Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
BUSQUETS I VAUTRAVERS, Guillem 1877-1955 Títol d'arquitecte: 1902
Disseny i Interiorisme Documentació administrativa Edificis comercials
Edificis industrials Edificis per a l'espectacle i lleure públics Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals
Edificis per al servei sanitari i benèfic Edificis públics Edificis turístics
Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars Planejament urbà
Singular    
 
     
 

Adició d´una planta i sala d´espectacles pel Círculo Agrícola y Mercantil (Casino)

Puigcerdà. ( Cerdanya )

1926

Documentació:
C 807 / 68.1 : Apunts de medicions de l´edifici. 5 fulls
EDIFICI ANTIC
H 108D / 3 / 68.2 : Emplaçament E 1: 200. Secció transversal [E 1: 50]. Llapis sobre paper dibuix
H 108D / 3 / 68.3 : Croquis façana plaça Cabinnetty [E 1: 50]. Llapis sobre paper dibuix
ACTUACIÓ
H 108D / 3 / 68.5 : Croquis primer pis [E 1: 50]. Darrera, croquis planta escales i secció escales [E 1: 50]. Llapis sobre paper dibuix
H 108J / 5 / 68.6 : Croquis planta segon pis dibuixada l´estructura d´embigats E 1: 50. Llapis i color sobre paper sulfuritzat
H 108J / 5 / 68.7 : Croquis detall de la façana [E 1: 50]. Detall reixa balcó [E 1: 25]. Llapis sobre paper sulfuritzat
H 108D / 3 / 68.15 : Plantes baixa, primer, segon i tercer pis. Planta baixa i alta del teatre. Planta escala i secció escala AB i CD E 1: 50. Tinta sobre paper tela
H 108J / 5 / 68.8 : Teatre planta baixa [E 1: 50]. Llapis sobre paper sulfuritzat
H 108J / 5 / 68.9 : Teatre planta pis [E 1: 50]. Llapis sobre paper sulfuritzat
H 108D / 3 / 68.11 : Teatre. Croquis secció longitudinal [E 1: 50]. Llapis sobre paper dibuix
H 108J / 5 / 68.14 : Façana principal E 1: 50. Tinta sobre paper tela. 23-6-1926
H 108D / 3 / 68.13 : Seccions longitudinal i transversal E 1: 50. Tinta sobre paper tela. 23-6-1926
H 108D / 3 / 68.10 : Secció transversal [E 1: 50]. Secció MN. Llapis sobre paper sulfuritzat
H 108F / 4 / 68.12 : Estructures metàl.liques del sostre amb càlculs d´esforços