la setmana

logo
T@R - Tarragona


anterior 10 a 16 MAIG 2010 següent

Dilluns 17 Dimarts 18 Dimecres 19 Dijous 20 Divendres 21 Dissabte 22

 

 

JORNADA: MÒDUL DE GESTÓ MEDIAMBIENTAL

JORNADA: LES INSTAL.LACIONS DE GEOTÈRMIA. ENALCAT.

 

 

 

Si no ho veus bé, clica aquí

destacat  de la setmana  

JORNADA: MÒDUL DE GESTÓ MEDIAMBIENTAL
Dimecres 19 de maig de 2010
Sala de conferències COAC Tarragona
Horari: de 12:00 a 14:00
Preu: Gratuït
La nova versió del TCQ 2000 ha incorporat canvis molt importants en el mòdul de gestió mediambiental amb l’aplicació  del Decret 105/2008 per el que es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició. L’ITeC organitza un curs de 2 hores sobre les noves aplicacions d’aquest mòdul. Consulta el programa del crus aquí.
Si esteu interessats en assistir a la jornada, us podeu inscriure aquí.

JORNADA: LES INSTAL.LACIONS DE GEOTÈRMIA. ENALCAT.
Dijous 20 de maig de 2010
Sala de conferències COAC Tarragona
Horari: de 19:00 a 20:30
Preu: Gratuït
L’ empresa Enalcat ofereix al mercat un ampli ventall de productes, basats principalment en l’ Energia Solar, sobre la que proposen la seva alternativa a l’ actual sistema de creixement de la demanda energètica, i el consegüent esgotament progressiu dels recursos naturals en general. Bàsicament es dediquen exclusivament a l’assessorament i instal.lació d’energies renovables. En qualsevol instal.lació basada en la utilització d’energies renovables, Enalcat es fa càrrec de tot el projecte: aconsella, dissenya i instal·la l’equip més adient a les necessitats de cada client i el lliura claus en mà.+info.
Al final de la jornada s'entregarà informació referent a les instal.lacions de Geotèrmia i es servirà un petit refrigeri.
Si esteu interessats en assistir a la jornada, us podeu inscriure aquí.

AVIAT...
CURS: M3 DEFICIÈNCIES CONSTRUCTIVES EN FAÇANES I COBERTES, DIAGNOSI I INTERVENCIÓ
Dies 2, 9, 16 de juny de 2010
Sala de conferències COAC Tarragona
Horari: de 10:00 a 14:15h i de 15:30 a 20:00h
Preu: 440.00 € / 308.00 € / 264.00 €
Si esteu interessats en assistir al curs, us podeu inscriure aquí. Amb el patrocini d'ASEMAS
Aquest curs està inclòs en el Programa d'Intensificació en la rehabilitació d'edificis d'habitatge.

EXPOSICIÓ: DEL TEATRE PATRONAT OBRER AL TEATRE METROPOL
del 7 de juny al 5 d'agost de 2010
Lloc :Sala d'exposicions COAC Tarragona.
Horari: De dilluns a dijous de 8:00 a 15:00

Plànols i fotografies del treball realitzat per l’arquitecte Josep Llinàs, responsable de la reforma del Teatre Metropol. Una intervenció brillant que va estar reconeguda amb el PREMI FAD i e PREMI REHABITEC.
També s'han programat altres exposicions. Consulta aquí.

LA CANDIDATURA ENCAPÇALADA PER JOSEP LLOP GUANYA LES ELECCIONS A TARRAGONA
La candidatura de Josep Llop i Tous ha guanyat les eleccions a la Junta Directiva de la Demarcació de Tarragona del COAC, amb 151 vots (50 %). Anton Bultó, ha obtingut 20 vots (7%), mentre que Joan Tous i Gomà-Camps ha obtingut 129 vots (43%). El cens a la Demarcació de Tarragona és de 481 arquitectes, i ha registrat una participació del 60,3%.
La candidatura de Josep Llop a la Junta directiva, guanyadora de les eleccions, està integrada per Pere Socias (secretari), Eloi Balcells (tresorer), Asun Vidal, Rosa Gomis i Saül Garreta (vocals).
Vegeu les actes provisionals amb els resultats de l'elecció de Junta de Govern, juntes directives i representants de totes les Meses aquí

BORSA DE TREBALL - DEMARCACIÓ DE TARRAGONA
Us recordem que podeu consultar la web de la borsa de treball, l'apartat ARQUITECTES "Recerca ofertes de treball" per tal de consultar les ofertes que hi ha a la demarcació de Tarragona.
Tota la informació al web de borsa.

EL SAT INFORMA...
SUBVENCIONS:  REHABILITACIÓ D'EDIFICIS DÚS RESIDENCIAL I HABITATGES
ORDRE MAH/177/2010, de 22 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a la rehabilitació d’ediicis d’ús residencial i d’habitatges del Pla per al dret a l’habitatge del 2009-2012, aprovat pel Decret 13/2010, de 2 de febrer.
Publicat al DOGC 5599 - 31.03.2010 (Pàg 25339)

EVALUCIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL
Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
Publicat al BOE 73 - 25.03.2010 (sec. I. Pág. 28590)

CONSELL DE QUALITAT
DECRET 41/2010, de 23 de març, pel qual es crea el Consell de Qualitat, Sostenibilitat i
Innovació de l’Habitatge.
Publicat al DOGC 5595 - 25.03.2010 (Pàg 23761)

PREMI MEDI AMBIENT
ORDRE MAH/161/2010, de 15 de març, per la qual es regula el Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Publicat al DOGC 5595 - 25.03.2010 (Pàg 23766)

CONSELL DE QUALITAT, SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ DE L'HABITATGE
CRET 41/2010, de 23 de mar ç, pel qual es crea el Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l'Habitatge.
Publicat al DOGC 5595 - 25.03.2010 (Pàg 23761)

 


FIGUERES

CONCURSOS...

AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ
REDACCIÓ I CONSTRUCCIÓ Treballs de redacció del projecte executiu, construcció d'una deixalleria tipus"A" i la gestió i explotació de la mateixa, així com una deixalleria mòbil i la recollida d'estris i andròmines a Sant Jaume dels Domenys. Número de registre: T 20100026. Organisme: Ajuntament de l'Arboç. Data limit: 30 dies última publicació DOGC o BOPT. Procediment: Obert. Publicació: B.O.P. 03/05/10

CIMALSA
Serveis per la coordinació, redacció i tramitació de figures del planejament urbanístic, projecte bàsic i constructiu d'urbanització del sector "LA ROMIGUERA" de MONTBLANC. Termini: 31/05/2010 NOUS PLECS MODIFICATS

GISA CONCURSOS SEGUR DE CALAFELL
Assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, la certificació d'eficiència energètica del projecte, l'estudi de seguretat i salut, l'estudi geotècnic, el projecte d'activitats per a la Llicència Ambiental i posterior Direcció d'Obra i certificació d'eficiència energètica de final d'obra i Execució de les obres, nova construcció Institut Segur de Calafell, Calafell. Institut 4/0 Secundària.(1a fase).Clau: INT-09371. Termini:26/05/2010

GISA CONCURSOS CAMBRILS
REDACCIÓ I CONSTRUCCIÓ. Assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, la certificació d'eficiència energètica del projecte, l'estudi de seguretat i salut, l'estudi geotècnic, el projecte d'activitats per a la llicència ambiental i posterior Direcció d'Obra i certificació d'eficiència energètica de final d'obra i Execució de les obres, ampliació Institut La Mar de la Frau, Cambrils. Institut 1/3 Secundària (2a fase). Clau: INT-09372. Termini: 02/06/2010.

Tota la informació al web de concursos.

CONFERÈNCIES...

TAULA RODONA: JUJOL I EL TEATRE METROPOL
Dijous, 20 de maig
Lloc: Platea el Teatre Metropol
Hora: 13:00 h
INTERVINDRAN:
JOSEP LLINÀS, arquitecte. Responsable de la reforma del Teatre Metropol per la qual va obtenir el Premi FAD i el Premi
Rehabitec. JOHN MALKOVICH, actor. Especialista en l’obra de Jujol. PEREJAUME, artista plàstic. Autor de l’assaig “Ludwig Jujol”.
Modera: Dr. Antoni Salcedo, professor d’Història de l’Art de l’URV.
Consulta aquí el programa del centenari del Teatre.

FÒRUMS...

I FÒRUM D'ACCESSIBILITAT A L'AIRE LLIURE
Tarragona 5-8 de Juny de 2010
El Fòrum neix amb la voluntat d’esdevenir un punt de trobada i reflexió, entre els dissenyadors d'espais a l'aire lliure, els responsables dels espais naturals, els experts en accessibilitat i els usuaris, sobre com dissenyar i equipar els espais on els ciutadans es troben amb la natura, per tal de fer-los accessibles a tota la societat. +info.

GIRONA

EXPOSICIONS OBERTES...

EXPOSICIÓ: PACO DE LA TORRE, EL ARROJO DE LA SOMBRA
del 10 de maig al 3 de juny del 2010
Lloc :Sala d'exposicions COAC Tarragona.
Horari: De dilluns a dijous de 8:00 a 15:00.
Descarrega el catàleg aquí.

EXPOSICIÓ: ART DÉCO SOUTH BEACH – MIAMI
Fotografies de Francesc d'Assís Magarolas Jordà
de l'1 d'abril al 21 de maig de 2010
Lloc :Barhaus COAC Tarragona.
Un passeig relaxant al llarg de la platja de l’Atlàntic esquitxada per les característiques casetes dels vigilants sorprenen amb les seves formes i colors pastel. Ensems indiquen la situació dels carrers perpendiculars, Streets i, travessant les palmeres i cocoters, porten al recorregut per la cèlebre Ocean Drive entre la 5a st. i la 23a st.; després, a les famoses Collins i Washington avenues. [...] +info.

 

 

 

LES MODIFICACIONS DEL RITE ENTREN EN VIGOR EL 12 DE DESEMBRE DE 2009.
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Publicat al BOE 11/12/2009.

LLEI DE CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS.
LLEI20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
DOGC 5524 - 11/12/2009  93055
Entrada en vigor als 8 mesos de la seva publicació.

El dia 9 d’octubre de 2009 entra en vigor el Decret de “Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat (D 55/2009, DOGC 9-04-2009)
Consulta aquí.

 

 

 

1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Consulta aquí.

El dia 23 d'abril de 2009, es va aprovar la "Orden VIV/984/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos del CTE Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, 1371/2009, de 19 de octubre".
BOE nº 99 de 23.04.2009

LLEI 3/2009, del 10 de març de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics. (DOGC núm 5342, 19 de març de 2009)

Nova Instrucció del Formigó Estructural, EHE-08. RD 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s'aprova la instrucció de formigó estructural. (BOE núm.203 - 22.08.2008). Entra en vigor l'1 de desembre de 2008. Descarregar EHE-08

   
| la teva opinió | donar-se de baixa | Arxiu T@R