractant: IDETSA – Pavelló poliesportiu zona ASTER.
Contracte: REDACCIÓ del projecte bàsic i d’execució del pavelló poliesportiu zona ASTER, al terme municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Publicació: BOPT. 21/10/2009)
Termini: 23 de Novembre 2009
Tota la informació al web de concursos.

VISITA EL CDAN DE RAFAEL MONEO A OSCA
Divendres 11 de desembre de 2009
Inscripció i transport gratuïts
Horari: de 8.00 a 20.00 h (sortida-arribada)
Visita: Arribada i esmorzar - Explicació sobre la creació del Centre, les activitats que s'hi realitzen i l'organització - Visita de les instal·lacions - Dinar - Visita de les obres de land art del projecte Art i naturalesa que es localitzen als voltants del Centre - Tornada -
+ info i inscripcions

GIRONA

 

EXPOSICIONS OBERTES...

EXPOSICIÓ: DE LA BAUHAUS A LA "CIUTAT BLANCA" DE TEL AVIV
Del 23 d'octubre al 22 de novembre de 2009
Lloc: Tinglado núm. 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona
Horari: De dimarts a dissabte, de 10 a 13 h. i de 17 a 20 h. Diumenges i festius, d'11 a 14 h.
Consulta aquí els plànols originals dels edificis de la "Ciutat Blanca" de Tel Aviv.
Targetó + info

 

EXPOSICIÓ: REDESCOBRINT LA MODERNITAT AL CAMP ( I )
A partir del 12 de maig de 2009
Lloc: Barhaus COAC Tarragona

 

 

AVIAT...

 

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA
Per acord de la Junta Directiva de la Demarcació, queda convocada la Junta General Ordinària i Exptraordinària, a celebrar el dimecres dia 11 de novembre de 2009 a la seu col·legial, a les 19.00 h en primera i a les 19.30 h en segona.

Consuta aqui les les convocatòries.

CURS: INFOGRAFIA ARQUITECTÒNICA, 3D STUDIO I PHOTOSHOP
Dies 16, 18, 25, 26 i 30 de novembre de 2009.
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona.
Horari: de 16.00 a 20.00 h
Preu: 264€ / 308€ / 440€
+ info i inscripcions

PROJECTES INTEGRALS DE BARRIS: UNA EINA PER AL PROGRÉS DE LA CIUTAT
Dimecres 18 de novembre de 2009.
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona.
Hora: de 09.30 a 15:00h
Ponències tècniques explicatives de la llei i de de cadascuna de les 10 actuacions a la demarcació seguida d’una taula rodona amb els alcaldes de les 8 ciutats amb plans integrals en execució.
Consulta el programa aquí.

CURS: LIDER I CALENER VYP
Dijous 19 i 26 de novembre i 3 de desembre de 2009.
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona.
Horari: de 16.00 a 20.00 h
Preu: 158€ / 185€ / 264€
+ info i inscripcions

PONT DE LA PURÍSSIMA COAC TANCAT
El dilluns 7 de desembre de 2009 les oficines romadan tancades.
Us recordem que l'horari de les oficines de la Demarcació de Tarragona és de dilluns a dijous de 8.00 a 15.00 hores.Per a més informació: Secretaria
Tel. 972 24 93 67 | Correu Electrònic

 

 

     

El dia 9 d’octubre de 2009 entra en vigor el Decret de “Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat (D 55/2009, DOGC 9-04-2009) NOVETAT
Consulta aquí.

LLEI 13/2009, del 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. NOVETAT
Consulta aquí.

LLEI 14/2009, del 22 de juliol, d’aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries. NOVETAT
Consulta aquí.

1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. NOVETAT
Consulta aquí.

El dia 23 d'abril de 2009, es va aprovar la "Orden VIV/984/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos del CTE Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, 1371/2009, de 19 de octubre".
BOE nº 99 de 23.04.2009

 

 

 

 

Orden VIV/984/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, 1371/2009, de 19 de octubre.
BOE nº 99 de 23.04.2009

LLEI 3/2009, del 10 de març de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics. (DOGC núm 5342, 19 de març de 2009)

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. RD 1890/2008, de 14 de novembre (BOE núm.279 - 19.11.2008). Entrada en vigor l'1 d'abril de 2009.

DB-HR Protecció enfront al soroll. RD 1371/2007 (BOE 23.10.2007). Entrada en vigor el dia 24.04.2009.

Nova Instrucció del Formigó Estructural, EHE-08. RD 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s'aprova la instrucció de formigó estructural. (BOE núm.203 - 22.08.2008). Entra en vigor l'1 de desembre de 2008. Descarregar EHE-08

Registre General del CTE. ORDEN VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación.

 

   
| la teva opinió | donar-se de baixa | Arxiu T@R