/// Àmbit B: obra no realitzada

B.3-projecte final de carrera
Jurat: Eugeni Bach, Eva Prats, Mario Corea

LA CENTRAL DEL CIRC /

 Joan Valls

 

2413 Views