la setmana

logo
T@R - Tarragona


anterior 10 a 16 MAIG 2010 següent

Dilluns 10 Dimarts 11 Dimecres 12 Dijous 13 Divendres 14 Dissabte 15

EXPOSICIÓ: PACO DE LA TORRE, EL ARROJO DE LA SOMBRA

 

 

JORNADA: NOU PROCEDIMENT SIMPLIFICAT CE2 PER A LA QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS D’HABITATGES

 

 

 

Si no ho veus bé, clica aquí

destacat  de la setmana  

EXPOSICIÓ: PACO DE LA TORRE, EL ARROJO DE LA SOMBRA
del 10 de maig al 3 de juny del 2010
Lloc :Sala d'exposicions COAC Tarragona.
Horari: De dilluns a dijous de 8:00 a 15:00.
Descarrega el catàleg aquí.

JORNADA: NOU PROCEDIMENT SIMPLIFICAT CE2 PER A LA QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS D’HABITATGES
Ponent: JOSEP SOLÉ, arquitecte tècnic del Grup URALITA.
Dijous 13 de maig de 2010 NOVA DATA
Sala de conferències COAC Tarragona
Horari: de 17:30 a 19:30 NOU HORARI
Preu: 10€.
Si esteu interessats en assistir-hi, us podeu inscriure aquí. Amb el patrocini d'ASEMAS

AVIAT...

JORNADA: MÒDUL DE GESTÓ MEDIAMBIENTAL
Dimecres 19 de maig de 2010
Sala de conferències COAC Tarragona
Horari: de 12:00 a 14:00
Preu: Gratuit
La nova versió del TCQ 2000 ha incorporat canvis molt importants en el mòdul de gestió mediambiental amb l’aplicació  del Decret 105/2008 per el que es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició. L’ITeC organitza un curs de 2 hores sobre les noves aplicacions d’aquest mòdul. Consulta el programa del crus aquí.
Si esteu interessats en assistir a la jornada, us podeu inscriure aquí.

CURS: M3 DEFICIÈNCIES CONSTRUCTIVES EN FAÇANES I COBERTES, DIAGNOSI I INTERVENCIÓ
Dies 2, 9, 16 de juny de 2010
Sala de conferències COAC Tarragona
Horari: de 10:00 a 14:15h i de 15:30 a 20:00h
Preu: 440.00 € / 308.00 € / 264.00 €
Si esteu interessats en assistir al curs, us podeu inscriure aquí. Amb el patrocini d'ASEMAS
Aquest curs està inclòs en el Programa d'Intensificació en la rehabilitació d'edificis d'habitatge.

EXPOSICIÓ: DEL TEATRE PATRONAT OBRER AL TEATRE METROPOL
del 7 de juny al 5 d'agost de 2010
Lloc :Sala d'exposicions COAC Tarragona.
Horari: De dilluns a dijous de 8:00 a 15:00

Plànols i fotografies del treball realitzat per l’arquitecte Josep Llinàs, responsable de la reforma del Teatre Metropol. Una intervenció brillant que va estar reconeguda amb el PREMI FAD i e PREMI REHABITEC.
També s'han programat altres exposicions. Consulta aquí.

EXPOSICIÓ: DENIS MAHER ‘7 mirades absents’.
En preparació
Lloc :COAC Tarragona.
Horari: De dilluns a dijous de 8:00 a 15:00.

BORSA DE TREBALL - DEMARCACIÓ DE TARRAGONA
Us recordem que podeu consultar la web de la borsa de treball, l'apartat ARQUITECTES "Recerca ofertes de treball" per tal de consultar les ofertes que hi ha a la demarcació de Tarragona.
Tota la informació al web de borsa.

EL SAT INFORMA...
SUBVENCIONS:  REHABILITACIÓ D'EDIFICIS DÚS RESIDENCIAL I HABITATGES
ORDRE MAH/177/2010, de 22 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a la rehabilitació d’ediicis d’ús residencial i d’habitatges del Pla per al dret a l’habitatge del 2009-2012, aprovat pel Decret 13/2010, de 2 de febrer.
Publicat al DOGC 5599 - 31.03.2010 (Pàg 25339)

EVALUCIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL
Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
Publicat al BOE 73 - 25.03.2010 (sec. I. Pág. 28590)

CONSELL DE QUALITAT
DECRET 41/2010, de 23 de març, pel qual es crea el Consell de Qualitat, Sostenibilitat i
Innovació de l’Habitatge.
Publicat al DOGC 5595 - 25.03.2010 (Pàg 23761)

PREMI MEDI AMBIENT
ORDRE MAH/161/2010, de 15 de març, per la qual es regula el Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Publicat al DOGC 5595 - 25.03.2010 (Pàg 23766)

CONSELL DE QUALITAT, SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ DE L'HABITATGE
CRET 41/2010, de 23 de mar ç, pel qual es crea el Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l'Habitatge.
Publicat al DOGC 5595 - 25.03.2010 (Pàg 23761)

 


FIGUERES

CONCURSOS...

AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ
REDACCIÓ I CONSTRUCCIÓ Treballs de redacció del projecte executiu, construcció d'una deixalleria tipus"A" i la gestió i explotació de la mateixa, així com una deixalleria mòbil i la recollida d'estris i andròmines a Sant Jaume dels Domenys. Número de registre: T 20100026. Organisme: Ajuntament de l'Arboç. Data limit: 30 dies última publicació DOGC o BOPT. Procediment: Obert. Publicació: B.O.P. 03/05/10

CIMALSA
Serveis per la coordinació, redacció i tramitació de figures del planejament urbanístic, projecte bàsic i constructiu d'urbanització del sector "LA ROMIGUERA" de MONTBLANC. Termini: 31/05/2010 NOUS PLECS MODIFICATS

GISA CONCURSOS SEGUR DE CALAFELL
Assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, la certificació d'eficiència energètica del projecte, l'estudi de seguretat i salut, l'estudi geotècnic, el projecte d'activitats per a la Llicència Ambiental i posterior Direcció d'Obra i certificació d'eficiència energètica de final d'obra i Execució de les obres, nova construcció Institut Segur de Calafell, Calafell. Institut 4/0 Secundària.(1a fase).Clau: INT-09371. Termini:26/05/2010

GISA CONCURSOS CAMBRILS
REDACCIÓ I CONSTRUCCIÓ. Assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, la certificació d'eficiència energètica del projecte, l'estudi de seguretat i salut, l'estudi geotècnic, el projecte d'activitats per a la llicència ambiental i posterior Direcció d'Obra i certificació d'eficiència energètica de final d'obra i Execució de les obres, ampliació Institut La Mar de la Frau, Cambrils. Institut 1/3 Secundària (2a fase). Clau: INT-09372. Termini: 02/06/2010.

Tota la informació al web de concursos.

CONFERÈNCIES...

CONFERÈNCA: JUJOL, UN CREADOR D’AVANTGUARDA, a càrrec del Dr. Antoni Salcedo, professor d’Històra de l’Art de l’URV.
Dijous, 13 de maig de 2010.
Lloc: CaixaForum (C/ Cristòfor Colom, 2 - Tarragona)
Hora: 19:30 h
Consulta aquí el programa del centenari del Teatre.

TAULA RODONA: JUJOL I EL TEATRE METROPOL
Dijous, 20 de maig
Lloc: Platea el Teatre Metropol
Hora: 13:00 h
INTERVINDRAN:
JOSEP LLINÀS, arquitecte. Responsable de la reforma del Teatre Metropol per la qual va obtenir el Premi FAD i el Premi
Rehabitec. JOHN MALKOVICH, actor. Especialista en l’obra de Jujol. PEREJAUME, artista plàstic. Autor de l’assaig “Ludwig Jujol”.
Modera: Dr. Antoni Salcedo, professor d’Història de l’Art de l’URV.
Consulta aquí el programa del centenari del Teatre.

FÒRUMS...

I FÒRUM D'ACCESSIBILITAT A L'AIRE LLIURE
Tarragona 5-8 de Juny de 2010
El Fòrum neix amb la voluntat d’esdevenir un punt de trobada i reflexió, entre els dissenyadors d'espais a l'aire lliure, els responsables dels espais naturals, els experts en accessibilitat i els usuaris, sobre com dissenyar i equipar els espais on els ciutadans es troben amb la natura, per tal de fer-los accessibles a tota la societat. +info.

GIRONA

EXPOSICIONS OBERTES...

EXPOSICIÓ: ART DÉCO SOUTH BEACH – MIAMI
Fotografies de Francesc d'Assís Magarolas Jordà
de l'1 d'abril al 21 de maig de 2010
Lloc :Barhaus COAC Tarragona.
Un passeig relaxant al llarg de la platja de l’Atlàntic esquitxada per les característiques casetes dels vigilants sorprenen amb les seves formes i colors pastel. Ensems indiquen la situació dels carrers perpendiculars, Streets i, travessant les palmeres i cocoters, porten al recorregut per la cèlebre Ocean Drive entre la 5a st. i la 23a st.; després, a les famoses Collins i Washington avenues. [...] +info.

EXPOSICIÓ: POBLENOU DEL DELTA - ARQUITECTURA PER A LA COLONITZACIÓ
del 15 de març fins al 5 de maig de 2010
Lloc: Sala d'exposicions COAC Tarragona.
Horari: De dilluns a dijous de 8:00 a 15:00 h
Mostra dedicada al poblat de colonització del Poble Nou del Delta (Amposta), un dels pocs exponents en territori català de la reforma agrària desenvolupada per l'Estat franquista. L'exposició consta de vint-i-un plafons de gran format on s'expliquen les vicissituds del projecte arquitectònic del nucli urbà, redactat l'any 1952 per José Borobio Ojeda. +info.

 

 

 

 

LES MODIFICACIONS DEL RITE ENTREN EN VIGOR EL 12 DE DESEMBRE DE 2009.
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Publicat al BOE 11/12/2009.

LLEI DE CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS.
LLEI20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
DOGC 5524 - 11/12/2009  93055
Entrada en vigor als 8 mesos de la seva publicació.

El dia 9 d’octubre de 2009 entra en vigor el Decret de “Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat (D 55/2009, DOGC 9-04-2009)
Consulta aquí.

 

 

 

1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Consulta aquí.

El dia 23 d'abril de 2009, es va aprovar la "Orden VIV/984/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos del CTE Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, 1371/2009, de 19 de octubre".
BOE nº 99 de 23.04.2009

LLEI 3/2009, del 10 de març de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics. (DOGC núm 5342, 19 de març de 2009)

Nova Instrucció del Formigó Estructural, EHE-08. RD 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s'aprova la instrucció de formigó estructural. (BOE núm.203 - 22.08.2008). Entra en vigor l'1 de desembre de 2008. Descarregar EHE-08

   
| la teva opinió | donar-se de baixa | Arxiu T@R