la setmana

T@R - Tarragona


anterior 14 a 20 de MARÇ 2011 següent

     
Dilluns 14 Dimarts 15 Dimecres 16 Dijous 17 Divendres 18 Dissabte 19

 

 

     
Si no ho veus bé, clica aquí

destacat  de la setmana  

DESTACAT...

DIPONIBLES AL WEB ELS IMPRESOS PER A LA REDACCIÓ DELS ITE'S
Us adjuntem l'enllaç que remet a la pàgina web d' habitage de la Generalitat. Per accedir-hi cliqueu ITE-CAT. La Demarcació de Tarragona organitza un curs pràctic per aprendre a redactar i tramitar un ITE.

AVIAT...

CURS: INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS: ITE’S
Dates: 14 i 28 d’abril de 2011
Lloc: Sala d’Actes de Tarragona
Durada:16 hores
Horari: de 10.00 a 14.00h i de 16.00 a 20.00h.
Preus:352€ / 246€ / 211€ / 180€ ( Inscrits carta serveis bàsics Demarcació de Tarragona)
Donar a conèixer els continguts i objectius del decret de la ITE.cat.
Aportar eines pel reconeixement dels components i sistemes constructius.
Proposar metodologia per la detecció i avaluació de lesions i deficiències.
Oferir recursos per tal d'afrontar amb solvència la redacció del document. 
Donar a conèixer els mecanismes per la seva posterior gestió.
Si esteu interessats us podeu inscriure aquí. Amb el patrocini d'ASEMAS

RECORDEM...

CONCURS: CAL GUIVERNAU - RODA DE BARÀ
Concurs de projectes per a la contractació del servei de redacció del projecte de REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ a la Biblioteca de l'edifici "Cal Guivernau". Ajuntament de Roda de Barà. Termini: 14 de març de 2011.
T 2011000. Data límit: 14 de març de 2011. Honoraris: 100,000.00€, IVA exclòs.
Publicat al: B.O.P 01-02-2011
Tota la informació al web de concursos.

CURS: AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 2011
Dates: del 24 de gener fins al 14 de març de 2011 (cada dilluns)
Lloc: Escola d’Arquitectura La Salle Tarragona
Durada: 24 hores
Horari: Grup mati: de 09 a 12h. Grup tarda: de 18 a 21h
Preu: 250€. Inclou un PC a disposició de cada alumne.
Professor: Isidre Navarro, arquitecte.
Places: NO disponibles en aquesta edició. Si esteu interessats en properes edicions, us podeu inscriure aquí.
Consulta el programa del curs aquí.
+info.

RESUM DE LA JORNADA ITE DEL DIA 1 DE MARÇ DE 2011
Discurs de cloenda del President de la Demarcació de Tarragona, Josep Llop, dins la Jornada de presentació del decret 187/2010 de 23 de novembre, celebrat a Tarragona. Per visualitzar-lo entreu aquí. Amb el patrocini d'ASEMAS
Repercussió en la premsa: Diari de Tarragona.

EL SAT INFORMA...
PLA RENOVA'T DE FINESTRES,  CONVOCATÒRIA 2011
ORDRE ECF/610/2010, de 13 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Pla Renova’t de Finestres a Catalunya, i es fa pública la convocatòria per a l’any 2011.
Publicat al DOGC 5785 - 29.12.2010 (Pàg 93690)

CÒPIA ARXIU DELS PROJECTES
La Demarcació de Tarragona es farà dipositària de la còpia arxiu dels projectes que s’entrin a visar a partir del 10 de gener de 2011.
.
.

APUNTA'T A LA NOVA CARTA DE SERVEIS DE LA DEMARCACIÓ
La Demarcació de Tarragona del COAC ofereix la nova carta de serveis a preu de cost per a tots el col·legiats. Els diferents serveis són voluntaris i els podeu sol·licitar reenviant aquest formulari a sat.tar@coac.cat
+info .

 


 GIRONA   FIGUERES

BIBLIOTECA COAC...

LA BIBLIOTECA HA ADQUIRIT NOUS LLIBRES
Recentment la demarcació de Tarragona del COAC ha ampliat el fons de la biblioteca amb l’adquisició de les últimes novetats editorials.
Podeu consultar aquí el llistat dels nous llibres que estan a disposició de tots els col·legiats.

EXPOSICIÓ: IL CIELO DEI SOSPIRI
Fotografies de Francesc d'Assís Magarolas Jordà
a partir del 31 de gener de 2011
Lloc :Barhaus COAC Tarragona.
Il Cielo dei Sospiri dóna nom a la instal·lació del publicista Oliviero Toscani que cobreix les bastides que serveixen per dur a terme els treballs de restauració i conservació del Pallazzo Ducale, a l’entorn de la Piazza San Marco i el Ponte dei Sospiri. [...] +info.

REUS 2020 PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
JORNADES SECTORIALS
Dates: Gener, febrer i març de 2011
Lloc: Oficina Tècnica del POUM. Carrer de Sant Serapi, 2 Reus
Hora: 19.00h
24 de març. Jornada sectorial. Noves formes de creixement urbà al segle XXI. Ponents: Alexis Traficante, Gimena Repetto, Arquitectes Velez Imbernon (EUROPAN).
28 de març. Taller obert.Territori i desenvolupament urbà; Mobilitat i infraestructures.
31 de març. Taller obert. Medi ambient i sostenibilitat; Habitatge i qualitat de vida.
7 d'abril. Presentació al plenari de l'avanç del POUM.
+info.

CURS DE CONTROL DE QUALITAT CTE-EHE. ORGANITZA EL COATT
Data: 9 a 30 de març de 2011
Lloc: COATT. Rambla President Macià, 6 Tarragona
Horari: de 16.00 a 19.00h
Preu: 148 €
El Col·legi d'Aparellados, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona organitza aquest curs que consisteix en una revisió dels aspectes fonamentals del control de qualitat tant en edifics d' obra nova com rehabilitada +info. La Demarcació de Tarragona del COAC organitza un curs de control de Qualitat que es farà el juny.

JORNADA: CONSTRUCCIÓ AMB PANELLS SANDWICH
Data: 24 de març de 2011
Lloc: Col.legi oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya, Via Laietana n°39 - Barcelona
Horari: de 9.00 a 17.00h
Preu: 150€
Segon seminari del projecte EASIE on els principals experts europeus en l'àmbit de panells sándwich explicaran els darrers avenços d'aquest producte a nivel de seguretat, sostenibilitat i eficiència energètica.
+info. Pdf (57,1 KB)

CONCURSOS...

V4J. CONCURS INTERNACIONAL PER A JOVES A CÓRDOBA.
Concurs de projectes sobre la vivenda contemporània destinada a joves relacionats amb làmbit de de la crecació cultural.
Premis: 8.000€ | 4.000€ | 3.000€ | 1.000€
Termini: 17 de març de 2011.
Consulta les bases aquí.

CONCURS D' IDEES SOBRE UN ENTORN URBÀ AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE - CADIZ
Premi: 6.000 € + 3 accèsits de 1.100€
Termini: 31 de març de 2011
Consulta les bases aquí
+info.

V EDICIÓ DELS PREMIS BIG MAT 2011
per a projectes arquitectònics.
Premis: 18.000€ | 4.000€ | 2.000€
Termini: 06 de maig de 2011.
Consulta les bases aquí. Pdf (124 KB)

TERCERA CONVOCATORIA DE PREMIO NACIONAL DE URBANISMO RICARDO SANTOS DÍEZ
per a treballs d'investigació en l'àmbit de l'Urbanisme i el Dret Urbanístic.
Premi: 3000€
Termini: 30 de maig de 2011
Publicat al BOE 301 - 11.12.2010 (Sec. V-C. Pág. 141112)
Consulta les bases a: www.cursourbanismo.com

PREMIS A LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONI DE L’ALT CAMP
26è Premi a la Salvaguarda del Patrimoni Arquitectònic
11è Premi a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural.
Els premis seran lliurats durant el mes de maig de 2011.
Consulta les bases aquí.

EXPOSICIONS...

LA CIUTAT DE SAGNIER. Modernista, eclèctica i monumental
del 05 d'abril al al 14 d'agost de 2011
Lloc: CaixaForumTarragona, C/ Cristòfol Colom, 2. Tarragona.
Horari:De dilluns a divendres, de 9 a 21 h. Dissabtes i festius, d'11 a 14 h i de 16 a 21 h.
+info.

 

 

 

 

APROVAT EL DECRET D'INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS D'HABITATGES A CATALUNYA
DECRET 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels ediicis d’habitatges.
Publicat al DOGC 5764 - 26.11.2010 (Pàg 86763)
+info

NOU DECRET 89/2010 DE RESIDUS D'OBRA
Modifica l’import de la fiança municipal, que s’ha de dipositar quan s’obté la llicència d’obres, i que per tot tipus de residu es fixa en 11 €/tona amb un mínim de 150 euros.
Consulta el document informatiu.

NOU VISAT A PARTIR DE L'1 D'OCTUBRE DE 2010
Consulta el resum informatiu aquí.
Reial decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori.
Publicat al BOE-A-2010-12618 (Pàg 68555 a 68559)

EL GOVERN APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI D'URBANISME
El 03-08-2010 es va aprovar el text refós de la Llei d’urbanisme, un document que incorpora les modificacions derivades de l’aprovació de diverses lleis que s’han anat succeïnt amb posterioritat al Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol . +info.

LES MODIFICACIONS DEL RITE ENTREN EN VIGOR EL 12 DE DESEMBRE DE 2009.
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Publicat al BOE 11/12/2009.

 

 

LLEI DE CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS.
LLEI20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
DOGC 5524 - 11/12/2009  93055
Entrada en vigor als 8 mesos de la seva publicació.

El dia 9 d’octubre de 2009 entra en vigor el Decret de “Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat (D 55/2009, DOGC 9-04-2009)
Consulta aquí.

El dia 23 d'abril de 2009, es va aprovar la "Orden VIV/984/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos del CTE Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, 1371/2009, de 19 de octubre".
BOE nº 99 de 23.04.2009

LLEI 3/2009, del 10 de març de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics. (DOGC núm 5342, 19 de març de 2009)

Nova Instrucció del Formigó Estructural, EHE-08. RD 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s'aprova la instrucció de formigó estructural. (BOE núm.203 - 22.08.2008). Entra en vigor l'1 de desembre de 2008. Descarregar EHE-08

   
| la teva opinió | donar-se de baixa | Arxiu T@R