Concurs d'idees per les dependències administratives de la Generalitat de
Catalunya a l'actual Hospital Santa Caterina de Girona

Organisme convocant: GISA

 

Primer Premi fuses_viader

. arquitectes
Josep Fuses, Joan Maria Viader

  bohigas_martorell_mackay

. arquitectes
Oriol Bohigas, Josep Martorell, David Mackay, Oriol Capdevila, Francesc Gual

bosch_tarrus_bosch

. arquitectes
Jordi Bosch, Joan Tarrús, Manel Bosch

  benedito_orteu

. arquitectes
Josep Benedito, Santi Orteu

  bosch_frigola_ferrater

. arquitectes
Carles Bosch, Joan Lluís Frigola, Carlos Ferrater

  tusquets_diaz . arquitectes
Oscar Tusquets, Carlos Díaz

  bach . arquitectes
Jaume Bach

tornar