EQUIP ORGANITZADOR
Carme Riu Canal
Montse Caldés Torrent
Raquel Calvo Sánchez
Anna Eixarch Ferrer
Marc Manzano Saló
Esther Martín i Beltran
Clàudia Sanmartí Martínez

COAC

AADIPA

Escola Sert