la setmana

 


anterior 05 A 11 DE SETEMBRE 2011 següent

     
Dilluns 05 Dimarts 06 Dimecres 07 Dijous 08 Divendres 09 Dissabte 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓ PREMI AJAC VII

 

 

 

VERMUT D'OBRA A PRATDIP

 

Si no ho veus bé, clica aquí

destacat  de la setmana    

DESTACAT

VERMUT D'OBRA: LLAR D'INFANTS A PRATDIP.
Projecte de David Tapias i Núria Salvadó i obra finalista dels premis Fad 2011
Data: Dissabte 10 de setembre
Lloc: c. Joan Perucho, 2. Pratdip.
Horari: Matí. Inscripcions

CICLE EINES PRÀCTIQUES PER A PETITS ENCÀRRECS. MÒDULS M1 A M7
Dates: De 19 de maig a 1 de desembre de 2011
Lloc: Sala Actes COAC Tarragona
Durada: 100h. Dijous/ Dimarts de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 20.00 h +info

Amb el patrocini d'ASEMAS

AVIAT...

EXPOSICIÓ PREMIS AJAC VII. Premi Joves Arquitectes.
Dates: del 8 al 30 de setembre de 2011
Lloc: Sala d’Exposicions COAC Tarragona
Horari:  Dilluns a dijous De 10.00 h a 14.00 h

+info

CICLE EINES PRÀCTIQUES PER A PETITS ENCÀRRECS. M6: Eines d'eficiència energètica en edificis de petit volum
Dates: dimarts 27 de setembre i 4 d'octubre de 2011
Lloc: Sala Actes COAC Tarragona
Horari: De 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 20.00 ha
Preu: 352 € / 246€ / 211€ / 180€
+info

Amb el patrocini d'ASEMAS

CICLE EINES PRÀCTIQUES PER A PETITS ENCÀRRECS. M5: Criteris bàsics i càlcul senzills d'instal·lacions (2a. edició a Tarragona)
Dates: dijous 29 de setembre, 6 i 10 d'octubre de 2011
Lloc: Sala Actes COAC Tarragona
Horari: De 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 20.00 ha
Preu:440€ / 308€ / 264€ / 225€
+info

Amb el patrocini d'ASEMAS

CICLE EINES PRÀCTIQUES PER A PETITS ENCÀRRECS. M4: Càlcul senzill per al projecte d'estructures i fonaments. ( 2a. edició a Tarragona)
Dates: dijous 17, 24 de novembre i 1 de desembre de 2011
Lloc: Sala Actes COAC Tarragona
Horari: de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 20.00 h
Preu:440€ / 308€ / 264€ / 225€
+info

Amb el patrocini d'ASEMAS

 

 

QUADERNS D'ARQUITECTURA I URBANISME. NÚM. 261 DE 2011. Podeu recollir a la consergeria de la Demarcació l'últim número d'aquesta revista del COAC. El Quaderns #261 estrena un nou format.

 

NOVA FITXA ACTUALITZADA DEL SUA
Ja podeu trobar la fitxa actualitzada del SUA per habitatges UNIFAMILIARS , al web del Codi Tècnic
Fitxa SUA
Ja podeu trobar la nova llista de la Normativa d'obligat compliment per a projectes d'edificació, a la web de CTE del COAC. Nova normativa CTE

LA WEB DEL CTE DEL MINISTERIO DE FOMENTO
Ja podeu trobar a la web del CTE els DB-HR, DB-SUA i DB-SI amb els comentaris del Ministerio.
Per accedir-hi cliqueu Web codigotecnico

 

APUNTA'T A LA NOVA CARTA DE SERVEIS DE LA DEMARCACIÓ
La Demarcació de Tarragona del COAC ofereix la nova carta de serveis a preu de cost per a tots el col·legiats. Els diferents serveis són voluntaris i els podeu sol·licitar reenviant aquest formulari a satvisat@coac.cat
+info.

DISPONIBLES AL WEB ELS IMPRESOS PER A LA REDACCIÓ DELS ITE'S
Us adjuntem l'enllaç que remet a la pàgina web d' habitage de la Generalitat. Per accedir-hi cliqueu ITE-CAT

 

CÒPIA ARXIU DELS PROJECTES
La Demarcació de Tarragona es farà dipositària de la còpia arxiu dels projectes que s’entrin a visar a partir del 10 de gener de 2011.

 

VISAT TELEMÀTIC ASSISTIT A LES OFICINES DEL COAC O AL TEU DESPATX
El departamet de Visat de la Demarcació de Tarragona, ofereix grauïtament, als Col·legiats donats d'alta dels Serveis Bàsics de la Demarcació, assistènica per tramitar el vostre primer visat telemàtic. Si hi esteu interessats, podeu consultar el comunicat de visat on es detallen les condicions.

.

 

     


GIRONA   FIGUERES

BIBLIOTECA COAC...

LA BIBLIOTECA HA ADQUIRIT NOUS LLIBRES
Recentment la demarcació de Tarragona del COAC ha ampliat el fons de la biblioteca amb l’adquisició de les últimes novetats editorials.
Podeu consultar aquí el llistat dels nous llibres que estan a disposició de tots els col·legiats.

EXPOSICIÓ TÒTEMS: Arran del concurs d'idees pel disseny d'un reclam informatiu per assenyalar els edificis que hàguin estat seleccionats per participar en la Mostra d’Arquitectura Catalana del Camp de Tarragona 2011. Podeu veure exposades totes les obres presentades al BARHAUS.
Data: A partir del 2 d'agost de 2011
Lloc :Barhaus COAC Tarragona.


 

CARTA DEL PAISATGE DEL CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT
És un espai multidiciplinar on intervenen tots els professionals que treballen en àmbits relacionats directament amb el paisatge. Si voleu, ja podeu accedir i participar a l'espai web anomenat l'opinió dels experts

 

CONCURSOS...

CONCURS SAIENERGIA SELECTION 2011
Premia els 24 millors projectes de joves arquitectes.
Data: Del 5 al 8 d'octubre de 2011
Lloc: Bolongna-Recinte Firal de Bolongna Fierre SpA ITALIA
Programa
+info.


PREMIS...

PREMIS CERÀMICA D'ARQUITECTURA I INTERIORISME
ASCER "Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos", convoca la desena edició dels "Premios Cerámica de Arquitectura e Interiorismo"
les bases del premi
Termini: 25 d'octubre de 2011

 

 

 

 

NOU REAL DECRET SOBRE DEUTORS HIPOTECARIS
“Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la REHABILITACIÓN y de simplificación administrativa.”

Publicat al BOE Núm 161 (07.07.2011) secció 1 (pàg.71549-71586)
Consulta el document informatiu.

NOVA REGLAMENTACIÓ DE TELECOS
Nou “Reglamento Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones”.
Consulta el document informatiu.
Entrada en vigor: el dia següenta a la seva publicació. 2 d’abril de 2011. Per projectes que s’hagi sol·licitat llicència en el termini de 6 mesos comptats a partir de l’entrada en vigor del nou decret, li són d’aplicació el RD 401/2003.

NOVA LLEI 2/2011 DE 4 DE MARÇ D'ECONOMIA SOSTENIBLE.
TÍTOL III SOSTENIBILITAT MEDIOAMBIENTAL. CAPÍTOL IV. REHABILITACIÓ I HABITATGE. Articles del 107 al 111.
Publicat al /BOE NÚM. 55 (5.03.2011) SECCIÓ 1 (Pàg. 25097-25100) (descarregar 6.63 MB)
Comentari emès per l'Assessoria Jurídica de la Demarcació de Tarragona +info

APROVAT EL DECRET D'INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS D'HABITATGES A CATALUNYA
DECRET 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels ediicis d’habitatges.
Publicat al DOGC 5764 - 26.11.2010 (Pàg 86763)
+info

NOU DECRET 89/2010 DE RESIDUS D'OBRA
Modifica l’import de la fiança municipal, que s’ha de dipositar quan s’obté la llicència d’obres, i que per tot tipus de residu es fixa en 11 €/tona amb un mínim de 150 euros.
Consulta el document informatiu.

NOU VISAT A PARTIR DE L'1 D'OCTUBRE DE 2010
Consulta el resum informatiu aquí.
Reial decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori.
Publicat al BOE-A-2010-12618 (Pàg 68555 a 68559)

EL GOVERN APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI D'URBANISME
El 03-08-2010 es va aprovar el text refós de la Llei d’urbanisme, un document que incorpora les modificacions derivades de l’aprovació de diverses lleis que s’han anat succeïnt amb posterioritat al Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol . +info.

LES MODIFICACIONS DEL RITE ENTREN EN VIGOR EL 12 DE DESEMBRE DE 2009.
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Publicat al BOE 11/12/2009.

 

 

LLEI DE CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS.
LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
DOGC 5524 - 11/12/2009  93055
Entrada en vigor als 8 mesos de la seva publicació.

El dia 9 d’octubre de 2009 entra en vigor el Decret de “Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat (D 55/2009, DOGC 9-04-2009)
Consulta aquí.

El dia 23 d'abril de 2009, es va aprovar la "Orden VIV/984/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos del CTE Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, 1371/2009, de 19 de octubre".
BOE nº 99 de 23.04.2009

LLEI 3/2009, del 10 de març de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics. (DOGC núm 5342, 19 de març de 2009)

Nova Instrucció del Formigó Estructural, EHE-08. RD 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s'aprova la instrucció de formigó estructural. (BOE núm.203 - 22.08.2008). Entra en vigor l'1 de desembre de 2008. Descarregar EHE-08

   
| la teva opinió | donar-se de baixa | Arxiu T@R