la setmana

logo
T@R - Tarragona


anterior 22 a 28 NOVEMBRE 2010 següent

Dilluns 22 Dimarts 23 Dimecres 24 Dijous 25 Divendres 26 Dissabte 27

 

 

 

 

 

 

 

 

Si no ho veus bé, clica aquí

destacat  de la setmana  

JORNADA: CTE DB-HR, ASPECTES PRÀCTICS
NOVA DATA: Dimarts 14 de desembre de 2010
COAC Delegació de Reus. C/ Sant Serapi, 2
Horari:de 16:00 a 20:00h.
Preu: 88.00 € / 61.60 € / 52.80 €
Si esteu interessats en assistir al curs, us podeu inscriure aquí. Amb el patrocini d'ASEMAS

JA ESTÀ DISPONIBLE LA DOCUMENTACIÓ DE LA JORNADA:
VIGÈNCIA I REVISIÓ DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC
Descarrega-la aquí.

 

RECORDEM...

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA
Per acord de la Junta Directiva de la Demarcació, es convoca Junta General Ordinària pel proper  20 de novembre, dissabte, a dos quarts d’onze del matí en primera convocatòria i a les onze en segona, amb el següent:
.
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la Junta General Ordinària de la Demarcació celebrada el dia 28 d’abril de 2010.
2.- Informe de la Junta Directiva.
3.- Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost de la demarcació per al 2011.
4.- Torn obert de paraules.

EXPOSICIÓ: IMPRESSIONS DE TARRAGONA.
L'ARQUITECTURA A LA CIUTAT A TRAVÉS DE LA HISTÒRIA
del 15 de novembre de 2010 al 9 de gener de 2011
Lloc: COAC Tarragona.
Horari: De dilluns a dijous de 8 a 15 h.
+info.
Consulta aquí el programa d'activitats de l'SCAN.

AVIAT...

I CONCURS D'ARQUITECTURA DESCRITA
Amb la voluntat de promocionar el valor de l’arquitectura entre la ciutadania tarragonina, la Vocalia de Cultura del Col·legi d’Arquitectes de Tarragona convoca el I Concurs d’Arquitectura Descrita.  Poden optar al Concurs els relats breus escrits en llengua catalana que descriguin un espai en el qual hi tenen dipositat una vivència important.
Nou Termini: 10 de desembre de 2010

Veredictes i atorgament:

Els veredictes es donaran a conèixer el dimecres 15 de desembre de 2010 a les 20 h a la seu del Col·legi d’Arquitectes. Aquest dia es farà la lectura dels relats premiats.


Consulta les bases a: www.coac.net/Tarragona/concursliterari.htm

OBERTURA DE LA SEU EL DIVENDRES 10 DE DESEMBRE DE 2010
Amb  vista  a  la  disposició dels dies festius i la possibilitat de ponts dels propers mesos, i amb la voluntat d’optimitzar el servei al col·legiat, la Junta Directiva de la demarcació de Tarragona  acorda, que el dimarts 7 de desembre la Seu resti tancada. Aquests dia es substituirà, de forma excepcional, pel  divendres 10 de desembre,  que les oficines restaran  obertes a l’horari habitual.

CURS: AUTODESK REVIT
Des de la Demarcació de Tarragona volem preparar un curs pràctic per a la utilització del programa de disseny de construcció d’Autodesk® Revit®*Architecture.
El programa permet dibuixar directament en tres dimensions i generar en temps real els plànols de plantes i seccions a partir del modelat 3D. És una manera molt eficient de treballar ja que permet generar alhora els amidaments de l’obra. A més a més és totalment compatible amb l’AutoCAD i amb la resta de programes d’Autodesk.
Per tal de poder generar una llista d’interessats i considerar la viabilitat d’aquest curs, us demanem que els interessats ho comuniqueu per mail a: secr2.tar@coac.cat
+info

REPRESENTANTS DE LA JUNTA DIRECTIVA A ORGANISMES I ENTITATS
Us relacionem la llista dels representants de la Junta Directiva de la Demarcació de Tarragona als diferents organismes i entitats del nostre territori. Més endavant us adjuntarem la relació d'enllaços amb les diferents agrupacions on ara encara no tenim representació oficial.
A sobre del nom de cada representant hi trobareu l'enllaç del seu e-mail per poder-los-hi adreçar qualsevol suggeriment. Mitjançant aquesta via de comunicació, us anirem informant regularment dels temes que es van tractant en cadascuna de les diferents entitats.

Ponència Tècnica de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona: Carles Penalba i Sedó
Servei Municipal de l’Habitatge de Tarragona: Paul Draaijer
Comissió del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura: Manuel Pérez Saavedra
Comissió de Seguiment del POUM de Tarragona: Antoni Ripoll López
Comissió de Seguiment del POUM Reus: Sònia Vilella Nebot
Comissió d’Ordenació del Territori de la Cambra de Comerç de Tarragona: Albert Tarragó I Garcia
Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials i Forenses de Catalunya: Jaume Mutlló i Pàmies
Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya: Pilar Carbassa Torres
Agrupació d’Arquitectes al Servei de l’Administració Pública: Carles Penalba i Sedó

NOU VISAT A PARTIR DE L'1 D'OCTUBRE DE 2010
Consulta el resum informatiu aquí.
Reial decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori.
Publicat al BOE-A-2010-12618 (Pàg 68555 a 68559)

EL SAT INFORMA...
ELS VISATS TELEMÀTICS S'HAN DE FER PER LA WEB
Amb l'entrada en vigor del “Real Decret 1000/2010, de 5 d'agost, sobre visat col·legial obligatori”, els visats telemàtics s'han de fer a través de la pàgina web.
L'aplicació del programa documents de visat, no està operativa per als visats telemàtics.

NOU DECRET 89/2010 DE RESIDUS D'OBRA
Modifica l’import de la fiança municipal, que s’ha de dipositar quan s’obté la llicència d’obres, i que per tot tipus de residu es fixa en 11 €/tona amb un mínim de 150 euros.
Consulta el document informatiu.

S'APROVA L'ESTRATÈGIA PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE CATALUNYA
ACORD GOV/127/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova l'Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya.
Publicat al DOGC 5710 - 08.09.2010 (Pàg 66784)

EL GOVERN APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI D'URBANISME
El 03-08-2010 es va aprovar el text refós de la Llei d’urbanisme, un document que incorpora les modificacions derivades de l’aprovació de diverses lleis que s’han anat succeïnt amb posterioritat al Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol . +info.

INCLUSIÓ D'ACTUACIONS AL PUOSC 2010
RESOLUCIÓ GAP/2822/2010, de 20 d'agost, d'inclusió d'actuacions en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2010 (núm. 2010/1126 a 2010/1134).
Publicat al DOGC 5709 - 07.09.2010 (Pàg 66382)

SUBVENCIONS PER LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES DEL NUCLI ANTIC DEL VENDRELL
EDICTE 2010/12006 - AJUNTAMENT DEL VENDRELL
Bases reguladores per la concessió de subvencions per a la rehabilitació i restauració de façanes delimitat pel Pla de Barris del nucli antic. Text. Aprovació definitiva.
Publicat al BOP de Taarragona - 03.09.2010 Núm. 204 (Pàg 13)

CATÀLEG DE PAISATGE DEL CAMP DE TARRAGONA
EDICTE de 28 de maig de 2010, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques d'aprovació definitiva del Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona.
Publicat al DOGC 5650 - 15.06.2010 (Pàg 46143)


FIGUERES

CONCURSOS...

20100048-AJUNTAMENT DE MONT-ROIG. GESTIÓ, CONSTRUCCIÓ I PROJECTE.
Contracte de concessió d'ús privatiu del domini públic que té per objecte la cessió d'ús privatiu de terrenys municipals per la construcció, conservació i explotació d'un edifici destinat a residencia assistida i la conservació i explotació d'un centre de dia per a persones grans, més els serveis addicionals que es puguin oferir. Termini: 29/11/2010.

20100051-AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP.PROJECTE D'URBANITZACIÓ.
Contractar la redacció del projecte d’urbanització del PAU 9 Masos d’En Blader
Termini: 26/11/2010.

20100050 - GISA - RODA DE BARÀ.CONSTRUCCIÓ I REDACCIÓ DE PROJECTE.
Asistència tècnica per a la redacció del Projecte Bàsic i d'Execució, la certificació d'eficiència energètica del projecte, l'Estudi de Seguretat i Salut, l'Estudi Geotècnic, el Projecte d'Activitats per a la Llicència Ambiental i posterior Direcció d'Obra i certificació d'eficiència energètica de final d'obra i Execució de les obres, nova construcció Institut de Roda de Barà, Tarragonès. Institut 3/0 Secundària. Clau: INT-09234. Termini:1/12/2010.

Tota la informació al web de concursos.

XXIII CONCURS ESTATAL DE FOTOGRAFIA "CIUTAT DE VALLS"
Per a optar al Premi Pere Català i Pic cal presentar una col·lecció de cinc fotografies no presentades anteriorment en aquest concurs.
Data límit de sol.licitud d'inscripció: 10/12/2010.
Dotació: 700€ i 200€
Consuta les bases aquí.

CONCURS DE DISSENY CERÀMIC
Data límit de sol.licitud d'inscripció: 10/12/2010.
Dotació 1er premi: 3.600 €.
Consuta les bases aquí.

CONCURS DE DISSENY DE BANY
Data límit de sol.licitud d'inscripció: 10/12/2010.
Dotació 1er premi: 2.500 €.
Consuta les bases aquí.

CONFERENCIES | TALLERS | CURSOS...

CURS:ENLLUMENAT URBÀ ENERGÈTICAMENT SOSTENIBLE
Dies: 16-18-23 i 25 de novembre de 2010
Lloc: Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, Demarcació de Tarragona.
Descripció: Diagnòstic i accions de millora de l'enllumenat en l'àmbit d'un pla d'acció energètica i sostenible (PAES) +info

BEQUES...

BEQUES COMERÇ I CIUTAT- DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Podeu prendre part d'aquestes beques si esteu cursant el doctorat o be el projecte final d'estudis de master. Es concediran d ues beques de 9.000 € per a la realització d'una tesi doctoral i una beca de 2.000 € per a la realització del projecte final d'estudis de màster.
Termini d'inscripció: 30/11/2010
Consulta les bases aquí.

GIRONA

EXPOSICIONS OBERTES...

EXPOSICIÓ: IMPRESSIONS DE TARRAGONA.
L'ARQUITECTURA A LA CIUTAT A TRAVÉS DE LA HISTÒRIA
del 15 de novembre de 2010 al 9 de gener de 2011
Lloc: COAC Tarragona.
Horari: De dilluns a dijous de 8 a 15 h.
+info.
Consulta aquí el programa d'activitats de l'SCAN.

EXPOSICIÓ: ART DÉCO SOUTH BEACH – MIAMI
Fotografies de Francesc d'Assís Magarolas Jordà
Lloc :Barhaus COAC Tarragona.
Un passeig relaxant al llarg de la platja de l’Atlàntic esquitxada per les característiques casetes dels vigilants sorprenen amb les seves formes i colors pastel. Ensems indiquen la situació dels carrers perpendiculars, Streets i, travessant les palmeres i cocoters, porten al recorregut per la cèlebre Ocean Drive entre la 5a st. i la 23a st.; després, a les famoses Collins i Washington avenues. [...] +info.

 

 

 

NOU DECRET 89/2010 DE RESIDUS D'OBRA
Modifica l’import de la fiança municipal, que s’ha de dipositar quan s’obté la llicència d’obres, i que per tot tipus de residu es fixa en 11 €/tona amb un mínim de 150 euros.
Consulta el document informatiu.

NOU VISAT A PARTIR DE L'1 D'OCTUBRE DE 2010
Consulta el resum informatiu aquí.
Reial decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori.
Publicat al BOE-A-2010-12618 (Pàg 68555 a 68559)

EL GOVERN APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI D'URBANISME
El 03-08-2010 es va aprovar el text refós de la Llei d’urbanisme, un document que incorpora les modificacions derivades de l’aprovació de diverses lleis que s’han anat succeïnt amb posterioritat al Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol . +info.

LES MODIFICACIONS DEL RITE ENTREN EN VIGOR EL 12 DE DESEMBRE DE 2009.
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Publicat al BOE 11/12/2009.

 

 

LLEI DE CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS.
LLEI20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
DOGC 5524 - 11/12/2009  93055
Entrada en vigor als 8 mesos de la seva publicació.

El dia 9 d’octubre de 2009 entra en vigor el Decret de “Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat (D 55/2009, DOGC 9-04-2009)
Consulta aquí.

El dia 23 d'abril de 2009, es va aprovar la "Orden VIV/984/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos del CTE Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, 1371/2009, de 19 de octubre".
BOE nº 99 de 23.04.2009

LLEI 3/2009, del 10 de març de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics. (DOGC núm 5342, 19 de març de 2009)

Nova Instrucció del Formigó Estructural, EHE-08. RD 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s'aprova la instrucció de formigó estructural. (BOE núm.203 - 22.08.2008). Entra en vigor l'1 de desembre de 2008. Descarregar EHE-08

   
| la teva opinió | donar-se de baixa | Arxiu T@R