a

El Blog Arquitectura Jove organitza els treballs en 4 apartats: Obra realitzada, Projectes (inclou PFC), Articles i Emprenedoria.

Us animem a enviar-nos des d’ara mateix els vostres treballs, idees i articles; tot allò que en vulgueu fer difusió.

Si teniu intenció de presentar algun d’aquests treballs als Premis AJAC d’enguany, recomanem esperar a enviar-los després de l’estiu per tal de mantenir l’anonimat i la màxima transparència durant l’elecció del jurat.

Obra realitzada i Projectes, us demanem:
TÍTOL PROJECTE
Requisits del projecte (allò que us demana el client / bases concurs): Màx. 150 paraules
Característiques del lloc: Màx. 150 paraules
Interès / resposta arquitectònica (concepte del projecte): Màx. 400 paraules

Imatges: Màx. de 12

Articles:
Envieu-nos directament el text i un resum de màx. 300 paraules. Si l’article conté imatges envieu-les també per separat amb la resolució descrita a continuació.
 
Emprenedoria:

Per aquells arquitectes ha hagin creat idees empresarials o noves maneres d’entendre la professió, que aportin avanços i diversitat al sector. Envieu-nos un text explicant com funciona l’empresa o la idea de l’activitat de màx. 500 paraules i un màxim de 8 imatges.

Per a tots els àmbits:

Envieu el vostre nom, membres de l’equip i col·laboradors, dades de contacte que vulgueu es facin públic i adreça web. Indiqueu el nom del fotògraf per als crèdits de les fotografies. Les imatges enviades es consideraran propietat intel·lectual vostre i seran autoritzades automàticament per a què l’AJAC les publiqui al blog.
Totes les imatges i fotografies han de ser en format jpg i ajustant les proporcions de la imatge a 800 pixels d’amplada i 150 dpi. (es podran composar dues fotografies verticals formant una única imatge, sempre d’amplada total 800px).
També és necessari 1 imatge per a l’encapçalament de dimensions 620x250px.

La direcció del blog és a càrrec de Jordi Safont-Tria amb el suport dels representants de la junta de l’AJAC.