la setmana

logo
T@R - Tarragona


anterior 07 a 13 FEBRER 2011 següent

Dilluns 07 Dimarts 08 Dimecres 09 Dijous 10 Divendres 11 Dissabte 12

 

 

     
Si no ho veus bé, clica aquí

destacat  de la setmana  

JA PODEU RECOLLIR L'ÚLTIM NÚMERO DE LA REVISTA ARQUITECTOS
Ja està disponible a consergeria el darrer número de la revista Arquitectos, que edita el CSCAE. En aquesta edició, tracta de manera monogràfica el tema "Vies respiratòries".
.
.

RECORDEM...

EXPOSICIÓ: IL CIELO DEI SOSPIRI
Fotografies de Francesc d'Assís Magarolas Jordà
a partir del 31 de gener de 2011
Lloc :Barhaus COAC Tarragona.
Il Cielo dei Sospiri dóna nom a la instal·lació del publicista Oliviero Toscani que cobreix les bastides que serveixen per dur a terme els treballs de restauració i conservació del Pallazzo Ducale, a l’entorn de la Piazza San Marco i el Ponte dei Sospiri. [...] +info.

CURS: AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 2011
Dates: del 24 de gener fins al 14 de març de 2011 (cada dilluns)
Lloc: Escola d’Arquitectura La Salle Tarragona
Durada: 24 hores
Horari: Grup mati: de 09 a 12h. Grup tarda: de 18 a 21h
Preu: 250€. Inclou un PC a disposició de cada alumne.
Professor: Isidre Navarro, arquitecte.
Places: NO disponibles en aquesta edició.Si esteu interessats en properes edicions, us podeu inscriure aquí.
Consulta el programa del curs aquí.
+info.

EL SAT INFORMA...
PLA RENOVA'T DE FINESTRES,  CONVOCATÒRIA 2011
ORDRE ECF/610/2010, de 13 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Pla Renova’t de Finestres a Catalunya, i es fa pública la convocatòria per a l’any 2011.
Publicat al DOGC 5785 - 29.12.2010 (Pàg 93690)

CÒPIA ARXIU DELS PROJECTES
La Demarcació de Tarragona es farà dipositària de la còpia arxiu dels projectes que s’entrin a visar a partir del 10 de gener de 2011.
.
.

APUNTA'T A LA NOVA CARTA DE SERVEIS DE LA DEMARCACIÓ
La Demarcació de Tarragona del COAC ofereix la nova carta de serveis a preu de cost per a tots el col·legiats. Els diferents serveis són voluntaris i els podeu sol·licitar reenviant aquest formulari a sat.tar@coac.cat.
+info
| Consulta la carta de serveis aquí | Consulta el quadre de quotes fiscals aquí |

REPRESENTANTS DE LA JUNTA DIRECTIVA A ORGANISMES I ENTITATS
Us relacionem la llista dels representants de la Junta Directiva de la Demarcació de Tarragona als diferents organismes i entitats del nostre territori. Més endavant us adjuntarem la relació d'enllaços amb les diferents agrupacions on ara encara no tenim representació oficial.
A sobre del nom de cada representant hi trobareu l'enllaç del seu e-mail per poder-los-hi adreçar qualsevol suggeriment. Mitjançant aquesta via de comunicació, us anirem informant regularment dels temes que es van tractant en cadascuna de les diferents entitats.

Ponència Tècnica de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona: Carles Penalba i Sedó
Servei Municipal de l’Habitatge de Tarragona: Paul Draaijer
Comissió del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura: Manuel Pérez Saavedra
Comissió de Seguiment del POUM de Tarragona: Antoni Ripoll López
Comissió de Seguiment del POUM Reus: Sònia Vilella Nebot
Comissió d’Ordenació del Territori de la Cambra de Comerç de Tarragona: Albert Tarragó i Garcia
Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials i Forenses de Catalunya: Jaume Mutlló i Pàmies
Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya: Pilar Carbassa Torres
Agrupació d’Arquitectes al Servei de l’Administració Pública: Carles Penalba i SedóGIRONA   FIGUERES

BIBLIOTECA COAC...

LA BIBLIOTECA HA ADQUIRIT NOUS LLIBRES
Recentment la demarcació de Tarragona del COAC ha ampliat el fons de la biblioteca amb l’adquisició de les últimes novetats editorials.
Podeu consultar aquí el llistat dels nous llibres que estan a disposició de tots els col·legiats.

 

REUS 2020 PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
JORNADES SECTORIALS
Dates: Gener, febrer i març de 2011
Lloc: Oficina Tècnica del POUM. Carrer de Sant Serapi, 2 Reus
Hora: 19.00h
- 03 de febrer. Comerç. A càrrec de Marçal Tarragó.
- 10 de febrer. Paisatge i espai natural. A càrrec de Jordi Bellmunt.
- 24 de febrer. Urbanisme dels nous sectors econòmics. A càrrec Carles Llop i Sebastià Jornet.
- 24 de març. Noves formes de creixement urbà al segle XXI. Europan Reus. Alexis Traficante, Gimena Repetto i Velez Imbermon.
+info.

CONCURSOS...

PREMIS A LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONI DE L’ALT CAMP
26è Premi a la Salvaguarda del Patrimoni Arquitectònic
11è Premi a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural.
Els premis seran lliurats durant el mes de maig de 2011.
Consulta les bases aquí.

CURSOS...

CURS: PRÀCTIC DE FONAMENTACIONS
Dies 14 - 15 - 16 - 17 i 18 de febrer de 2011

Horari: de 16 a 20h tots els dies i el 18 de 16 a 18h
Preu: 500€
Consulta el programa del curs aquí.
Organitza: Col·legi d’Enginyers Industrials, Tarragona

EXPOSICIONS...

LA FESTA VISTA PER TRES FOTÒGRAFS VALLENCS:
PERE CATALÀ PIC, FRANCESC CATALÀ-ROCA I PERE CATALÀ-ROCA

Del 28 de gener al 20 de febrer de 2011
Lloc :Sala d'exposicions Sant Roc. Valls.
Fotografies dels arxius del Col·legi d'Arquitectes, del Museu de Valls, de família dels Català Pic i Català Roca . Les imatges donen una visió global de les festes arreu de Catalunya.

NOMBRES DE BONA FAMÍLIA. La seva utilitat en la vida quotidiana
del 16 de desembre de 2010 al 6 de març de 2011
Lloc: CaixaForumTarragona, C/ Cristòfol Colom, 2. Tarragona.
Horari:De dilluns a divendres, de 9 a 21 h. Dissabtes i festius, d'11 a 14 h i de 16 a 21 h.
Visites comentades per al públic general: -Català- Dijous, dissabtes i diumenges, a les 18.00 h. -Castellà- Dissabtes i diumenges, a les 19.00 h.
+info.

LA CIUTAT DE SAGNIER. Modernista, eclèctica i monumental
del 05 d'abril al al 14 d'agost de 2011
Lloc: CaixaForumTarragona, C/ Cristòfol Colom, 2. Tarragona.
Horari:De dilluns a divendres, de 9 a 21 h. Dissabtes i festius, d'11 a 14 h i de 16 a 21 h.
+info.

 

 

 

 

APROVAT EL DECRET D'INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS D'HABITATGES A CATALUNYA
DECRET 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels ediicis d’habitatges.
Publicat al DOGC 5764 - 26.11.2010 (Pàg 86763)
+info

NOU DECRET 89/2010 DE RESIDUS D'OBRA
Modifica l’import de la fiança municipal, que s’ha de dipositar quan s’obté la llicència d’obres, i que per tot tipus de residu es fixa en 11 €/tona amb un mínim de 150 euros.
Consulta el document informatiu.

NOU VISAT A PARTIR DE L'1 D'OCTUBRE DE 2010
Consulta el resum informatiu aquí.
Reial decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori.
Publicat al BOE-A-2010-12618 (Pàg 68555 a 68559)

EL GOVERN APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI D'URBANISME
El 03-08-2010 es va aprovar el text refós de la Llei d’urbanisme, un document que incorpora les modificacions derivades de l’aprovació de diverses lleis que s’han anat succeïnt amb posterioritat al Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol . +info.

LES MODIFICACIONS DEL RITE ENTREN EN VIGOR EL 12 DE DESEMBRE DE 2009.
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Publicat al BOE 11/12/2009.

 

 

LLEI DE CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS.
LLEI20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
DOGC 5524 - 11/12/2009  93055
Entrada en vigor als 8 mesos de la seva publicació.

El dia 9 d’octubre de 2009 entra en vigor el Decret de “Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat (D 55/2009, DOGC 9-04-2009)
Consulta aquí.

El dia 23 d'abril de 2009, es va aprovar la "Orden VIV/984/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos del CTE Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, 1371/2009, de 19 de octubre".
BOE nº 99 de 23.04.2009

LLEI 3/2009, del 10 de març de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics. (DOGC núm 5342, 19 de març de 2009)

Nova Instrucció del Formigó Estructural, EHE-08. RD 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s'aprova la instrucció de formigó estructural. (BOE núm.203 - 22.08.2008). Entra en vigor l'1 de desembre de 2008. Descarregar EHE-08

   
| la teva opinió | donar-se de baixa | Arxiu T@R