Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
BUSQUETS I VAUTRAVERS, Guillem 1877-1955 Títol d'arquitecte: 1902
Disseny i Interiorisme Documentació administrativa Edificis comercials
Edificis industrials Edificis per a l'espectacle i lleure públics Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals
Edificis per al servei sanitari i benèfic Edificis públics Edificis turístics
Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars Planejament urbà
Singular    
 
     
 

Valoració d´un terreny

Documentació:
C 807 / 8.1 : Apunts i dades per realitzar la valoració. 1 fulletPeritació i valoració d´una finca

C. Provença. Sant Martí de Provençals. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 807 / 10.1 : Minuta del texte a presentarDelimitació d´una finca

C. Buenavista, 11. Sant Vicenç de Sarrià. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 807 / 17.1 : Document manuscrit amb les dades de delimitacionsAmidaments d´una finca

C. Molins de rei; C. Calvet. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
H 108F / 4 / 70.1 : Planta amb acotacions [E 1: 100]. Llapis i aquarel.la sobre paper dibuixAmidaments d´una finca

C: Vallmajor. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
H 108D / 3 / 71.1 : Planta amb acotacions [E 1: 100]. Llapis i color sobre paper dibuixAmidaments d´un edifici

Documentació:
C 807 / 77.1 : Apunts de la planta amb anotacions. 2 fulls
H 108J / 77.2 : Planta de l´edifici. Croquis [E 1: 50]. Llapis sobre paper dibuixEstudi d´urbanització d´una zona edificada

Documentació:
H 108F / 5 / 84.1 : Planta de la zona. Llapis sobre apper sulfuritzat
H 108J / 5 / 84.2 : Planta de la zona. Esbós. Llapis sobre paper sulfuritzat
H 108J / 5 / 84.3 : Croquis planta de detall de la zona. Llapis sobre paper sulfuritzat
H 108J / 5 / 84.4 : Croquis de la perspectiva d´una plaça. Llapis sobre paper sulfuritzat
H 108J / 5 / 84.5 . Croquis planta de detall de la zona i perspectiva. Llapis sobre paper sulfuritzatAmidaments d´un solar que D. Manuel Blasi compra a Dª. Maria Montserrat de Casanovas de Fargas a la finca "Casa Pujol"

C. Verdi. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
H 108J / 6 / 90.1 : Planta acotada. Croquis E 1: 200. Llapis sobre paper sulfuritzatParcel·lació de la propietat de J. E. Berrens

C. Torrent de l´Olla, 230. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
H 108F / 5 / 102.1 : Emplaçament E 1: 300. Tinta sobre paper sulfuritzatPeritació de la finca propietat del Sr. Paradell

Situada al costat del pont de Pedralbes i C. Buenavista. Sant Vicenç de Sarrià. Barcelona. ( Barcelonès )

1907

Documentació:
C 807 / 18.1 : Aplicació de preus anotades en un fullet
C 807 / 18.2 : Minuta d´honoraris per peritació. 1 fulletDelimitació de terrenys propietat de Manuel Pla i hereus de Josep Xiró

Crta. de Cornellà a Fogars de Tordera. Sarrià. Barcelona. ( Barcelonès )

1910

Documentació:
C 807 / 6.1 : Apunts trets d´una expropiació forçosa contra la finca del Sr. L. Paradell
C 807 / 6.2 : Instància de D. Manuel Pla al jutjat per realitzar la delimitació
C 807 / 6.3 : Minuta de l´operació de delimitació. 6 quarts de full
H 108J / 2 / 6.4 : Planta emplaçament de les finques i llurs delimitacions E 1: 100. Llapis sobre paper dibuixAmidaments dels solars adquirits per D. Francisco Sans i Grau a Dª. Montserrat Casanovas de Fargas

Pg. Font d´en Fargas a 17 metres del Passeig-Carretera d´Horta (Pg. Maragall). Barcelona. ( Barcelonès )

1910

Documentació:
H 108F / 5 / 96.1 : Emplaçament. Croquis [E 1: 200]. Llapis sobre paper dibuixAmidaments d´un solar

C. Verdi. Barcelona. ( Barcelonès )

1912

Documentació:
H 108F / 5 / 99.1 : Emplaçament E 1: 100. Tinta sobre paper tela
C 807 / 99.2 : Rebut per treballs i despeses. 1 full. Maig 1913Reconeixement d´un edifici

C. Viladomat, 125. Barcelona. ( Barcelonès )

1913

Documentació:
C 807 / 63.1 : Certificació manuscrita. 2 fulls. 24-6-1913
C 807 / 63.2 : Apunts de medicions de planta. 1 full
H 108J / 5 / 63.3 : Planta de l´edifici. Croquis E 1: 50. Llapis sobre paper. 26-6-1913Amidaments i valoració d´un edifici

C. Sagristans, 4. Barcelona. ( Barcelonès )

1915

Documentació:
C 807 / 7.1 : Desiganció pel jutge de primera instància de l´arquitecte com a pèrit
C 807 / 7.2 : Certificació de la valoració. 1 full. 5-6-1915Amidaments d´una finca

Prolongació del carrer Raset. Barcelona. ( Barcelonès )

1917

Documentació:
H 108D / 3 / 83.1 : Planta de la finca amb anotacions de superfície. Croquis E 1: 100. Llapis sobre paper dibuixAmidaments del solar venut per D. Joaquim Castelló al Sr. Pablo Muller

C. Descartes; Pl. Castelló; C. Castelló. Barcelona. ( Barcelonès )

1917

Documentació:
C 807 / 29.1 : Delimitació de finques amb acotacions. Tinta sobre paper
H 108F / 3 / 29.2
H 108J / 2 / 29.2
Conjunt de càlculs de medicions i plànol E : 100 del terreny. Llapis sobre paper dibuixAmidaments dels terrenys de D. Juan Fusté i Juan Solé

Ctra. d´Horta (actual Pg. Maragall); C. Pitàgores. Barcelona. ( Barcelonès )

1918

Documentació:
C 807 / 52.1 : Anotacions sobre propietaris i localització. 1 targeta de visita. 25-3-1918
C 807 / 52.2 : Càlculs de medicions de la finca de Juan Fusté. Mig full
H 108J / 4 / 52.3 : Planta acotada de les dues finques [E 1: 100]. Llapis sobre paper dibuixAmidaments d´un terreny entre les propietats de D. J. Giol i Dª. Maria Montserrat Casanovas de Fargas

[Pg. Maragall]. Barcelona. ( Barcelonès )

1918

Documentació:
H 108F / 5 / 89.1 : Planta. Croquis E 1: 100. Anotacions vàries.Llapis i aquarel.la sobre paper dibuixDelimitació del solar que D. Francisco Castelló ven a D. Juan Rebés i Aris

C. Muntaner; C. Plató. Barcelona. ( Barcelonès )

1918

Documentació:
H 108F / 3 / 12.1 : Plànol del solar amb anotacions E 1: 100. Llapis i aquarel.la sobre paper dibuixAmidaments d´un solar

Pg. Carretera d´Horta (actual Pg. Maragall). Barcelona. ( Barcelonès )

1919

Documentació:
C 807 / 97.1 : Anotacions, càlculs i esbossos de superfície. 6 fulls
H 108J / 6 / 97.2 : Planta de la finca acotada. Croquis [E 1: 100]. Llapis sobre paper dibuixValoració d´una finca venuda pel Sr. Canalda

Baixada de Cassadors, 8. Barcelona. ( Barcelonès )

1919

Documentació:
C 807 / 45.1 : Apunts de la valoració i estimació de costos per reformes. 1 full
H 101A / 56 / 45.2 : Apunts de la medició. 1 full
H 108F / 3 / 45.3 : Croquis de medició. Planta E 1: 50. Llapis sobre paper. 22-1-1919Amidaments de la casa de D. Federico Estradé i Gallisà

C. Tallers, 48 bis. Barcelona. ( Barcelonès )

1922

Documentació:
C 807 / 27.1 : Apunts amb medicions de la planta. 1 full
C 807 / 27.2 : Apunts amb càlculs de medició i resum d´honoraris. 1 full
H 108J / 2 / 27.3 : Planta. Llapis sobre paper dibuixInforme tècnic demanat per l´arquitecte al laboratorio general de ensayos y condicionamiento de la Mancomunidad de Catalunya

Barcelona. ( Barcelonès )

1924

Documentació:
C 807 / 76.1 : Informe sobre resistència a la compressió d´una mostra. 1 full més un fullet de relació de serveis. 17-9-1924Estudi econòmic d´edificació

Solars compresos en les illes delimitades pels carrers Floridablanca, Av. Mistral, C. Rocafort i C. Entença. Barcelona. ( Barcelonès )

[1925]

Documentació:
H 108J / 4 / 53.1 : Emplaçament dels solars [E 1: 200]. Tinta i llapis sobre paper
C 807 / 53.2 : Amidaments dels solars. Apunts. 1 full
C 807 / 53.3 : Quadre sinòptic de presu amb comentaris. 1 fullEstudi de parcel.lació de la finca de clotilde Sacanell

Sant Cugat del Vallès. ( Vallès Occidental )

1927

Documentació:
C 807 / 69.1 : Apunts de les superfícies. 1full