President _ Jordi Capdevila

Vicepresident _ Pep Quílez

Secretàri _ Jaume Pla

Tresorer _ Oscar Barrabín

Vocal (1) _ Toni Valls

Vocal (2) _ Dani Crespo

Coordinador AJAC _ Guillem Elvira