Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
BUSQUETS I SINDREU, Xavier 1917-15/8/1990 Títol d'arquitecte: 1947
Arquitectura religiosa Concursos d'Arquitectura Disseny i Interiorisme
Documentació administrativa Edificis comercials Edificis industrials
Edificis per a l'espectacle i lleure públics Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Edificis turístics
Edificis per al servei sanitari i benèfic Edificis públics Edificis per al transport
Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars Planejament urbà
Singular    
 
     
  Reforma d´una casa

C. Balmes, 207. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
V 78 / 140 :
1. Estat actual E 1: 50
2. Planta reforma E 1: 50


Edifici d´habitatges propietat del Sr. Pujol Borotau

C. Mascaró; C. de la Torre dels Pardals. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
V 77 / 111 :
1. Planta, secció i emplaçament E 1: 100, E 1: 200 i E 1: 500


Edifici d´habitatges

C. Tokio. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
V 78 / 185 :
1. Planta tipus E 1: 50


Apartaments Finatour

Urbanització "Roca Llisa". Eivissa.

Documentació:
C 779 / 154 :
Pressupost, diversos, dibuix i plànols del projecte: Planta general E 1: 200, planta general E 1: 200, seccions E 1: 100, alçat 4.4., secció L.L E 1: 100, alçats E 1: 100, plantes E 1: 100, plantes E 1: 100, secció E 1: 100, secció E 1: 100 i secció E 1: 100

Observacions:
Colaborador: F. Cabestany


Edifici d´habitatges propietat d´Antonio Puigvert i Socrater S.A.

C. Manila; C. Capitán Arenas; C. Carlos III. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 789 / 188 :
Diversos plànols de l´avantprojecte


Apartaments

Platja d´Aro. ( Baix Empordà )

Documentació:
C 782 / 158 :
Croquis de l´avantprojecte


Edifici d´habitatges

C. Osi; C. Riu de l´Or. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 782 / 159 :
Croquis de l´avantprojecte


Edifici d´habitatges

Ptge. Sant Benet. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 783 / 169 :
Croquis i diversos plànols


Edifici d´habitatges propietat de la Immobiliària Ciutat Condal S.A.

Ctra. de Cornellà a Fogars de Tordera. Cornellà. ( Baix Llobregat )

Documentació:
V 77 / 81 :
AVANTPROJECTE DE 64 CASES
1. Emplaçament, planta tipus i secció E 1: 1000, E 1: 250 i E 1: 100 AVANTPROJECTE DE 36 CASES
2. Emplaçament, planta tipus i secció E 1: 1000 i E 1: 100


Edifici d´habitatges propietat de la Immobiliària Ciutat Condal S.A.

C. Padilla; C. Indústria. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
V 77 / 80 :
AVANTPROJECTE DE 39 CASES
1. Planta tipus, secció i emplaçament E 1: 1000, E 1: 100 i E 1: 200
AVANT PROJECTE DE 24 CASES
2. Planta tipus, secció i emplaçament E 1: 1000, E 1: 100 i E 1: 200


Apartaments propietat del Doctor Puigvert

Pg. de Sant Joan. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
V 77 / 78 :
AVANTPROJECTE
1. Plantes, seccions i façanes E 1: 100 i E 1: 50


Edifici d´habitatges propietat del Sr. Jorge Riviere i el Sr. Pablo Sagnier

C. Iradier; C. Immaculada.; C. Escoles Pies; C. Emancipació. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 783 / 166 :
ESTUDI DE VIABILITAT
Diversos


Edifici d´habitatges propietat de la Immobiliària Ciutat Condal S.A.

C. Perú; Av. Diagonal. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
V 77 / 82 :
PROJECTE DE 38 CASES
1. Emplaçament, planta, façana i secció E 1: 1000 i E 1: 100
2. Detall façana i planta tipus E 1: 50 i E 1: 20
C 768 / 82 :
Memòria, mediciones, plec de condicions, pressupost i diversos


Edifici d´habitatges en dos solars propietat del Sr. J. Godall

Ptge. Serra i Arola. Barcelona. ( Barcelonès )

1949

Documentació:
V 77 / 124 :
1. Emplaçament (26m. C. Galileu), plantes, alçats i seccions E 1: 50, E 1: 100 i E 1: 500
2. Emplaçament, secció i façana E 1: 100 i E 1: 500
3. Plantes E 1: 50
C 772 / 124 :
Memòria


Edifici d´habitatges propietat de la Sra. Concepció Costa i el Sr. Josep Pujols

C. Calvet, 56. Barcelona. ( Barcelonès )

1950

Documentació:
V 77 / 114 :
1. Emplaçament, planta baixa, façana i secció E 1: 100
2. Planta pis 1, planta pis 2 al 6 E1: 100
3. Planta terrat, planta àtic E 1: 100


Edifici d´habitatges propietat del Sr. J. Godall

C. de Sants, 71-73. Barcelona. ( Barcelonès )

1955

Documentació:
V 77 / 125 :
1. Emplaçament, plantes, seccions i façanes E 1: 500 i E 1: 100


Edifici d´habitatges propietat de la Constructora Urbana Soler

C. Freixa s/n. Barcelona. ( Barcelonès )

1955

Documentació:
V 76 / 47 :
1. Plantes, seccions i emplaçament E 1: 100 i E 1: 500
2. Façanes E 1: 100
C 760 / 47 :
Memòria, amidaments, pressupost i diversos plànols


Edifici d´habitatges propietat de la Immobiliària Sants-Barcelona S.A.

C. Sant Crist; C. Cros. Barcelona. ( Barcelonès )

1955

Documentació:
V 77 / 112 :
AVANTPROJECTE DE 15 CASES
1. Planta, secció i emplaçament E 1: 100, E 1: 200 i E 1: 500
AVANTPROJECTE DE 20 CASES
2. Planta, secció i emplaçament E 1: 100, E 1: 200 i E 1: 500


Edifici d´habitatges pels Enginyers Industrials

C. Jose Agulló; C. Escoles Pies; C. Herraiz; C. General Mitre. Barcelona. ( Barcelonès )

1956

Documentació:
V 77 / 89 :
1. Planta soterrani i emplaçament E 1: 100
2. Plantes, façanes i secció E 1: 100
3. Emplaçament E 1: 500
4. Planta soterrani i secció E 1: 100
5. Planta baixa E 1: 100
6. Planta tipus E 1: 50
7. Planta tipus E 1: 50
8. Planta 2. Grup D, E 1: 50
9. Seccions planta soterrani E 1: 50
10. Seccions transversal i longitudinal E 1: 50
10b. Secció bloc A-B, E 1: 50
11. Secció bloc C-D, E 1: 50
12. Façana posterior E 1: 50
13. Façana lateral E 1: 50
14. Reforç formigó pou E 1: 50
15. Pilars planta baixa E 1: 50
16. Detall escala E 1: 2 i E 1: 20
17. Detall escala E 1: 50
18. Detall cuina (planta i secció) E 1: 20
19. Detall persianes E 1: 1
20. Detall persianes E 1: 1
21. Detall fusteria metàl.lica E 1: 20 i E 1: 1
22. Detall porta metàl.lica E 1: 10
C 769 / 89 :
Memòria i pressupost
Diversos plànols
Plànols de detalls sobre paper vegetal

Observacions:
Colaborador: Antonio Perpiña Sebria


Edifici d´habitatges per a la Immobiliària Ciutat Condal S.A.

C. Agricultura; C. Santander. Barcelona. ( Barcelonès )

1956

Documentació:
V 77 / 79 .
1. Emplaçament, planta, secció i façana E 1: 2000, E 1: 100 i E 1: 20
C 768 / 79 :
Emplaçament i altres plànols sobre paper vegetal


Ampliació de l´edifici d´habitatges propietat de Pablo José Godall Betet

C. Galileu, 11. Barcelona. ( Barcelonès )

1956

Documentació:
V 77 / 85 :
1. Façana, secció i detall E 1: 100, E 1: 50 i E 1: 20
2. Plantes E 1: 50
C 768 / 85 :
Memòria, amidaments, plec de condicions, pressupost i diversos plànols
Croquis i plànols


Edifici d´habitatges propietat de la Nacional Motor

C. Numància (a 14 m.) C. Caballero. Barcelona. ( Barcelonès )

1956

Documentació:
V 76 / 55 :
1. Plantes, emplaçament E 1: 100
2. Seccions i façana E 1: 100
C 761 / 55 :
Memòria, plec de condicions, pressupost i diversos plànols


Edifici d´habitatges propietat de Aiscondel S.A.

"La Clota". Cerdanyola. ( Vallès Occidental )

1957

Documentació:
V 77 / 101 :
1. Plantes i emplaçament E 1: 100, E 1: 50 i E 1: 4000
2. Seccions i façana E 1: 100
3. Plànol general instal.lacions E 1: 1000
4. Xarxa agua i desguassos E 1: 500
5. Planta cimentació E 1: 50 i E 1: 100
6. Planta agua i desguàs E 1: 50 i E 1: 100
7. Planta distribució i coberta E 1: 50 i E1: 100
8. Seccions E 1: 50
9. Detall coberta E 1: 5
10. Detall terrasses E 1: 10
11. Detall escala E 1: 20 i E 1: 10
12. Façanes E 1: 100
C 771 / 101 :
Diversos plànols sobre paper vegetal. Emplaçament i croquis


Edifici d´habitatges per a la Immobiliària Ciutat Condal S.A.

Ptge. Cardedeu. Barcelona. ( Barcelonès )

1957

Documentació:
C 778 / 151 :
Memòria, amidaments, pressupost i diversos plànols del projecte: emplaçament, planta, secció i façana


Edifici d´habitatges per a la Immobiliària Ciutat Condal S. A.

C. Agudells, 32-36. Barcelona. ( Barcelonès )

1957

Documentació:
V 77 / 83 :
1. Plantes, façana, secció, detall i emplaçament E 1: 500, E 1: 100, E 1: 50 i E 1: 20
C 768 / 83 :
Memòria, pressupost i emplaçament


Edifici d´habitatges propietat de Herederos de Abdon

C. Fragua, 2; C. Ortigosa del Monte. Segòvia.

1957

Documentació:
V 76 / 53 :
1. Plantes, seccions, façanes i emplaçament E 1: 100 i E 1: 500
C 760 / 53 :
Memòria i amidaments


Edifici d´habitatges per a la Constructora Urbana Soler

C. Reina Elisenda; C. Duquesa d´Orleans. Barcelona. ( Barcelonès )

1957

Documentació:
V 76 / 46 :
1. Plantes i emplaçament E 1: 100 i E 1: 500
C 760 / 46 :
Expedient complet: memòria, amidaments, pressupost y còpies de plànols
Diversos plànols i fotografies


Edifici d´habitatges propietat del Sr. Suris

Tordera. ( Maresme )

1957

Documentació:
V 77 / 104 :
1. Plànol urbanització finca E 1: 500. Plànol aerofotogràfic E 1: 10000
2. Plantes E 1: 100 i E 1: 50
3. Façanes i seccions E 1: 100
4. Detall façana E 1: 20
C 771 / 104 :
PROJECTE DE 40 CASES
PROJECTE DE 28 CASES


Edifici d´habitatges per a l´Entitat Benèfico Constructora del Redentor

C. Praga, 7. Barcelona. ( Barcelonès )

1957

Documentació:
V 76 / 54 :
1. Plantes, secció, façana i emplaçament E 1: 200, E 1: 50 i E 1: 100
C 760 / 54 :
Memòria, amidaments, plec de condicions i pressupost


Edifici d´habitatges propietat del Sr. Cortes Vidal

C. Elisa, 6. Barcelona. ( Barcelonès )

1958

Documentació:
V 76 / 52 :
1. Plantes, façanes, seccions, detalls i emplaçament E 1: 20, E 1: 50, E 1: 100 i E 1: 500
C 760 / 52 :
Memòria, pressupost i diversos plànols


Edifici d´habitatges i escola per a la Immobiliària Ciutat Condal S.A.

C. Pablo Sans; Av. Generalísimo Franco. Hospitalet de Llobregat, l'. ( Barcelonès )

1958 - 1959

Documentació:
V 77 / 99 :
PROJECTE DE CASES
1. Ordenació illa E 1: 500 de 50 cases
2. Plantes E 1: 100 i E 1: 50
3. Façanes. Seccions E 1: 100
4. Façana principal. Detall E 1: 20
5. Façana posterior. Detall E 1: 20
6. Detall escala E 1: 10
7. Detall cuina i bany E1: 20 de 20 cases
8. Plantes E 1: 100
9. Facanes. Secció E 1: 100 escola
10. Plantes. Façana. Secció E 1: 100
C 770 / 99 :
Pressupost i diversos plànols
Plànol emplaçament Ajuntament
Plànol Ordenació i detalls casa i escola
Croquis casa i escola

Observacions:
Colaborador: Antonio Perpiña Sebria.


Edifici d´habitatges i casa propietat del Sr. Domingo Beya de las Lastras

C. Mediona s/n. Barcelona. ( Barcelonès )

1959

Documentació:
V 76 / 63 :
PROJECTE DE CASA PLURIFAMILIAR
1. Plantes, façana, secció i emplaçament E 1: 100 i E 1: 500
PROJECTE DE CASA UNIFAMILIAR I TALLER-LABORATORI
2. Plantes, façana, secció i emplaçament E 1: 100 i E 1: 500
C 761 / 63 :
Memòria i diversos plànols
amidaments, plec de condicions i pressupost (Francisco de P. Arola: arquitecto)


Edifici d´habitatges propietat del Sr. Soler Batet

C. Ignacio Iglesias; C. Tossa de Mar. Vilafranca del Penedès. ( Alt Penedès )

1959

Documentació:
V 76 / 49 :
1. Plantes, façanes, seccions, detalls i emplaçament E 1: 100, E 1: 50, E 1: 20 i E 1: 500


Edifici d´habitatges propietat del Sr. Acero Repollés

C. Veciana s/n. Barcelona. ( Barcelonès )

1959

Documentació:
V 76 / 50 :
1. Plantes, façanes, secció i emplaçament E 1: 100 i E 1: 500
C 760 / 50 :
Memòria i amidaments
Croquis


Adició d´un pis a un edifici d´habitatges propietat d´Ahorro y Capitalización S.A.

C. Gran Via Corts Catalanes, 635; C. Làuria, 36. Barcelona. ( Barcelonès )

1959

Documentació:
V 76 / 68 :
1. Gràfic de situació E 1: 2000
2. Solar E 1: 100
3. Planta entrada actual E 1: 100
4. Planta semisoterrani reformada E 1: 100. Seccions actuales E 1: 100
5. Planta fonaments E 1: 100
6. Planta tipus i planta porteria E 1: 100
7. Planta àtic i planta sobreàtic E 1: 100
8. Façana edifici E 1: 100
9. Secció transversal E 1: 100
10. Plantes, façanes i secció E 1: 100
11. Planta i secció E 1: 100
12. Façana estat actual E 1: 100
13. Plantes, alçats de patis E 1: 100
C 762 / 68 :
Memòria, amidaments, plec de condicions i diversos plànols
H 108E / 2 / 68 : Dibuix façana edifici en blanc i negre


Edifici d´habitatges per a la Immobiliària Ciutat Condal S.A. Bellvitge

Hospitalet de Llobregat, l'. ( Barcelonès )

1961

Documentació:
V 77 / 126 :
1. Torres. Planta tipus E 1: 50
2. Blocs. Desglossament elements E 1: 50
3. Blocs. Planta tipus E 1: 20 cases i locals comerciales
4. Conjunt plantes E 1: 100
5. Conjunt plantes E 1: 100
6. Plantes E 1: 50
7. Locals comercials E 1: 100
8. Planta fonaments E 1: 100
9. Façanes. Secció E 1: 100 cases 832
10. Conjunt plantes 16 cases E 1: 100
11. Conjunt façanes 16 cases E 1: 100
12. Conjunt plantes 24 cases E 1: 100
13. Conjunt façanes 24 cases E 1: 100
14. Conjunt plantes 36 cases E 1: 100
15. Conjunt façanes 36 cases E 1: 100
16. Conjunt plantes 38 cases E 1: 100
17. Conjunt façanes 38 cases E 1: 100
18. Conjunt plantes 48 cases E 1: 100
19. Conjunt façanes 48 cases E 1: 100
20. Locals comercials A, E 1: 50 i E 1: 100
21. Locals comercials B, E 1: 50 i E 1: 100
22. Locals comercials C, E 1: 50 i E 1: 100
23. Locals comercials D, E 1: 50 i E 1: 100
24. Locals comercials A (38 cases) E 1: 50 i E 1: 100
25. Plantes. Secció E 1: 50 i E 1: 10
26. Plantes. Secció E 1: 50 i E 1: 10
27. Detall façana posterior E 1: 10
C 773 / 126 :
Memòria, sondeigs i diversos plànols
Plànols còpies i vegetals
Projecte complet enquadernat
Croquis i dibuixos
Fotografies plànols i maqueta
C 774 / 126 :
Projecte escola de Bellvitge. Còpies
Projecte expropiacions terrenys
Prefabricats
C 806 / 126 : 6 clichés de vidre terrenys Bellvitge. Mirar propaganda sobre Panells Prefabricats

Observacions:
Colaborador: Antonio Perpiña Sebriá.


Edifici d´habitatges per a l´Asociación de Copropietarios Dalmases

C. Dalmases, 12. Barcelona. ( Barcelonès )

1962

Documentació:
V 77 / 93 :
1. Emplaçament. Albellons i desguassos E 1: 100 i E 1: 500
2. Planta soterrani E 1: 50
3. Planta baixa. Secció longitudinal E 1: 100
4. Planta tipus. Planta àtic E 1: 100
5. Façana Nord. Façana Sud E 1: 100
6. Façana Est. Façana Oest E 1: 100
7. Detalls bany E 1: 20
8. Detalls banys E 1: 20
9. Estenedors de la roba E 1: 50 i E 1: 10
10. Detalls terrassa accés 1: 50 i E 1: 10
C 769 / 93 :
Còpies visades 1962.
N1. Plantes, seccions E 1: 100. N2. Planta, façanes E 1: 50 i E 1: 100. Diversos plànols
Croquis i emplaçament
Fotografies


Edifici d´habitatges per a l´Asociación de Copropietarios Carulla

C. Carulla, 23. Barcelona. ( Barcelonès )

1963

Documentació:
V 76 / 57 :
1. Façanes i secció E 1: 100
2. Planta tipus E 1: 50
3. Planta soterrani 2, E 1: 50
4. Planta soterrani 1, E 1: 50
5. Planta àtic E 1: 50
6. Planta sobreàtic E 1: 50
7. Planta instal.lacions E 1: 50
8. Planta entrada E 1: 50
9. Planta tipus E 1: 50
10. Planta àtic E 1: 50
11. Planta sobreàtic E 1: 50
12. Escala E 1: 20
13. Planta albellons E 1: 50
14. Última planta, àtic i sobreàtic (eixos dels pilars)
15. Planta tipus E 1: 20
16. Detall banys principals E 1: 20
17. Detall cuina. Plantes tipus E 1: 20
18. Detall banys nens. Planta tipus E 1: 20
19. Detall bany. Planta baixa i garatge E 1: 20
20. Detall bany nens E 1: 20
21. Detall finestres façana principal E 1: 10
22. Detall finestres cuina-planxador E 1: 10
23. Detall finestres façana C. Calatrava E 1: 10
24. Detall finestra joc nens E 1: 10
25. Detall finestres servei E 1: 10
26. Portes tipus E 1: 10 i E 1: 1
27. Desenvolupament escala E 1: 50
28. Projecte d´escala E 1: 10
29. Planta albellons E 1: 50
30. Planta àtic i sobreàtic E 1: 50
C 761 / 57 :
Memòria, amidaments i diversos plànols
Còpies de plànols que falten en paper vegetal: Planta fonaments
Croquis


Edifici d´habitatges per a la Sra. Carolina Lleonart Busquets

Av. Coll del Portell s/n. Barcelona. ( Barcelonès )

1963

Documentació:
C 778 / 147 :
Memòria, amidaments, plec de condicions i pressupost
Còpies projecte: Planta soterrani i fonaments, planta semisoterrani (original), planta baixa i planta pis, façanes i seccions


Magatzem per un edifici d´habitatges propietat del Sr. Videgain Orange Crush

C. Aragó, 366. Barcelona. ( Barcelonès )

1963

Documentació:
V 77 / 96 :
1. Plantes E 1: 100
2. Plantes constructives E 1: 100
3. Façanes, secció i emplaçament E 1: 500 i E 1: 100
4. Plantes garatge i accés. Secció rampa E 1: 100
C 770 / 96 :
amidaments i croquis

Observacions:
Colaborador: Narciso del Prat


Edifici d´habitatges propietat del Sr. Javier Busquets

C. Bruc, 89. Barcelona. ( Barcelonès )

1963 - 1968

Documentació:
V 78 / 127 :
ANY 1963
1. Plantes E 1: 50 i E 1: 100
2. Façanes i secció E 1: 50 i E 1: 100
ANY 1968
3. Plantes E 1: 50 i E 1: 100
4. Façanes alçat patis. Secció E 1: 100 i E 1: 50
C 775 / 127 :
Memòria i diversos plànols


Edifici d´habitatges propietat de Dª. Teresa Amatller (A.D.T.A.)

Pg. de Gràcia, 41. Barcelona. ( Barcelonès )

1963 - 1964

Documentació:
V 76 / 45 :
ANY 1963. PROJECTE DE 16 CASES
1. Planta intermitja i emplaçament E 1: 50 i E 1: 500
2. Planta tipus E 1: 50
3. Planta àtic E 1: 50
4. Façanes E 1: 50
5. Secció longitudinal E 1: 50
6. Desenvolupament dels patis interiors E 1: 100
7. Planta golfes E 1: 50
ANY 1964. PROJECTE DE 8 CASES
8. Planta intermitja i emplaçament E 1: 50 i E 1: 500
9. Planta tipus E 1: 50
10. Planta golfes E 1: 50
11. Planta baixa. Façanes E 1: 50
12. Secció longitudinal E 1: 50
13. Alçat patis E 1: 100
C 760 / 45 :
Memòria, pressupost i diversos plànols


Reforma de l´edifici d´habitatges propietat del Sr. Roca

C. Portaferrisa; C. Roca. Barcelona. ( Barcelonès )

1965

Documentació:
V 77 / 105 :
1. Emplaçament, secció longitudinal i façana E 1: 100 i E 1: 500
2. Plantes E 1: 50
C 771 / 105 :
Memòria


Edifici d´habitatges

C. Eugenio Gross; C. Martínez Maldonado. Màlaga.

1966

Documentació:
C 783 / 165 :
Croquis, plantes projecte i diversos plànols


Edifici d´habitatges per a I.C.O.V.A.

C. Escoles Pies; C. Alta de Gironella. Barcelona. ( Barcelonès )

1967

Documentació:
V 77 / 91 :
1. Parcel.lació solar. Quadre de superfícies E 1: 200
2. Emplaçament conjunt i façanes E 1: 200. Planta fonaments i albellons E 1: 100
3. Planta soterranis. Estructura planta soterranis E 1: 100
4. Bloc A. Plantes: estructura, coberta i golfes E 1: 100. Planta tipus i semisoterranis E 1: 50
5. Bloc A. Façanes i secció E 1: 100 i E 1: 50
6. Bloc B. Plantes: estructura, coberta i golfes E 1: 100. Planta tipus i semisoterranis E 1: 50
7. Bloc B. Façanes i secció E 1: 100 i E 1: 50
8. Bloc C. Plantas: Plantes: estructura, coberta i golfes E 1: 100. Planta tipus i semisoterranis E 1: 50
9. Bloc C. Façanes i secció E 1: 100 i E 1: 50
C 769 / 91 :
Diversos plànols
Croquis


Edifici d´habitatges i baixos comercials propietat del Sr. Gregorio Puigvert

C. Muntaner, 118-120. Barcelona. ( Barcelonès )

1968

Documentació:
V 77 / 94 :
1. Emplaçament E 1: 500, planta fonaments y albellons E 1: 50
2. Plantes soterranis 1 i 2. Planta baixa E 1: 50
3. Planta entresol. Planta tipus E 1: 50
4. Planta àtic i sobreàtic E 1: 50
5. Secció longitudinal E 1: 50
6. Planta coberta, planta estructura, façana principal, façana posterior i alçat patis E 1: 100
C 770 / 94 :
Memòria, diversos plànols i croquis


Edifici d´habitatges Galileu

C. Galileu, 320-324. Barcelona. ( Barcelonès )

1968

Documentació:
V 77 / 92 :
1. Emplaçament E 1: 500, planta fonaments i albellons E 1: 50
2. Planta soterrani E 1: 50
3. Planta semisoterrani E 1: 50
4. Planta entresol E 1: 50
5. Planta tipus E 1: 50
6. Planta àtic E 1: 50
7. Planta sobreàtic E 1: 50
8. Planta estructura i planta coberta E 1: 100
9. Secció transversal E 1: 50
10. Façanes. Desenvolupament patis E 1: 100
C 769 / 92 :
Memòria, pressupost i emplaçament


Edifici d´habitatges propietat del Sr. Nils Kittilä

Somosaguas parcela nº 104. Madrid.

1968 - 1970

Documentació:
C 784 / 171 :
Memòria i diversos plànols
Emplaçament i detalls de l´obra


Edifici d´habitatges propietat del Sr. Xavier Busquets Sindreu

C. Duquesa d´Orleans, 9. Barcelona. ( Barcelonès )

1969

Documentació:
V 77 / 98 :
1. Emplaçament, planta semisoterrani i planta pisos E 1: 500 i E 1: 50
2. Planta soterrani, albellons i sala de màquines E 1: 50
3. Planta àtic i planta sobreàtic E 1: 50
4. Façanes, planta estructura, alçat patis i secció E 1: 50
5. Façana al carrer E 1: 50
6. Façana posterior E 1: 50
7. Secció soterrani E 1: 50
8. Planta accés garatge E 1: 50
PROJECTE DE GARATGE
9. Emplaçament, planta fonaments i secció E 1: 500 i E 1: 50
10. Planta i façana E 1: 50.
PROJECTE DE CASA PEL PORTER
11. Plantes E 1: 50
12. Façanes i secció E 1: 50
C 770 / 98 :
Croquis i diversos plànols


Edifici d´habitatges propietat de M. Leonori

C. Muntaner, 503 (C. Camp; C. Sant Mario). Barcelona. ( Barcelonès )

1970

Documentació:
C 779 / 153 :
Memòria i diversos plànols.
Plànols del projecte: Emplaçament E 1: 500; Planta fonaments E 1: 50; Planta soterrani 2 i albellons E 1: 50; Planta soterrani 1 E 1: 50; Planta semisoterrani E 1: 50; Planta 1 (entresol) E 1: 50; Planta 2 E 1: 50; Planta 3 E 1: 50; Planta 4 E 1: 50; Planta 5 E 1: 50; Planta 6 i 7 E 1: 50; Planta àtic E 1: 50; Plant sobreàtic i coberta E 1: 50; Seccions. Desenvolupament del pati E 1: 100 i façanes E 1: 100


Reforma d´una façana

C. Alcalá, 2. Madrid.

1971

Documentació:
C 782 / 160 :
Memòria i diversos plànols


Edifici d´habitatges propietat de la Caixa de Pensions de Barcelona C.A.V.I

C. Doctor Ferran, 31-37. Barcelona. ( Barcelonès )

1971 - 1974

Documentació:
V 76 / 74 :
1. Emplaçament E 1: 2000
2. Planta fonaments E 1: 100
3. Planta soterrani 2. Electricitat i fontaneria E 1: 100
4. Planta soterrani 1. Electricitat i fontaneria E 1: 100
5. Planta soterrani 2 E 1: 100
6. Planta soterrani 1. Albellons E 1: 100
7. Planta baixa i jardí E 1: 100
8. Planta semisoterrani i jardí E 1: 100
9. Planta tipus E 1: 100
10. Planta tipus. Superfície construida E 1: 100
11. Planta tipus. Superfície construida E 1: 100
12. Planta àtics E 1: 100
13. Planta cobertes E 1: 100
14. Planta cobertes E 1: 100
15. Estructura metàl.lica (=nº25) E 1: 10
16. Estructura metàl.lica (=nº24) E 1: 10
17. Façana Sudest E 1: 100
18. Façana Sudest E 1: 100
19. Façana Nordest E 1: 100
20. Planta pis 1. Variant paret extrema E 1: 100
21. Secció i façana Nordest E 1: 100
22. Detall bany principal E 1: 20
23. Detall bany servei E 1: 20
24. Estructura metàl.lica (original) E 1: 10
25. Estructura metàl.lica (original) E 1: 10
26. Estructura metàl.lica E 1: 10
27. Detalls unió estructura metàl.lica i obra E 1: 10
28. Detalls unió estructura metàl.lica i obra E 1: 10
29. Detalls unió estructura metàl.lica i obra E 1: 10
30. Detalls en façanes E 1: 10
31. Detalls en façanes E 1: 10
32. Planta baixa i jardí. Electricitat E 1: 100
33. Planta soterrani 1. Electricitat i fontaneria E 1: 100
34. Planta soterrani 2. Electricitat i fontaneria E 1: 100
35. Detall porta principal entrada veïns E 1: 1
36. Detall porta vidriera sortida jardí i banys de comptadors E 1: 1
37. Detalls fusteria planta tipus E 1: 1
38. Detalls fusteria finestres balconera servei i finestra escala E 1: 1
39. Detall baranes E 1: 10
40. Secció longitudinal i planta baixa i soterrani E 1: 100
41. Secció longitudinal i escala soterrani 1 E 1: 100
42. Detall fusteria metàl.lica vidriera sala estar E 1: 1 i E 1: 10
43. Secció longitudinal E 1: 100
44. Arriostrado vertical entre cases. Detalls E 1: 10 i E 1: 100
45. Escales soterrani 1 a soterrani 2. Escales E 1: 20
46. Detall cuina E 1: 20
PROJECTE ÀTICS. ANY 1974
47. Emplaçament E 1: 2000
48. Planta àtic. Instal.lacions E 1: 50
49. Planta àtic. Cotes E 1: 50
50. Planta tipus àtics E 1: 100
51. Planta estructura àtics E 1: 100
52. Planta coberta àtics E 1: 100
53. Façana Nordoest E 1: 100
54. Secció i façana lateral E 1: 100
55. Detall cuina àtic E 1: 20
56. Detall bany E 1: 20
57. Planta àtics E 1: 100
C 766 / 74 :
Memòries i plec de condicions
Diversos plànols
Còpies de plànols i vegetals doblats
Croquis i fotografies
Expedient projecte bàsic 1969


Edifici d´habitatges Vergos

C. Vergos, 27. Barcelona. ( Barcelonès )

1974

Documentació:
V 76 / 70 :
1. Emplaçament E 1: 500 i E 1: 10000
2. Justificació de volums E 1: 200
3. Planta fonaments i albellons E 1: 50
4. Planta soterrani E 1: 50
5. Planta semisoterrani E 1: 50
6. Planta 1-2-3. Instal.lacions E 1: 50
7. Planta 4-5-6. Instal.lacions E 1: 50
8. Planta cobertes E 1: 50
9. Estructura planta soterrani E 1: 50
10. Estructura planta semisoterrani E 1: 50
11. Estructura planta tipus E 1: 50
12. Secció E 1: 50
13. Alçats laterals E 1: 100
14. Alçat principal E 1: 50
C 762 / 76 :
Memòria, diversos plànols i croquis

Observacions:
Colaborador: Santiago de Villalonga


Edifici d´habitatges per a la Constructora Pirenaica S.A.

C. Raset, 11-13-15. Barcelona. ( Barcelonès )

1974

Documentació:
V 74 / 20 :
1. Planta fonaments i albellons E 1: 50
2. Planta soterrani E 1: 50
3. Planta semisoterrani E 1: 50
4. Planta tipus E 1: 50
5. Planta tipus. Instal.lacions E 1: 50
6. Planta 5, E 1: 50
7. Planta 5. Instal.laciones E 1: 50
8. Planta coberta E 1: 50
9. Secció E 1: 50
10. Façanes oest, nord i est E 1: 100
11. Estudi mur de contenció i moviment de terres E 1: 100 i E 1: 200
C 750 / 20 :
Memòria, amidaments, plec de condicions i diversos plànols
Murs de contenció
Còpies plànols que falten originals
Croquis estudis. Detalls


Edifici d´habitatges Girona 1

Pg. Narciso Blanch; Ctra. de. Barcelona Girona. ( Barcelonès Gironès )

1975?

Documentació:
V 74 / 22 :
1. Planta soterrani, fonaments i albellons E 1: 50
2. Planta entrada E 1: 50
3. Planta entresol E 1: 50
4. Planta tipus E 1: 50
5. Planta àtic E 1: 50
6. Planta entrada. Instal.lacions E 1: 50
7. Planta entresol. Instal.lacions E 1: 50
8. Planta tipus. Instal.lacions E 1: 50
9. Planta àtic. Instal.lacions E 1: 50
10. Planta entresol. Estructures E 1: 50
11. Planta tipus. Estructures E 1: 50
12. Planta àtic. Estructures E 1: 50
13. Secció E 1: 50
14 Alçat C. Montseny E 1: 50
15. Alçat C. Orient E 1: 50
C 751 / 22 :
Diversos plànols
Croquis Girona 1 i Girona 2


Edifici d´habitatges propietat de la Mútua General de Seguros

C. Escoles Pies; C. Alta de Gironella; C. Via Augusta. Barcelona. ( Barcelonès )

1975 - 1981

Documentació:
V 77 / 90 :
PROJECTE BÀSIC
1. Planta emplaçament E 1: 500
2. Planta tipus. fonaments i estructura E 1: 50
3. Planta soterrani 1, E 1: 50
4. Planta soterrani 2, E 1: 50
5. Planta semisoterrani E 1: 50
6. Planta entresol i tipus E 1: 50
7. Planta maquinària i coberta E 1: 50
8. Façana Nord E 1: 50
9. Façana Sud E 1: 50
10. Façana Est E 1: 50
11. Façana Oest E 1: 50
12. Secció E 1: 50
13. Planta 1 i 2 soterrani. Instal.lacions E 1: 50
14. Planta semisoterrani. Instal.lacions E 1: 50
15. Planta tipus. Instal.lacions E 1: 50
C 769 / 90 :
Memòries
Diversos plànols

Observacions:
Colaborador: Victor Ceniceros.


Edifici d´habitatges per a la Metalúrgica San Martin S.A., Grimsa S.A. i Catex S.A.

C. Gran Via de les Corts Catalanes; C. Selva de Mar. Barcelona. ( Barcelonès )

1976

Documentació:
V 74 / 13 :
1. Aparcament E 1: 500
2. Aparcament -1, -2, -3, -4 i -5, E 1: 100
3. Planta baixa zona rampa E 1: 50
4. Planta baixa E 1: 50
5. Planta pis 1 E 1: 50
6. Planta pis tipus E 1: 50
7. Planta garatge -1 zona rampa E 1: 50
8. Secció transversal E 1: 100
9. Secció transversal E 1: 100
10. Façana principal E 1: 100
11. Emplaçament E 1: 500
12. Planta conjunt. Soterranis E 1: 200 escala número 7
13. Planta fonaments E 1: 50
14. Planta soterrani E 1: 50
15. Planta semisoterrani E 1: 50
16. Planta entresol E 1: 50
17. Planta pisos E 1: 50
18. Planta coberta E 1: 50
19. Façana principal E 1: 50
20. Façana posterior E 1: 50
21. Secció E 1: 50
22. Desenvolupament patis E 1: 100 escala número 8
23. Planta fonaments E 1: 50
24. Planta soterrani E 1: 50
25. Planta semisoterrani E 1: 50
26. Planta entresol E 1: 50
27. Planta pisos E 1: 50
28. Planta coberta E 1: 50
29. Façana principal E 1: 50
30. Façana posterior E 1: 50
31. Secció E 1: 50
32. Desenvolupament patis E 1: 100 escala número 9
33. Planta fonaments E 1: 50
34. Planta soterrani E 1: 50
35. Planta semisoterrani E 1: 50
36. Planta entresol E 1: 50
37. Planta pisos E 1: 50
38. Planta coberta E 1: 50
39. Façana principal E 1: 50
40. Façana posterior E 1: 50
41. Secció E 1: 50
42. Desenvolupament patis E 1: 100 escala número 10
43. Planta fonaments E 1: 50
44. Planta soterrani E 1: 50
45. Planta semisoterrani E 1: 50
46. Planta entresol E 1: 50
47. Planta pisos E 1: 50
48. Planta coberta E 1: 50
49. Façana principal E 1: 50
50. Façana posterior E 1: 50
51. Secció E 1: 50
52. Desenvolupament patis E 1: 100 escala número 11
53. Planta fonaments E 1: 50
54. Planta soterrani E 1: 50
55. Planta semisoterrani E 1: 50
56. Planta entresol E 1: 50
57. Planta pisos E 1: 50
58. Planta coberta E 1: 50
59. Façana principal E 1: 50
60. Façana posterior E 1: 50
61. Secció E 1: 50
62. Desenvolupament patis E 1: 100 escala número 12
63. Planta cimients E 1: 50
64. Planta soterrani E 1: 50
65. Planta semisoterrani E 1: 50
66. Planta entresol E 1: 50
67. Planta pisos E 1: 50
68. Planta coberta E 1: 50
69. Façana principal E 1: 50
70. Façana posterior E 1: 50
71. Secció E 1: 50
72. Desenvolupament patis E 1: 100 escala número 13
73. Planta fonaments E 1: 50
74. Planta soterrani E 1: 50
75. Planta semisoterrani E 1: 50
76. Planta entresol E 1: 50
77. Planta pisos E 1: 50
78. Planta coberta E 1: 50
79. Façana principal E 1: 50
80. Façana posterior E 1: 50
81. Secció E 1: 50
82. Desenvolupament patis E 1: 100 escala número 14
83. Planta fonaments E 1: 50
84. Planta soterrani E 1: 50
85. Planta semisoterrani E 1: 50
86. Planta entresol E 1: 50
87. Planta pisos E 1: 50
88. Planta coberta E 1: 50
89. Façana principal E 1: 50
90. Façana posterior E 1: 50
91. Secció E 1: 50
92. Desenvolupament patis E 1: 100 escala número 15
93. Planta fonaments E 1: 50
94. Planta soterrani E 1: 50
95. Planta semisoterrani E 1: 50
96. Planta entresol E 1: 50
97. Planta pisos E 1: 50
98. Planta coberta E 1: 50
99. Façana principal E 1: 50
100. Façana posterior E 1: 50
101. Secció E 1: 50
102. Desenvolupament patis E 1: 100
103. Façana principal. Conjunt E 1: 200
104. Façana posterior. Conjunt E 1: 200
C 749 / 13 :
Memòria i diversos plànols

Observacions:
Colaboradores: Francisco Escudero Ribot, Joaquin Viñas Pais


Edifici d´habitatges propietat del Sr. Busquets Sindreu

Bda. Hospital; C. Arrabal Monges; C. Cerdà. Puigcerdà. ( Cerdanya )

1976

Documentació:
V 74 / 8 :
1. Emplaçament E 1: 1000, planta fonaments E 1: 50
2. Planta garatges E 1: 50
3. Planta baixa E 1: 50
4. Planta pis 1 E 1: 50
5. Planta tipus E 1: 50
6. Planta tipus. Estructura E 1: 50
7. Planta coberta E 1: 50
8. Secció A.A, E 1: 50
9. Façana oest 1: 50
10. Façana sud E 1: 50
11. Façana este E 1: 50
12. Detall bany E 1: 20
13. Detall cuina E 1: 20
C 747 / 8 :
Memòria i pressupost
Diversos plànols


Edifici d´habitatges

C. Puigxuriguer (Pg. Montjuic). Barcelona. ( Barcelonès )

1979

Documentació:
V 76 / 73 :
1. Plànol de situació E 1: 1000
2. Planta soterrani E 1: 100
3. Planta baixa E 1: 100
4. Planta tipus E 1: 100
5. Secció E 1: 100
6. Façana E 1: 100


Reforma de la casa propietat dels Srs. Aliana

C. Casp, 46. Barcelona. ( Barcelonès )

1983

Documentació:
V 78 / 175 :
1. Planta distribució estat actual E 1: 50
2. Planta distribució reformada E 1: 50
3. Cuina A, E 1: 20
4. Cuina B, E 1: 20
5. Safareig E 1: 20
6. Banys dels fills E 1: 20
7. Banys dels pares E 1: 20
8. Armari dormitori E 1: 20
C 784 / 175 :
Croquis estat actual