Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
BUSQUETS I VAUTRAVERS, Guillem 1877-1955 Títol d'arquitecte: 1902
Disseny i Interiorisme Documentació administrativa Edificis comercials
Edificis industrials Edificis per a l'espectacle i lleure públics Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals
Edificis per al servei sanitari i benèfic Edificis públics Edificis turístics
Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars Planejament urbà
Singular    
 
     
 

Edifici

Documentació:
C 807 / 16.1 : Apunts i aïllaments. 1 fullet
C 807 / 16.2 : Planta baixa. Croquis E 1: 200. Llapis sobre paper
H 101A / 56 / 16.3 : Planta pis. Croquis de tres distribucions possibles [E 1: 200]. Tinta sobre paper sulfuritzat
H 101A / 56 / 16.4 : Planta pis. Croquis E 1: 100. Llapis sobre paper
H 101A / 56 / 16.5 : [Planta baixa]. Croquis E 1: 100. Llapis sobre paper sulfuritzatReforma d´un edifici

Entre el Turó Park i C. Muntaner. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
H 101A / 56 / 24.1 : Façana [Muntaner]. Croquis E 1: 100. Llapis sobre paper
H 101A / 56 / 24.2 : Façana [Turó Park]. Croquis E 1: 100. Llapis sobre paper
H 101A / 56 / 24.3 : Perspectiva. Esbós. Llapis sobre paper sulfuritzat
H 108F / 3 / 24.4 : Perspectiva. Esbós. Llapis sobre paper sulfuritzat
H 108F / 3 / 24.5 : Façana lateral. Croquis E 1: 50. Llapis sobre paper sulfuritzat
H 108F / 3 / 24.6 : Façana [Turó Park] E 1: 50. Llapis sobre paper sulfuritzat
H 108J / 2 / 24.7 : Façana Muntaner. Croquis E 1: 50. Llapis sobre paper sulfuritzat
H 108J / 2 / 24.8 : Façanes lateral i [Muntaner]. Croquis E 1: 50. Llapis sobre paper dibuix
H 108J / 2 / 24.9 : Façana [Turó Park]. Croquis E 1. 50. Llapis sobre paper dibuix
H 108J / 2 / 24.10 : Façanes [Muntaner i Turó Park]. Croquis e 1: 50. Tinta sobre paper entelat
H 108J / 2 / 24.11 : Façana [Turó Park]. Croquis E : 50. Tinta sobre paper entelat
H 108J / 2 / 24.12 : Tall transversal a nivell de façana [E 1: 25]. Llapis i aquarel.la sobre paper dibuix
H 108F / 3 / 24.13 : Disseny de les portes i finestres E 1: 50. Llapis sobre paperAfegiment de dues plantes en un edifici

C. Aribau, 35. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
H 108J / 4 / 54.1 : Planta del quart pis. Croquis E 1: 50. Llapis i color sobre paper sulfuritzat
H 108J / 4 / 54.2 : Secció longitudinal. Croquis E 1: 50. Llapis i color sobre paper sulfuritzat
H 108J / 4 / 54.3 : Plànol façana E 1: 50. CòpiaEdifici de tres plantes

Documentació:
DISTRIBUCIÓ
C 807 / 60.1 : Esbós distribució en planta baixa. Llapis sobre paper quadriculat
C 807 / 60.2 : Esbós distribució en planta baixa d´un cos. Llapis sobre paper quadriculat
H 108F / 4 / 60.3 : Esbós distribució en planta baixa de dos cossos. Llapis sobre paper quadriculat
PLANTES
H 108J / 4 / 60.4 : Esbós planta baixa i pis. Llapis sobre paper sulfuritzat
H 108F / 4 / 60.5 : Planta baixa. Croquis [E 1: 50]. Llapis sobre paper dibuix
H 108F / 4 / 60.6 : Planta pis primer. Croquis [E 1: 50]. Llapis sobre paper dibuix
H 108F / 4 / 60.7 : Planta pis. Croquis [E 1: 50.]. Llapis sobre paper dibuix
H 108F / 4 / 60.8 : Planta golfes. Croquis [E 1: 50]. Llapis sobre paper dibuix
ESTANCES
C 807 / 60.9 : Esbós perspectiva de la cuina. Llapis sobre paper
C 807 / 60.10 : Esbós estudi per a la separació de dues habitacions. Llapis i tinta sobre paper sulfuritzat
C 807 / 60.11 : Esbós estudi per a la separació de dues habitacions. Llapis i tinta sobre paper
C 807 / 60.12 : Esbós estudi per a la separacio de dues habitacions. Alçat de la volta. Tinta sobre paper quadriculat
C 807 / 60.13 : Esbós estudi per a la separació de dues habitacions. Tinta sobre paper
C 807 / 60.14 : Croquis estudi per a la separació de dues habitacions. Planta detall [E 1: 50] i alçat de les portes [E 1: 50]. Llapis sobre paper dibuix
H 108F / 4 / 60.15 : Croquis porta de separació entre la sala i el menjador. Alçat i planta E 1: 25. Llapis i aquarel.la sobre paper dibuix
H 108J / 4 / 60.16 : Perspectiva i planta de detall d´una sala i porta de separació. Llapis sobre paper sulfuritzat
C 807 / 60.17 : [Esbós atribuït]. Distribució en planta baixa. Llapis sobre paperEdifici de vivendes per al Sr. Pablo Monmany

C. Mallorca; C. Sardenya. Barcelona. ( Barcelonès )

1915

Documentació:
H 108F / 3 / 42.1 : Planta baixa. Croquis [E 1: 50]. Llapis sobre paper sulfuritzat
H 108F / 3 / 42.2 : [Planta pisos]. Croquis [E 1: 50]. Llapis sobre paper sulfuritzat
H 108J / 3 / 42.3 : [Planta terrat] [E 1: 50]. Tinta sobre paper entelat
H 108J / 3 / 42.4 : Variant planta agafant tot el xamfrà. Planta pisos [E 1: 50]. Tinta sobre paper sulfuritzat
H 108F / 3 / 42.5 : Variant al plànol 42.2 [E 1: 50]. Llapis sobre paper sulfuritzat
H 108F / 3 / 42.6 : Croquis de la façana. Llapis sobre paper sulfuritzat
H 108J / 3 / 42.7 . Croquis de la façana. Llapis sobre paper sulfuritzat
H 108J / 3 / 42.8 . Croquis de la façana [E 1: 50]. Llapis sobre paper sulfuritzat
H 108D / 2 / 42.9 : Façana i secció longitudinal de la façana E 1: 50. Tinta sobre paper entelat