El documental AJAC és un observatori de les opinions dels joves arquitectes, deixa constància de la situació de l’arquitectura en cada edició del premi.

Direcció: Jorge García de la Cámara, Albert Casanovas

[tentblogger-youtube PpSWLh3P8Kc]