inexp4>

El cicle de conferències INEXPERIÈNCIES es desenvolupa de manera itinerant seguint l’exposició de tots els premiats AJAC de l’edició vigent, en una sèrie d’actes on tres premiats expliquen la seva obra de manera consecutiva. Un espai per sentir la veu dels joves arquitectes de Catalunya:  les impressions al voltant del procés de creació, procés i execució, amb tots els condicionants d’edat i experiència.

Organització:   Premiats AJAC,   AJAC