Baner.png

L’AMB presenta un nou concurs de reflexió i proposta sobre Passatges Metropolitans, una mirada als projectes metropolitans des de la petita escala. Aquest concurs es realitza en associació amb l’IVM, dins del marc del Programa internacional “Passages, espace de transition pour la ville du XXI siecle”.

Passatges Metropolitans és una iniciativa que emprèn l’AMB en associació amb l’Institut pour la Ville en Mouvement, dins del marc del Programa internacional “Passages, espace de transition pour la ville du XXI siecle” i estableix un nou marc de reflexió metropolitana sobre els passatges com a elements activadors de les articulacions del territori per a millorar la qualitat de vida de les persones.

El concurs presenta 6 àmbits d’exploració i proposta que es desenvoluparan en tres llançaments de dos emplaçaments cadascun, entre el mes d’octubre 2014 i el mes de febrer de 2015 segons el calendari especificat a les bases generals.

Fins la data d’inici de cada emplaçament no s’exposarà cap informació relacionada, de manera que tothom que hi participi ho faci en les mateixes condicions.
Les propostes es presentaran per correu administratiu o personalment abans de la data de finalització del termini especificat a cada emplaçament objecte de concurs, a la seu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

IMG_home