Publicació: AJAC – Agrupació Joves Arquitectes de Catalunya. Any 2002.

 

Introducció: Nuria Llaverías


Projectes:


/// Àmbit A · Obra, projecte i/o altres produccions materials

Jurat: Eduard Arroyo, Juan Herreros, Alejandro Zaera Polo, Peter Zumthor

 

DOBLE · Jaume Blancafort, Bet Capdeferro, Yàssia Jiménez

POOL · Manuel Bailo, Rosa Rull

Z4 · Iñaki Alday, Margarita Jover

BJÖRK · David Baena, Toni Casamor

ATLAS · Charmaine Lay, Carles Muro

 

/// Àmbit B · treballs d’investigació teòrica i tecnològica al voltant de la difusió cultural de l’arquitectura

Jurat: Maurici Pla, Josep Maria Montaner, Fernando Ramos

 

DISOLUCIONES: VENTANAS AL CAOS · Armando Àlvarez

ORIGAMI Y ARQUITECTURA: ORITECTURA · Joaquín María Oleasto