la setmana

logo
T@R - Tarragona


anterior 09 a 15 NOVEMBRE 2009 següent

 

Dilluns 09 Dimarts 10 Dimecres 11 Dijous 12 Divendres 13 Dissabte 14

CURS:PLANEJAMENT URBANÍSTIC

 

JUNTA GENERAL

 

 

 
Si no ho veus bé, clica aquí

destacat  de la setmana  

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA
Per acord de la Junta Directiva de la Demarcació, queda convocada la Junta General Ordinària i Exptraordinària, a celebrar el dimecres dia 11 de novembre de 2009 a la seu col·legial, a les 19.00 h en primera i a les 19.30 h en segona.

Consuta aqui les les convocatòries.

CANVI DE DATA
CURS: EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC DERIVAT III. PLANS DE MILLORA URBANA.
Dilluns 09 de novembre de 2009. Últim dia del curs.
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona.
Horari: de 16:00 a 19:30h.
Més informació al SAT.| Tel. 977 24 93 67 | Correu Electrònic

INFORMACIÓ CERTIFICATS DE SEGONA OCUPACIÓ
Us informem que amb la entrada en vigor del Nou decret d’habitabilitat els impresos han canviat.
Si teniu impresos antics visats teniu temps per fer-los servir fins el 8 de novembre. A partir del 8 de novembre haureu de canviar els impresos pels nous.
Podeu fer servir els impresos antics si compliu alguna d’aquestes condicions:
- la data de visat sigui anterior al 8 d’octubre
- la data de la visita sigui anterior al 8 d’octubre
El nou certificat ja el teniu disponible al web de Visat.

EL SAT INFORMA...
NOU DECRET D'HABITABILITAT
El dia 9 d’octubre de 2009 va entra en vigor el Decret de “Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat (D 55/2009, DOGC 9-04-2009)
Consulta aquí.

ORDRE MAH/310/2009, de 8 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.
Consulta aquí.

REGLAMENT DEL SERVEI DE GESTIÓ DE COBRAMENT I RECLAMACIÓ D'HONORARIS
DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA.
Consuta aqui el text complert del reglament.

 


FIGUERES

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - Reus - 20090032
Òrgan contractant: Diputació de Tarragona.
Contracte: REDACCIÓ del projecte d'execució i direcció de l'obra de reforma integral d'un edifici d'equipaments a REUS.
Publicació: BOPT. 29/10/2009    DOGC. 29/10/2009
Termini: 19 de novembre de 2009.

AJUNTAMENT DE CAMBRILS - 20090033
Òrgan contractant: Ajuntament de Cambrils
Contracte: CONSTRUCCIÓ i REDACCIÓ del projecte d'execució i estudi de seguretat i salut.
Publicació: BOPT. 2/11/2009
Termini: 26 dies naturals última publicació.

Tota la informació al web de concursos.

VISITA EL CDAN DE RAFAEL MONEO A OSCA
Divendres 11 de desembre de 2009
Inscripció i transport gratuïts
Horari: de 8.00 a 20.00 h (sortida-arribada)
Visita: Arribada i esmorzar - Explicació sobre la creació del Centre, les activitats que s'hi realitzen i l'organització - Visita de les instal·lacions - Dinar - Visita de les obres de land art del projecte Art i naturalesa que es localitzen als voltants del Centre - Tornada -
+ info i inscripcions

GIRONA

 

EXPOSICIONS OBERTES...

EXPOSICIÓ: DE LA BAUHAUS A LA "CIUTAT BLANCA" DE TEL AVIV
Del 23 d'octubre al 22 de novembre de 2009
Lloc: Tinglado núm. 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona
Horari: De dimarts a dissabte, de 10 a 13 h. i de 17 a 20 h. Diumenges i festius, d'11 a 14 h.
Consulta aquí els plànols originals dels edificis de la "Ciutat Blanca" de Tel Aviv.
Targetó + info

 

EXPOSICIÓ: REDESCOBRINT LA MODERNITAT AL CAMP ( I )
A partir del 12 de maig de 2009
Lloc: Barhaus COAC Tarragona

 

 

AVIAT...

 

CURS: INFOGRAFIA ARQUITECTÒNICA, 3D STUDIO I PHOTOSHOP
Dies 16, 18, 25, 26 i 30 de novembre de 2009.
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona.
Horari: de 16.00 a 20.00 h
Preu: 264€ / 308€ / 440€
+ info i inscripcions

PROJECTES INTEGRALS DE BARRIS: UNA EINA PER AL PROGRÉS DE LA CIUTAT
Dimecres 18 de novembre de 2009.
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona.
Hora: de 09.30 a 15:00h
Ponències tècniques explicatives de la llei i de de cadascuna de les 10 actuacions a la demarcació seguida d’una taula rodona amb els alcaldes de les 8 ciutats amb plans integrals en execució.
Consulta el programa aquí.

CURS: LIDER I CALENER VYP
Dijous 19 i 26 de novembre i 3 de desembre de 2009.
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona.
Horari: de 16.00 a 20.00 h
Preu: 158€ / 185€ / 264€
+ info i inscripcions

CONFERÈNCIA + VISITA
DANI FREIXES: MUSEU DE LA VIDA RURAL DE L'ESPUGA DE FRANCOLÍ
Dissabte 21 de novembre de 2009
Lloc: Museu de la vida Rural de l'Espluga de Francolí.
Hora: 11.30
Preu: Gratuït
Fa unes setmanes es va inaugurar l’ampliació del Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí. Ara, us proposem de visitar l'edifici acompanyats de l’arquitecte Dani Freixes, autor del nou museu.
+ info: sobre l'edifici

PONT DE LA PURÍSSIMA COAC TANCAT
El dilluns 7 de desembre de 2009 les oficines romadan tancades.
Us recordem que l'horari de les oficines de la Demarcació de Tarragona és de dilluns a dijous de 8.00 a 15.00 hores.Per a més informació: Secretaria
Tel. 977 24 93 67 | Correu Electrònic

 

 

     

El dia 9 d’octubre de 2009 entra en vigor el Decret de “Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat (D 55/2009, DOGC 9-04-2009) NOVETAT
Consulta aquí.

LLEI 13/2009, del 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. NOVETAT
Consulta aquí.

LLEI 14/2009, del 22 de juliol, d’aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries. NOVETAT
Consulta aquí.

1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. NOVETAT
Consulta aquí.

El dia 23 d'abril de 2009, es va aprovar la "Orden VIV/984/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos del CTE Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, 1371/2009, de 19 de octubre".
BOE nº 99 de 23.04.2009

 

 

 

 

Orden VIV/984/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, 1371/2009, de 19 de octubre.
BOE nº 99 de 23.04.2009

LLEI 3/2009, del 10 de març de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics. (DOGC núm 5342, 19 de març de 2009)

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. RD 1890/2008, de 14 de novembre (BOE núm.279 - 19.11.2008). Entrada en vigor l'1 d'abril de 2009.

DB-HR Protecció enfront al soroll. RD 1371/2007 (BOE 23.10.2007). Entrada en vigor el dia 24.04.2009.

Nova Instrucció del Formigó Estructural, EHE-08. RD 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s'aprova la instrucció de formigó estructural. (BOE núm.203 - 22.08.2008). Entra en vigor l'1 de desembre de 2008. Descarregar EHE-08

Registre General del CTE. ORDEN VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación.

 

   
| la teva opinió | donar-se de baixa | Arxiu T@R