S’han inscrit en el Registre de la Secretaria de l’AJAC (Agrupacions COAC) un total de 105 propostes, repartides en: 103 treballs en l’àmbit a) i 2 treballs en l’àmbit b).

 

Els guanyadors del IV Premi AJAC per a joves arquitectes son…

 

/// Àmbit A · Projectes arquitectònics

Jurat: Dolores Palacios, Nathalie de Vries, Felix Wettstein

 

Obra construïda

WATERLINE · Josep Cargol, Ricard Turon

CALDERERIA PETITA · Pilar Calderón, Marc Folch

C.S.G.F · Josep Miàs

 

Projectes no construïts

SOTOPORTEGO · José Manuel Toral

EAU · Joan Carles Castro, Julia Capomaggi, Elena Mostazo

CODI DE BARRES · Eugeni Bach, Anna Bach

 

 

/// Àmbit B · Treballs d’investigació teòrica, tecnològica i/o altre producció entorn la difusió cultural de l’arquitectura

Jurat: Jaume Avellaneda, Bea Goller, Luís Fernández Galiano

 

Articles

MENDEL · Pau de Solà-Morales

IRC · Carlos Cachón

 

Assaigs

CITTÀ APERTA · Jorge García de la Cámara

PARLEM DE L’HABITATGE A CATALUNYA? · Jordi Bosch