la setmana

logo
T@R - Tarragona


anterior 19 a 25 ABRIL 2010 següent

Dilluns 19 Dimarts 20 Dimecres 21 Dijous 22 Divendres 23 Dissabte 24

 

 

 

 

 

VISITA A LLEIDA
Si no ho veus bé, clica aquí

destacat  de la setmana  

VISITA A LLEIDA
Dissabte 24 d'abril de 2010
Consulta el programa aquí.
Si hi esteu interessats us podeu inscriure aquí.

JORNADA: NOU DECRET D'HABITABILITAT
NOVA DATA: Dimecres 28 d'abril de 2010
Sala de conferències COAC Tarragona
Horari: de 10:00 a 14:00h
Preu: gratuït
Si esteu interessats en assistir a la jornada, us podeu inscriure aquí

CONFERÈNCIA
ARQUITECTURES PROPERES: XAVIER ROMANÍ, arquitecte.
NOVA DATA: Dimarts 27 d'abril de 2010
Lloc: Sala d'actes COAC Tarragona.
Hora: 19.30h
+info.

AVIAT...

JORNADA: NOU PROCEDIMENT SIMPLIFICAT CE2 PER A LA QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS D’HABITATGES
Ponent: JOSEP SOLÉ, arquitecte tècnic del Grup URALITA.
Dijous 13 de maig de 2010 NOVA DATA
Sala de conferències COAC Tarragona
Horari: de 17:00 a 19:00
Preu: 10€.
Si esteu interessats en assistir-hi, us podeu inscriure aquí. Amb el patrocini d'ASEMAS

CURS: EL FUTUR ESTANDARD EUROPEU DE CONSTRUCCIÓ: L'EDIFICI PASSIVHAUS
Dies 5, 12 i 19 de maig del 2010
Sala de conferències COAC Tarragona
Horari: de 16:00 a 20:00h
Preu: 264.00 € / 184.80 € / 158.40 €
Si esteu interessats en assistir al curs, us podeu inscriure aquí.

CURS: M3 DEFICIÈNCIES CONSTRUCTIVES EN FAÇANES I COBERTES, DIAGNOSI I INTERVENCIÓ
Dies 2, 9, 16 de juny de 2010
Sala de conferències COAC Tarragona
Horari: de 10:00 a 14:15h i de 15:30 a 20:00h
Preu: 440.00 € / 308.00 € / 264.00 €
Si esteu interessats en assistir al curs, us podeu inscriure aquí. Amb el patrocini d'ASEMAS
Aquest curs està inclòs en el Programa d'Intensificació en la rehabilitació d'edificis d'habitatge.

 

4 DE MAIG: ELECCIONS AL COAC
PUBLICADES LES CANDIDATURES A LES ELECCIONS DEL COAC
El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) convoca eleccions per a la renovació dels seus òrgans de govern (Junta de Govern i juntes directives de les demarcacions de Barcelona, Ebre, Girona, Lleida i Tarragona i delegats de les delegacions) i dels 200 representants de l'Assemblea General (distribuïts entre les cinc demarcacions), per al dimarts 4 de maig de 2010. +info.

CONVOCATORIA:
PREMI RAFAEL MONEO
PER A TREBALLS DE RECERCA D’ESTUDIANTS DE BATXILLERAT
DE LES COMARQUES DE TARRAGONA
SISENA EDICIÓ 2010
La demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya convoca la sisena edició del Premi Rafael Moneo per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat de les comarques de Tarragona corresponent als cursos 2008-2009 i 2009-2010. L’objectiu del premi és fomentar el interès entre els alumnes de batxillerat pels treballs de recerca i d’investigació relacionats amb l’arquitectura, el disseny, la ciutat, l’urbanisme, el territori, el paisatge, l’ecologia i la sostenibilitat.
Termini: dijous 29 d’abril de 2010 a les 15.00h
Consulta les bases aquí.

EL SAT INFORMA...
SUBVENCIONS:  REHABILITACIÓ D'EDIFICIS DÚS RESIDENCIAL I HABITATGES
ORDRE MAH/177/2010, de 22 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a la rehabilitació d’ediicis d’ús residencial i d’habitatges del Pla per al dret a l’habitatge del 2009-2012, aprovat pel Decret 13/2010, de 2 de febrer.
Publicat al DOGC 5599 - 31.03.2010 (Pàg 25339)

EVALUCIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL
Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
Publicat al BOE 73 - 25.03.2010 (sec. I. Pág. 28590)

CONSELL DE QUALITAT
DECRET 41/2010, de 23 de març, pel qual es crea el Consell de Qualitat, Sostenibilitat i
Innovació de l’Habitatge.
Publicat al DOGC 5595 - 25.03.2010 (Pàg 23761)

PREMI MEDI AMBIENT
ORDRE MAH/161/2010, de 15 de març, per la qual es regula el Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Publicat al DOGC 5595 - 25.03.2010 (Pàg 23766)

CONSELL DE QUALITAT, SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ DE L'HABITATGE
CRET 41/2010, de 23 de mar ç, pel qual es crea el Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l'Habitatge.
Publicat al DOGC 5595 - 25.03.2010 (Pàg 23761)

GARANTIA DE QUALITAT AMBIENTAL ALS EDIFICIS D'ÚS D'OFICINES
RESOLUCIÓ MAH/685/2010, de 3 de febrer, per la qual s'estableixen els criteris ambientals per a l'atorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental als edificis d'ús d'oficines.
Publicat al DOGC 5589 - 13.03.2010 (Pàg 20896)

SUBVENCIONS:  REHABILITACIÓ DE FAÇANES A FALSET
2010/3244 – AJUNTAMENT DE FALSET - Anunci - El Ple de l-Ajuntament en sessió ordinària de data 01-03-2010, va aprovar inicialment les bases que han de regir l-atorgament de subvencions per les obres de rehabilitació de façanes i elements comuns visibles des de l'exterior, de conformitat amb l-art. 124.3 del ROAS.
Publicat al BOP 59 - 12.03.2010 (Pàg 11)

TOTS ELS EDIFICIS NOUS HAURAN DE SER ACCESSIBLES
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. Publicat al BOE-A-2010-4056 11.03.2010 Páginas: 24510 a 24562 – 53 págs.

PREVENCIÓ I SEGURETAT EN MATÈRIA D'INCENDIS
LLEI 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Publicat al DOGC 5584 - 10.03.2010 (Pàg 18629)


FIGUERES

CONCURSOS...

GISA CONCURSOS
Contracte de Serveis per a l'Assistència Tècnica de Coordinació de Seguretat i Salut de les obres "Ampliació i reforma institut a 4/2 línies, a l'Institut Ramon Barbat i Miracle, de Vila-seca (Tarragonès)". Clau:IAT-07460;"Ampliació Escola 3 línies a l'Escola Àngel Guimerà de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat)." Clau: PAA-06483 i "Reforma i ampliació Escola a 3 línies a l'Escola Francesc Platón i Sartí d'Abrera". Clau:PAA-06263. Termini: 24/04/2010.

AJUNTAMENT DEL CATLLAR
CONSTRUCCIÓ I REDACCIÓ. Redacció del projecte executiu i execució del cobriment parcial de l’espai lúdic de la Torre d’en Guiu. . Termini: 12/04/2010.

GISA CONCURSOS
CONSTRUCCIÓ I REDACCIÓ. Assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, la certificació d'eficiència energètica del projecte, l'estud i de seguretat i salut, l'estudi geotècnic, el projecte d'activitats per a la llicència ambiental i posterior direcció d'obra i certificació d'eficiència energètica de final d'obra i execució de les obres, nova construcció CEIP Cavaller Arnau, Riudoms. CEIP 1 línia. Clau: PNT-09233.Termini 28/04/2010.

Tota la informació al web de concursos.

FÒRUMS...

I FÒRUM D'ACCESSIBILITAT A L'AIRE LLIURE
Tarragona 5-8 de Juny de 2010
El Fòrum neix amb la voluntat d’esdevenir un punt de trobada i reflexió, entre els dissenyadors d'espais a l'aire lliure, els responsables dels espais naturals, els experts en accessibilitat i els usuaris, sobre com dissenyar i equipar els espais on els ciutadans es troben amb la natura, per tal de fer-los accessibles a tota la societat. +info.

CURSOS...

CURS: PRACTICDE FONAMENTACIONS
Dies: 26-27-28 i 29 d'abril de 2010
Lloc :Col·legi d’Enginyers Industrials (C/ Nostra Senyora del Claustre, s/n – 43003 Tarragona).
+info.

CURS: DIRECCIÓ D'OBRES EN EDIFICACIÓ
Dies 12 i 19 d'abril de 2010
Lloc :Col·legi d’Enginyers Industrials (C/ Nostra Senyora del Claustre, s/n – 43003 Tarragona).
+info.

GIRONA

 

EXPOSICIONS OBERTES...

EXPOSICIÓ: ART DÉCO SOUTH BEACH – MIAMI
Fotografies de Francesc d'Assís Magarolas Jordà
de l'1 d'abril al 21 de maig de 2010
Lloc :Barhaus COAC Tarragona.
Un passeig relaxant al llarg de la platja de l’Atlàntic esquitxada per les característiques casetes dels vigilants sorprenen amb les seves formes i colors pastel. Ensems indiquen la situació dels carrers perpendiculars, Streets i, travessant les palmeres i cocoters, porten al recorregut per la cèlebre Ocean Drive entre la 5a st. i la 23a st.; després, a les famoses Collins i Washington avenues. [...] +info.

 

EXPOSICIÓ: POBLENOU DEL DELTA - ARQUITECTURA PER A LA COLONITZACIÓ
del 15 de març fins al 5 de maig de 2010
Lloc: Sala d'exposicions COAC Tarragona.
Horari: De dilluns a dijous de 8:00 a 15:00 h
Mostra dedicada al poblat de colonització del Poble Nou del Delta (Amposta), un dels pocs exponents en territori català de la reforma agrària desenvolupada per l'Estat franquista. L'exposició consta de vint-i-un plafons de gran format on s'expliquen les vicissituds del projecte arquitectònic del nucli urbà, redactat l'any 1952 per José Borobio Ojeda. +info.

 

 

 

LES MODIFICACIONS DEL RITE ENTREN EN VIGOR EL 12 DE DESEMBRE DE 2009.
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Publicat al BOE 11/12/2009.

LLEI DE CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS.
LLEI20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
DOGC 5524 - 11/12/2009  93055
Entrada en vigor als 8 mesos de la seva publicació.

El dia 9 d’octubre de 2009 entra en vigor el Decret de “Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat (D 55/2009, DOGC 9-04-2009)
Consulta aquí.

 

 

 

1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Consulta aquí.

El dia 23 d'abril de 2009, es va aprovar la "Orden VIV/984/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos del CTE Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, 1371/2009, de 19 de octubre".
BOE nº 99 de 23.04.2009

LLEI 3/2009, del 10 de març de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics. (DOGC núm 5342, 19 de març de 2009)

Nova Instrucció del Formigó Estructural, EHE-08. RD 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s'aprova la instrucció de formigó estructural. (BOE núm.203 - 22.08.2008). Entra en vigor l'1 de desembre de 2008. Descarregar EHE-08

   
| la teva opinió | donar-se de baixa | Arxiu T@R