Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
Quintana i Vidal, Francesc de Paula 19/4/1892 - 28/6/1966 Títol d'arquitecte: 29/7/1918
Arquitectura religiosa Disseny i Interiorisme Documentació administrativa
Edificis comercials Edificis industrials Edificis per a l'espectacle i lleure públics
Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Edificis turístics Edificis per al servei sanitari i benèfic
Edificis públics Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars
Planejament urbà Monuments Singular
 
     
 

Reforma de la sala de festes propietat de la Caixa de Pensions, dins del complexe anomenat "Casa de Familia d'Àngels Mateu"

C. Rosselló, 161; C. Casanova. Barcelona. ( Barcelonès ) 1932 1955

Documentació:
C 1785 / 1:
1.1 Certificats d'obra i dictamens. 6 fulls.
1.2 Pressupost.
1.3 Sol.licitud de permís d'obres.
1.4 Memòria. 2 còpies.
1.5 Planta i alçat de les escales de la sala del teatre. E 1: 100. Còpia.
1.6 Memòria.
1.7 Emplaçament, planta baixa i pis del la sala de festes. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
1.8 Emplaçament, planta baixa i pis del la sala de festes. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia firmada per l'arquitecte.
1.9 Sol.licitud de permís d'obres.
1.10 Emplaçament, alçat exterior, secció per a.b. i planta camerinos i post-escenari. E 1: 1500 / E 1: 100. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
1.11 Factura.
1.12 Pressuposts. 3 pressuposts.
1.13 Correspondència.
1.14 Detalls decoratius de les parets.Tinta sobre paper sulfuritzat.
1.15 Estructura de l'anfiteatre. E 1: 100. Còpia.
1.16 Perspectiva de les llotges i escales de la sala de festes. Tinta sobre paper sulfuritzat.
1.17 Planta i secció de galeries per a llotges. E 1: 100. Tinta i color sobre vegetal.
1.18 Pressupost de fusteria.
1.19 Secció i planta dels entramats per a llotges de les galeries de la sala de festes. E 1: 100. Tinta sobre paper sulfuritzat.
1.20 Secció i planta de galeries per a llotges de la sala de festes. E 1: 100. Còpia.
1.21 Secció i planta de galeries per a llotges de la sala de festes. E 1: 100. Còpia amb esmenes a llapis.


Reformes al cinema Album 1941

Documentació:
C 1780 / 14:
14.1 Façana i alçat lateral de façana. E 1: 50. Tinta sobre paper.
14.2 Secció. Tinta sobre paper.
14.3 Secció en projecte i planta del 2º pis. Llapis sobre paper.
14.4 Planta baixa. E 1: 50. Llapis sobre paper.
14.5 Planta baixa abans de les obres. E 1: 50. Tinta sobre paper.
14.6 Planta 1º pis. Llapis sobre paper.
14.7 Pressupost.


Condicions de solidesa de la sala de festes Ariel C. Gran de Gràcia, 26. Barcelona. ( Barcelonès ) 1953

Documentació:
C 1781 / 12:
12.1 Memòries i certificats. 5 fulls.
12.2 Croquis de planta.
12.3 Planta. E 1: 25. Tinta sobre vegetal.
12.4 Emplaçament i planta. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
12.5 Emplaçament i planta. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia.