la setmana

logo
T@R - Tarragona


anterior 5 a 11 JULIOL 2010 següent

Dilluns 05 Dimarts 06 Dimecres 07 Dijous 08 Divendres 09 Dissabte 10

 

 

CURS: M4 COM MILLORAR L'ACCESSIBILITAT I HABITABILITAT ALS EDIFICIS EXISTENTS

TAULA DE TREBALL (PDU- ACCT) NOVA DATA dilluns 12 de juliol

 

 

 

Si no ho veus bé, clica aquí

destacat  de la setmana  

TAULA DE TREBALL PER L’ESTUDI I ANÀLISI DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE L’ÀMBIT CENTRAL DEL CAMP DE TARRAGONA (PDU- ACCT)
Jornada: NOVA DATA dilluns 12 de juliol de 2010 a les 17:00
Lloc: Sala de conferències del COAC Tarragona
Horari: 17.00h a 20.00 h
+Info.

CURS: M4 COM MILLORAR L'ACCESSIBILITAT I HABITABILITAT ALS EDIFICIS EXISTENTS.
Dies 30 de juny i 7 de juliol de 2010 | DATES DEFINITIVES-DEFINITIVES |
Sala de conferències COAC Tarragona
Horari: de 10:00 a 14:15h i de 15:30 a 19:45h.
Preu: 352.00 € / 246.40 € / 211.20 €
Si esteu interessats en assistir al curs, us podeu inscriure aquí. Amb el patrocini d'ASEMAS
Aquest curs està inclòs en el Programa d'Intensificació en la rehabilitació d'edificis d'habitatge.

CURS: M3 DEFICIÈNCIES CONSTRUCTIVES EN FAÇANES I COBERTES, DIAGNOSI I INTERVENCIÓ
CANVI DE DATA DEFINITIU Últim dia: 14 de juliol de 2010 NOMÉS MATÍ de 10:00 a 14:15
Sala de conferències COAC Tarragona.
Preu: 440.00 € / 308.00 € / 264.00 €. Amb el patrocini d'ASEMAS
Aquest curs està inclòs en el Programa d'Intensificació en la rehabilitació d'edificis d'habitatge.

RECORDEM...

EXPOSICIÓ: DEL TEATRE PATRONAT OBRER AL TEATRE METROPOL
del 7 de juny al 5 d'agost de 2010
Lloc :Sala d'exposicions COAC Tarragona.
Horari: De dilluns a dijous de 8:00 a 15:00

Plànols i fotografies del treball realitzat per l’arquitecte Josep Llinàs, responsable de la reforma del Teatre Metropol. Una intervenció brillant que va estar reconeguda amb el PREMI FAD i e PREMI REHABITEC.
També s'han programat altres exposicions. Consulta aquí.

AVIAT...

CURS: M5 COM ADAPTAR LES INSTAL.LACIONS DELS EDIFICIS EXISTENTS A LES NOVES NORMATIVES.
Dies 29 de setembre i 6 i 13 d’octubre de 2010
Sala de conferències COAC Tarragona
Horari: de 10:00 a 14:15h i de 15:30 a 19:45h.
Preu: 528.00 € / 369.60 € / 316.80 €
Si esteu interessats en assistir al curs, us podeu inscriure aquí. Amb el patrocini d'ASEMAS
Aquest curs està inclòs en el Programa d'Intensificació en la rehabilitació d'edificis d'habitatge.

EL SAT INFORMA...
SUBVENCIONS PER LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES DEL NUCLI ANTIC DEL VENDRELL

EDICTE 2010/8719 - AJUNTAMENT DEL VENDRELL
Bases reguladores ajuts extraordinaris concessió de subvencions per a la rehabilitació i restauració de façanes en l'àmbit delimitat pel Pla de Barris. Aprovació.
Publicat al BOP de Taarragona - 26.06.2010 Núm. 142 (Pàg 36)

CATÀLEG DE PAISATGE DEL CAMP DE TARRAGONA
EDICTE de 28 de maig de 2010, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques d'aprovació definitiva del Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona.
Publicat al DOGC 5650 - 15.06.2010 (Pàg 46143)

DOCUMENTS RECONEGUTS DEL CODI TÈCNIC
DECRET 68/2010, de 25 de maig, sobre tramitació i aprovació dels documents reconeguts del Codi tècnic de l’ediicació i del Registre general del Codi tècnic de l’ediicació.
Publicat al DOGC 5638 - 28.05.2010 (Pàg 41636)

CORRECCIÓ D'ERRADES RITE
8323 Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Publicat al BOE 127 - 25.05.2010 (Sec. i Pàg 45638)

SEGURETAT INDUSTRIAL
8190 Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Publicat al BOE 125 - 22.05.2010 (Sec. i Pàg 44861)

 

 


FIGUERES

CONCURSOS...

INNOVA-REUS.
Contracte per la redacció del projecte bàsic i executiu i la direcció de les obres de construcció de "L'institut Escola els Ganxets" de Reus.
T-20100031. Data límit: 14/07/2010. Honoraris: 549.320,15 Euros IVA inclòs

MUSEU CASTELLER DE CATALUNYA-VALLS
Contracte per la redacció del projecte executiu del Museu Casteller de Catalunya a Valls.
T-20100030. Data límit: 21/07/2010. Honoraris: 400.000,00 EURO IVA inclòs

Tota la informació al web de concursos.

CONCURS SAIE SELECTION
Organizat per ARCHI EUROPE I SAIE. El saló per a la construcció i l'arquitectura del mercat italià, que es desenvoluparà del 27 al 30 d'Octubre de 2010 a Bolonia, Italia. +info.

TALLERS I CURSOS...

II TALLER INTERNACIONAL DE PAISAJE "CIUDAD I PAISAJE"
El Taller es celebrarà en l'Escola d'Arquitectura de la Universitat de Màlaga en col·laboració amb les Escoles d'Arquitectura de ROMA (La Sapienza), PARÍS (La Villette), SIRACUSA, PAMPLONA, RABAT i EL CAIRE, durant els dies 12 al 16 de juliol.
El curs planteja l'anàlisi d'un entorn urbà i la seva proposta urbanística, arquitectònica i paisatgística. L'enteniment del Projecte en totes les seves escales, ho converteix en una reflexió conjunta de teoria i pràctica, les quals han d'anar unides perquè adquireixin el seu autèntic valor projectual. +info.

CURS: JUJOL A VISTABELLA
Universitat d’Estiu · Escola d’Arquitectura de Reus · Universitat Rovira i Virgili

Del 7 al 9 de Juliol a l’Escola d’Arquitectura de Reus. 2 Crèdits.
Inscripció del 24 de maig fins a l’inici del curs al Servei de Gestió de l’Extensió Universitària Edifici Serveis Centrals Av. Països Catalans, 5-7 43007 Tarragona Tel. 977 256 582 / 977 559 506 segeu25@urv.cat. +info.

GIRONA

EXPOSICIONS OBERTES...

EXPOSICIÓ: ART DÉCO SOUTH BEACH – MIAMI
Fotografies de Francesc d'Assís Magarolas Jordà
de l'1 d'abril al 21 de maig de 2010
Lloc :Barhaus COAC Tarragona.
Un passeig relaxant al llarg de la platja de l’Atlàntic esquitxada per les característiques casetes dels vigilants sorprenen amb les seves formes i colors pastel. Ensems indiquen la situació dels carrers perpendiculars, Streets i, travessant les palmeres i cocoters, porten al recorregut per la cèlebre Ocean Drive entre la 5a st. i la 23a st.; després, a les famoses Collins i Washington avenues. [...] +info.

 

 

 

LES MODIFICACIONS DEL RITE ENTREN EN VIGOR EL 12 DE DESEMBRE DE 2009.
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Publicat al BOE 11/12/2009.

LLEI DE CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS.
LLEI20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
DOGC 5524 - 11/12/2009  93055
Entrada en vigor als 8 mesos de la seva publicació.

El dia 9 d’octubre de 2009 entra en vigor el Decret de “Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat (D 55/2009, DOGC 9-04-2009)
Consulta aquí.

 

 

 

1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Consulta aquí.

El dia 23 d'abril de 2009, es va aprovar la "Orden VIV/984/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos del CTE Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, 1371/2009, de 19 de octubre".
BOE nº 99 de 23.04.2009

LLEI 3/2009, del 10 de març de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics. (DOGC núm 5342, 19 de març de 2009)

Nova Instrucció del Formigó Estructural, EHE-08. RD 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s'aprova la instrucció de formigó estructural. (BOE núm.203 - 22.08.2008). Entra en vigor l'1 de desembre de 2008. Descarregar EHE-08

   
| la teva opinió | donar-se de baixa | Arxiu T@R