President _ Jordi Capdevila

Vicepresident _ Pep Quílez

Secretària _Gavina Corbetta

Tresorer _ Oscar Barrabín

Vocal (1) _ Toni Valls

Vocal (2) _ Alba Pijuan

Coordinador AJAC _ Guillem Elvira