la setmana

logo
T@R - Tarragona


anterior 31 MAIG a 06 JUNY 2010 següent

Dilluns 31 Dimarts 01 Dimecres 02 Dijous 03 Divendres 04 Dissabte 05

 

 

CURS: M3 DEFICIÈNCIES CONSTRUCTIVES EN FAÇANES I COBERTES, DIAGNOSI I INTERVENCIÓ

 

 

 

 

Si no ho veus bé, clica aquí

destacat  de la setmana  

CURS: M3 DEFICIÈNCIES CONSTRUCTIVES EN FAÇANES I COBERTES, DIAGNOSI I INTERVENCIÓ
Dies 2, 9, 16 de juny de 2010
Sala de conferències COAC Tarragona
Horari: de 10:00 a 14:15h i de 15:30 a 20:00h
Preu: 440.00 € / 308.00 € / 264.00 €
Si esteu interessats en assistir al curs, us podeu inscriure aquí. Amb el patrocini d'ASEMAS
Aquest curs està inclòs en el Programa d'Intensificació en la rehabilitació d'edificis d'habitatge.

RECORDEM...
PRESENTACIÓ EXPOSICIÓ: PACO DE LA TORRE, EL ARROJO DE LA SOMBRA
Dijous 27 de maig de 2010
Lloc :Sala d'exposicions COAC Tarragona.
Hora: de 20:00h
+info.

AVIAT...
EXPOSICIÓ: DEL TEATRE PATRONAT OBRER AL TEATRE METROPOL
del 7 de juny al 5 d'agost de 2010
Lloc :Sala d'exposicions COAC Tarragona.
Horari: De dilluns a dijous de 8:00 a 15:00

Plànols i fotografies del treball realitzat per l’arquitecte Josep Llinàs, responsable de la reforma del Teatre Metropol. Una intervenció brillant que va estar reconeguda amb el PREMI FAD i e PREMI REHABITEC.
També s'han programat altres exposicions. Consulta aquí.

EXPOSICIÓ: DENNIS MAHER ‘7 mirades absents’.
En preparació
Lloc :COAC Tarragona.
Horari: De dilluns a dijous de 8:00 a 15:00

PROCLAMATS ELS RESULTATS DEFINITIUS:
LA CANDIDATURA ENCAPÇALADA PER JOSEP LLOP GUANYA LES ELECCIONS A TARRAGONA
La candidatura de Josep Llop i Tous ha guanyat les eleccions a la Junta Directiva de la Demarcació de Tarragona del COAC, amb 151 vots (50 %). Anton Bultó, ha obtingut 20 vots (7%), mentre que Joan Tous i Gomà-Camps ha obtingut 129 vots (43%). El cens a la Demarcació de Tarragona és de 481 arquitectes, i ha registrat una participació del 60,3%.
La candidatura de Josep Llop a la Junta directiva, guanyadora de les eleccions, està integrada per Pere Socias (secretari), Eloi Balcells (tresorer), Asun Vidal, Rosa Gomis i Saül Garreta (vocals).
Pots consultar des d'aquí tots els resultats finals de les eleccions del COAC, la composició dels nous òrgans de govern i la distribució de representants a l'Assemblea.

BORSA DE TREBALL - DEMARCACIÓ DE TARRAGONA
Us recordem que podeu consultar la web de la borsa de treball, l'apartat ARQUITECTES "Recerca ofertes de treball" per tal de consultar les ofertes que hi ha a la demarcació de Tarragona.
Tota la informació al web de borsa.

EL SAT INFORMA...
SUBVENCIONS: INSTAL.LACIONS D'AIGUA EN EDIFICIS DE LA PART ALTA DE TARRAGONA
ANUNCI 2010/6384 - AJUNTAMENT DE TARRAGONA. Bases per a l'atorgament de subvencions per a la substitució dels sistemes de subministre d'aigua i altres per a edificacions situades en l'àmbit de la Part Alta. Text íntegre. Aprovació definitiva.
Publicat al BOP 107fs - 11.05.2010 (Pàg 62)

SUBVENCIONS: INSTAL.LACIÓ D'ASCENSORS EN EDIFICIS DE LA PART BAIXA DE TARRAGONA
ANUNCI 2010/6383 - AJUNTAMENT DE TARRAGONA. Bases per a l'atorgament de subvencions per a la instal·lació d'ascensors i altres en edificis de la Part Alta. Text íntegre. Aprovació definitiva.
Publicat al BOP 107fs - 11.05.2010 (Pàg 57)

SUBVENCIONS: BARRI DE CAMPCLAR
ANUNCI 2010/6385 - AJUNTAMENT DE TARRAGONA. Bases específiques que han de regir el concurs per a l'atorgament de subvencions per part de l’ajuntament de Tarragona per a la rehabilitació, millora i instal·lació d’elements comuns genèrics i de millora de les infraestructures comuns de telecomunicacions dels edificis ja construïts del Barri de Campclar.
Publicat al BOP 107fs - 11.05.2010 (Pàg 66)


FIGUERES

CONCURSOS...

GESTIÓ URBANÍSTICA PÚBLICA S.A. - GUPSA
REDACCIÓ I EXECUCIÓ. Projecte d’actuació de renovació i millora de la primera planta de l’espai expositiu del Gaudí Centre de Reus i la seva posterior execució. Procediment: obert d’acord amb les Instruccions Internes de Contractació.
T-20100028.Data límit: 23/06/2010.

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, S.A.
Redacció del pla de mobilitat de la ciutat de Tarragona per la Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, S.A. Número de registre T-20100029.Termini:02/06/2010.

AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ
REDACCIÓ I CONSTRUCCIÓ Treballs de redacció del projecte executiu, construcció d'una deixalleria tipus"A" i la gestió i explotació de la mateixa, així com una deixalleria mòbil i la recollida d'estris i andròmines a Sant Jaume dels Domenys. Número de registre: T 20100026. Organisme: Ajuntament de l'Arboç. Data limit: 30 dies última publicació DOGC o BOPT. Procediment: Obert. Publicació: B.O.P. 03/05/10

GISA CONCURSOS CAMBRILS
REDACCIÓ I CONSTRUCCIÓ. Assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, la certificació d'eficiència energètica del projecte, l'estudi de seguretat i salut, l'estudi geotècnic, el projecte d'activitats per a la llicència ambiental i posterior Direcció d'Obra i certificació d'eficiència energètica de final d'obra i Execució de les obres, ampliació Institut La Mar de la Frau, Cambrils. Institut 1/3 Secundària (2a fase). Clau: INT-09372. Termini: 02/06/2010.

Tota la informació al web de concursos.

CONCURS SAIE SELECTION
Organizat per ARCHI EUROPE I SAIE. El saló per a la construcció i l'arquitectura del mercat italià, que es desenvoluparà del 27 al 30 d'Octubre de 2010 a Bolonia, Italia. +info.

FÒRUMS...

I FÒRUM D'ACCESSIBILITAT A L'AIRE LLIURE
Tarragona 5-8 de Juny de 2010
El Fòrum neix amb la voluntat d’esdevenir un punt de trobada i reflexió, entre els dissenyadors d'espais a l'aire lliure, els responsables dels espais naturals, els experts en accessibilitat i els usuaris, sobre com dissenyar i equipar els espais on els ciutadans es troben amb la natura, per tal de fer-los accessibles a tota la societat. +info.

GIRONA

EXPOSICIONS OBERTES...

EXPOSICIÓ: PACO DE LA TORRE, EL ARROJO DE LA SOMBRA
del 10 de maig al 3 de juny del 2010
Lloc :Sala d'exposicions COAC Tarragona.
Horari: De dilluns a dijous de 8:00 a 15:00.
Descarrega el catàleg aquí.

EXPOSICIÓ: ART DÉCO SOUTH BEACH – MIAMI
Fotografies de Francesc d'Assís Magarolas Jordà
de l'1 d'abril al 21 de maig de 2010
Lloc :Barhaus COAC Tarragona.
Un passeig relaxant al llarg de la platja de l’Atlàntic esquitxada per les característiques casetes dels vigilants sorprenen amb les seves formes i colors pastel. Ensems indiquen la situació dels carrers perpendiculars, Streets i, travessant les palmeres i cocoters, porten al recorregut per la cèlebre Ocean Drive entre la 5a st. i la 23a st.; després, a les famoses Collins i Washington avenues. [...] +info.

 

 

 

LES MODIFICACIONS DEL RITE ENTREN EN VIGOR EL 12 DE DESEMBRE DE 2009.
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Publicat al BOE 11/12/2009.

LLEI DE CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS.
LLEI20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
DOGC 5524 - 11/12/2009  93055
Entrada en vigor als 8 mesos de la seva publicació.

El dia 9 d’octubre de 2009 entra en vigor el Decret de “Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat (D 55/2009, DOGC 9-04-2009)
Consulta aquí.

 

 

 

1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Consulta aquí.

El dia 23 d'abril de 2009, es va aprovar la "Orden VIV/984/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos del CTE Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, 1371/2009, de 19 de octubre".
BOE nº 99 de 23.04.2009

LLEI 3/2009, del 10 de març de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics. (DOGC núm 5342, 19 de març de 2009)

Nova Instrucció del Formigó Estructural, EHE-08. RD 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s'aprova la instrucció de formigó estructural. (BOE núm.203 - 22.08.2008). Entra en vigor l'1 de desembre de 2008. Descarregar EHE-08

   
| la teva opinió | donar-se de baixa | Arxiu T@R