la setmana

logo
T@R - Tarragona


anterior 21 a 27 JUNY 2010 següent

Dilluns 21 Dimarts 22 Dimecres 23 Dijous 24 Divendres 25 Dissabte 26

 

 

CURS: M3. ÚLTIM DIA 14 DE JULIOL NOMÉS MATÍ DE 10 A 14:15

SANT JOAN

 

 

 

Si no ho veus bé, clica aquí

destacat  de la setmana  

CURS: M3 DEFICIÈNCIES CONSTRUCTIVES EN FAÇANES I COBERTES, DIAGNOSI I INTERVENCIÓ
CANVI DE DATA DEFINITIU Últim dia: 14 de juliol de 2010 NOMÉS MATÍ de 10:00 a 14:15
Sala de conferències COAC Tarragona
Preu: 440.00 € / 308.00 € / 264.00 €. Amb el patrocini d'ASEMAS
Aquest curs està inclòs en el Programa d'Intensificació en la rehabilitació d'edificis d'habitatge.

RECORDEM...

EXPOSICIÓ: DEL TEATRE PATRONAT OBRER AL TEATRE METROPOL
del 7 de juny al 5 d'agost de 2010
Lloc :Sala d'exposicions COAC Tarragona.
Horari: De dilluns a dijous de 8:00 a 15:00

Plànols i fotografies del treball realitzat per l’arquitecte Josep Llinàs, responsable de la reforma del Teatre Metropol. Una intervenció brillant que va estar reconeguda amb el PREMI FAD i e PREMI REHABITEC.
També s'han programat altres exposicions. Consulta aquí.

AVIAT...

CURS: M4 COM MILLORAR L'ACCESSIBILITAT I HABITABILITAT ALS EDIFICIS EXISTENTS.
Dies 30 de juny i 7 de juliol de 2010 | DATES DEFINITIVES-DEFINITIVES |
Sala de conferències COAC Tarragona
Horari: de 10:00 a 14:15h i de 15:30 a 19:45h.
Preu: 352.00 € / 246.40 € / 211.20 €
Si esteu interessats en assistir al curs, us podeu inscriure aquí. Amb el patrocini d'ASEMAS
Aquest curs està inclòs en el Programa d'Intensificació en la rehabilitació d'edificis d'habitatge.

LLIURAT EL PREMI RAFAEL MONEO
El 26 de maig va tenir lloc l’acte de lliurament de premis Rafael Moneo a treballs de recerca, d’estudiants de batxillerat que convoca la Demarcació de Tarragona del COAC.
D’un total de set presentats el jurat, format pels arquitectes Jordi Granell March, Roger Miralles Jori i Anton Pàmies Martorell, va considerar atorgar el primer premi a Cèlia Malalfré Balcells  per “La Mussara”, un treball que considera les ruïnes arrelades a un territori com a patrimoni i en reivindica la seva futura recuperació.
Dels 5 treballs seleccionats, també es van atorgar dos accèssits. Un al treball “Recerca sobre l'arquitecte JM Sostres” de Clara Jansà Fenollosa per la metodologia i rigorositat emprada en el tractament de les fonts consultades i l’altre al treball “Mobilitat urbana. El cas de la meva escola” de Laura Fabregat Albar on s’estudia de manera científica el tema quotidià de la mobilitat en tant que disciplina complementària de l’urbanisme. Consulta aquí l'acta del jurat

EL SAT INFORMA...
DOCUMENTS RECONEGUTS DEL CODI TÈCNIC
DECRET 68/2010, de 25 de maig, sobre tramitació i aprovació dels documents reconeguts del Codi tècnic de l’ediicació i del Registre general del Codi tècnic de l’ediicació.
Publicat al DOGC 5638 - 28.05.2010 (Pàg 41636)

CORRECCIÓ D'ERRADES RITE
8323 Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Publicat al BOE 127 - 25.05.2010 (Sec. i Pàg 45638)

SEGURETAT INDUSTRIAL
8190 Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Publicat al BOE 125 - 22.05.2010 (Sec. i Pàg 44861)


FIGUERES

CONCURSOS...

GESTIÓ URBANÍSTICA PÚBLICA S.A. - GUPSA
REDACCIÓ I EXECUCIÓ. Projecte d’actuació de renovació i millora de la primera planta de l’espai expositiu del Gaudí Centre de Reus i la seva posterior execució. Procediment: obert d’acord amb les Instruccions Internes de Contractació.
T-20100028.Data límit: 23/06/2010.

GISA-ESCOLA AUTOBUSOS FALSET.
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de la nova estació d'autobusos a Falset.
Clau: TA-10034. Expedient:20100032. Data límit:30/06/2010. Honoraris:73.150,00 euros.

GUPSA- URBANITZACIÓ G.11 REUS
Adjudicació del contracte de serveis per la redacció de l'avantprojecte i projecte executiu de les obres d'urbanització del sector G.11 "Zona Universitària Mas Vila de Barberà" de Reus.
Expedient:20100033. Data límit: 30/06/2010. Honoraris: 155796.48

INNOVA-REUS.
Contracte per la redacció del projecte bàsic i executiu i la direcció de les obres de construcció de "L'institut Escola els Ganxets" de Reus.
T-20100031. Data límit: 14/07/2010. Honoraris: 549.320,15 Euros IVA inclòs

MUSEU CASTELLER DE CATALUNYA-VALLS
Contracte per la redacció del projecte executiu del Museu Casteller de Catalunya a Valls.
T-20100030. Data límit: 21/07/2010. Honoraris: 400.000,00 EURO IVA inclòs

Tota la informació al web de concursos.

II TALLER INTERNACIONAL DE PAISAJE "CIUDAD I PAISAJE"
El Taller es celebrarà en l'Escola d'Arquitectura de la Universitat de Màlaga en col·laboració amb les Escoles d'Arquitectura de ROMA (La Sapienza), PARÍS (La Villette), SIRACUSA, PAMPLONA, RABAT i EL CAIRE, durant els dies 12 al 16 de juliol.
El curs planteja l'anàlisi d'un entorn urbà i la seva proposta urbanística, arquitectònica i paisatgística. L'enteniment del Projecte en totes les seves escales, ho converteix en una reflexió conjunta de teoria i pràctica, les quals han d'anar unides perquè adquireixin el seu autèntic valor projectual. +info.

CONCURS SAIE SELECTION
Organizat per ARCHI EUROPE I SAIE. El saló per a la construcció i l'arquitectura del mercat italià, que es desenvoluparà del 27 al 30 d'Octubre de 2010 a Bolonia, Italia. +info.

 

JORNADA TÈCNICA d'ACÚSTICA Col.legi d'Aparelladors de Tarragona
Organizat per HISPALYT – Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcila Cocida us convida el proper 22 de juny a la presentació del Catàleg de Solucions Ceràmiques per al compliment del CTE, desenvolupat per Hispalyt i el Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torroja-CSIC .Per la inscripció a aquesta jornada, podeu contactar:
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona
Sra. Meritxell Gispert
e-mail: mgispert@apatgn.org
Tfno. 977.21.27.99 (Extensió 6)

FÒRUMS...

SETMANA DE L'ENERGiA 2010
L'Institut Català de l’Energia del Departament d’Economia i Finances celebra del 14 al 20 de juny la Setmana de l’Energia, amb l’organització de diferents activitats (jornades, exposicions, tallers...) que promouen el debat sobre la importància de l’energia i la necessitat d’utilitzar-la de forma racional. Consulta aquí el programa d'activitats.

GIRONA

EXPOSICIONS OBERTES...

EXPOSICIÓ: ART DÉCO SOUTH BEACH – MIAMI
Fotografies de Francesc d'Assís Magarolas Jordà
de l'1 d'abril al 21 de maig de 2010
Lloc :Barhaus COAC Tarragona.
Un passeig relaxant al llarg de la platja de l’Atlàntic esquitxada per les característiques casetes dels vigilants sorprenen amb les seves formes i colors pastel. Ensems indiquen la situació dels carrers perpendiculars, Streets i, travessant les palmeres i cocoters, porten al recorregut per la cèlebre Ocean Drive entre la 5a st. i la 23a st.; després, a les famoses Collins i Washington avenues. [...] +info.

 

 

 

LES MODIFICACIONS DEL RITE ENTREN EN VIGOR EL 12 DE DESEMBRE DE 2009.
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Publicat al BOE 11/12/2009.

LLEI DE CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS.
LLEI20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
DOGC 5524 - 11/12/2009  93055
Entrada en vigor als 8 mesos de la seva publicació.

El dia 9 d’octubre de 2009 entra en vigor el Decret de “Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat (D 55/2009, DOGC 9-04-2009)
Consulta aquí.

 

 

 

1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Consulta aquí.

El dia 23 d'abril de 2009, es va aprovar la "Orden VIV/984/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos del CTE Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, 1371/2009, de 19 de octubre".
BOE nº 99 de 23.04.2009

LLEI 3/2009, del 10 de març de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics. (DOGC núm 5342, 19 de març de 2009)

Nova Instrucció del Formigó Estructural, EHE-08. RD 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s'aprova la instrucció de formigó estructural. (BOE núm.203 - 22.08.2008). Entra en vigor l'1 de desembre de 2008. Descarregar EHE-08

   
| la teva opinió | donar-se de baixa | Arxiu T@R