Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
Quintana i Vidal, Francesc de Paula 19/4/1892 - 28/6/1966 Títol d'arquitecte: 29/7/1918
Arquitectura religiosa Disseny i Interiorisme Documentació administrativa
Edificis comercials Edificis industrials Edificis per a l'espectacle i lleure públics
Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Edificis turístics Edificis per al servei sanitari i benèfic
Edificis públics Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars
Planejament urbà Monuments Singular
 
     
 

Fulls d'honoraris

Documentació:
C 1769 / 1:
74 fulls d'honoraris


Valoració del solar de Enric Crehuet Gran Via de les Corts Catalanes, 222-230. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 1786 / 6:
6.1 Dictamen


Informe de solidesa de tres immobles propietat de Francisca Recasens, José Pujol i Salvador Castellà.
C. Galileu, 70-72-74. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 1786 / 25:
25.1 Certificat de solidesa.
25.2 Esborrany del certificat.


Peanya, decorada amb una cara femenina escolpida, per al Sr. Gaspar

Documentació:
C 1834 / 6:
6.1 Alçat i planta de la peanya. Tinta sobre paper sulfuritzat.
6.2 Planta, alçat lateral i frontal. Tinta sobre paper sulfuritzat.
6.3 Alçat lateral i frontal del balcó i de la peanya. Llapis sobre cartolina.


Peritatge de l'arquitecte en el judici de José Fernandez Casals contra José Borrás Pg. de Gràcia, 77. Barcelona. ( Barcelonès ) 1923 1924

Documentació:
C 1786 / 19:
19.1 Dictamen de l'arquitecte.
19.2 Mandat judicial per que l'arquitecte i dos més facin de perits en el judici.


Valoració de dues cases per a Francisco Holgado i Enrique Hernández C. Amposta, 34 i 38. Barcelona. ( Barcelonès ) 1925

Documentació:
C 1786 / 20:
20.1 Esborrany
20.2 Valoració.


Valoració de la finca de Francisca Purull C. Ramon Albó; C. Acàcies. Barcelona. ( Barcelonès ) 1926 1927

Documentació:
C 1786 / 15:
15.1 Valoració.
15.2 Correspondència. 4 cartes.
15.3 Observacions.
15.4 Carta de 1927.


Correspondència diversa. 1927 1932

Documentació:
C 1771 / 2:
2.1 Carta destinada a Josep Mª Pi Suñer, de 1932
2.2 Carta destinada a August Casaramona de 1927
2.3 Carta de la condesa de Chaillé de 1927
2.4 Postals de diversos llocs. 7 postals.


Expropiació de la finca propietat d'Emilia Plà i Domènech i Santiago Bigas Homs per la construcció del port franc Barcelona. ( Barcelonès ) 1929

Documentació:
C 1771 / 1:
1.1 Carta del consorci de Port Franc de Barcelona amb documentació relativa a l'expropiació.


Valoració dels immobles de la Sra. Maria Willems i Achterberg Santa Coloma de Gramenet Premià de Mar
. ( Barcelonès Maresme )
1932

Documentació:
C 1786 / 7:
7.1 Dictamen de valoració.
7.2 Esborrany de dictamen.


Valoració de les propietats de José Ribas Martin a causa de judici per homicidi del doctor Benjamí Melcior Bañeres Barcelona. ( Barcelonès ) 1932 1934

Documentació:
C 1833 / 8:
8.1 Sentència del judici
8.2 Nomenament dels perits.
8.3 Cèdula de citació del jutjat d'instrucció
8.4 Acreditació d'honoraris
8.5 Citació de reunió d'arquitectes per negociat de plus vàlua.
8.6 Informe sobre les valoració de finques. 14 fulls.
8.7 Dictamen pericial oficial


Documentació gràfica personal. Dibuixos de vinyetes, imatges, mobles i altres 1934

Documentació:
C 1786 / 32:
32.1 Fotografia retallada d'una escultura de Crist.
32.2 Vinyeta dibuixada de crist crucifixat.
32.3 Vinyetes dibuixades de caracter polític en contra dels moviments polítics d'esquerra.
32.4 Dibuix d'un canelobre amb una vela.
32.5 Làmina amb imatges d'una cripta i objectes litúrgics.
32.6 Dibuix d'una xemeneia.
32.7 Alçat de barana d'escala. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
32.8 Alçat de detall. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
32.9 Dibuix d'un pal.li.
32.10 Dibuixos de gerros decoratius. Llapis sobre paper. 3 fulls.
32.11 Dibuix d'una xemeneia. Llapis sobre paper.
32.12 Alçat d'una porta. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
32.13 Fulletó sobre tanques metàl.liques d'entrada a edificis francesos.
32.14 Alçat de la porta d'entrada de la fàbrica de tabacs a Tarragona. E 1: 10. Còpia per cianotipus.


Valoració i amidaments de la paret divisòria entre dues finques propietat de Frederic Baró Rispa d'una part, i de l'altre Agustí Giralt Baixeres C. Feliu i Codina, 76-78. Barcelona. ( Barcelonès ) 1934

Documentació:
C 1833 / 7:
7.1 Resolució a la valoració i amidament de la paret de les finques. Signat pels dos arquitectes.
7.2 Confirmació de la resolució i del rebut del que ha de pagar una de les parts.
7.3 Correspondència entre l'arquitecte i l'advocat del cas. 2 cartes.
7.4 Pressupost de la valoració de la paret


Documentació personal. Diversos 1934

Documentació:
C 1833 / 21:
21.1 Registre dels llibres que formaven la biblioteca del germà de l'arquitecte, anomenat Jaume Quintana i Vidal.
21.2 Fragment d'article de diari, sobre les batalles de la 2ª Guerra Mundial a Rússia.
21.3 Llistat de noms, probablement esquema dels clients de l'arquitecte.
21.4 Fulls d'una revista d'entreteniment.
21.5 Informe sobre el resultat del torneig d'escacs 1933-1934 celebrat al circle artístic.3 fulls.


Reconstrucció a causa d'un bombardeig d'una plaça Pl. Sant Miquel. Barcelona. ( Barcelonès ) 1937

Documentació:
C 1786 / 44:
44.1 Parts diaris de l'obra de reconstrucció, per part de l'Agrupació Colectiva de la Construcción de Barcelona, CNT-UGT. 44 fulls.


Valoració de tres finques d'Eugeni Papiol C. Calaf, 20 Ctra. Arbúcies C. Joan Durall, 28. Barcelona Breda Lloret de Mar. ( Barcelonès Selva ) 1939

Documentació:
C 1771 / 3:
3.1 Emplaçament de la finca de Lloret de Mar. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
3.2 Emplaçament de la finca de Barcelona. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
3.3 Emplaçament de la finca de Breda. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
3.4 Dictamen de valoració de les tres finques


Valoració de les finques que deixa en herencia Trinitat Ferrer Brengasi C. Diputació, 409 C. Carme, 34 C. Fortuny, 23. Barcelona Camprodon
. ( Barcelonès Ripollès )
1959

Documentació:
C 1786 / 11:
11.1 Acreditació d'honoraris. 3 fulls.
11.2 Comparació dels valors de les finques en diferents èpoques. 2 fulls.
11.3 Dictamen de valoració. 3 exemplars.
11.4 Resum de les valoracions.
11.5 Emplaçament de la finca de Campordon. E 1: 200. 2 fulls.
11.6 Emplaçament del garatge del C. Fortuny. E 1: 200.


Compra d'una finca per part de les Germanes Carmelites Descalces Missioneres C. Montcada, 14. Barcelona. ( Barcelonès ) 1963 1964

Documentació:
C 1786 / 37:
37.1 Emplaçament. Negatiu de fotografia.
37.2 Plànol de situació de les finques. Fotografia amb esmenes.
37.3 Citació per part de la Secció d'Urbanisme i Obres Públiques de l'Ajuntament de Barcelona.
37.4 Plànol de situació de la finca i de les finques que l'envolten. E 1: 200. Còpia acolorida.
37.5 Emplaçament. E 1: 500. Còpia amb segell de l'organisme d'urbanisme i valoracions "Servicio del Plano de la Ciudad".
37.6 Extracte de l'estat de contes per a la constitució d'hipoteques. 3 exemplars.