Convocatòria Febrer – Juliol 2014

L’ESCOLA SERT ofereix,

a través de l’Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya,

copy-logo-ajac.jpg

3 beques de matriculació  “DELEGAT DE CURS”

per als agrupats AJAC que vulguin realitzar els  següents Postgraus i cursos:

……………………………………………………………………………………….

-Postgrau en Rehabilitació (152 hores)

-Postgrau en SostenibilitaArquitectur(160 hores)

-Postgrau eFacilitManagemen(144 hores)

La beca  cobreix l’import de la matrícula de cada Postgrau i curs corresponent.

Cal enviar a ajac@coac.net,

-La sol.licitud

-Curriculum Vitae

-Carta de Motivació

……………………………………………………………………………………….

DELEGAT CURS

PERFIL – Qui és?

Arquitecte/a  agrupat a l’AJAC amb  habilitats socials i capacitat per a comunicar-se en públic, interessat/ada en la temàtica que s’imparteix al programa formatiu en qüestió, responsable i amb capacitat en l’ús de software i hardware.

ATRIBUCIONS i FUNCIONS – Què fa

Col·labora amb la Coordinació i Administració de l’Escola Sert per al correcte desenvolupament del programa del qual és Delegat, vetllant per l’èxit del mateix mitjançant la representació dels alumnes i el recolzament a docents, informant sistemàticament al coordinador de formació de l’Escola Sert.

Les seves funcions són:

1.     Assisteix a totes les sessions, presentant-se 15 minuts abans del seu inici.

2.     Suport alsalumnes:

-     Dinamitza les sessions, recull els comentaris personals dels alumnes, aclareix els dubtes que es puguin plantejar…

-     Representa als alumnes i gestiona la seva interlocució amb l’Escola Sert.

3.     Suport als docents:

-     Envia  als  docents  els  criteris  d’estil  de  l’Escola  Sert  per a la  preparació  de  la documentació.

-     Sol·licita als docents la documentació abans de la data fixada per l’Escola.

-     Rep els docents a cada sessió i els presenta als alumnes si no està el Director del programa formatiu. Ofereix suport  logístic  durant  tot el desenvolupament  de la sessió

-     Transmet la marxa del curs al Director del Programa.

4.     Suport al coordinador de formació de l’Escola Sert:

-     Rep la documentació dels docents, comprova els criteris d’estil i la introdueix a la plataforma on·line segons metodologia Escola Sert (renombra els arxius, els penja de forma ordenada,  …), assegurant-se que estigui a l’abast dels alumnes abans de la data límit fixada per l’Escola Sert.

-     Actualitza  la  documentació  a  la  plataforma  on·line  si  el  Docent  completa  o introdueix ajustos durant la sessió / ponència.

-     Reparteix i recull regularment el full d’assistència i les enquestes d’avaluació de les sessions i les envia (pdf) al Director del Programa i al coordinador de l’Escola Sert.

-     Informa regularment al coordinador de formació de l’Escola Sert sobre el dia a dia del curs i les possibles incidències.

-     Contribueix  al tancament  del  curs preparant  un CD  final  amb les  ponències  i documentació complementària i redactant un informe de qualitat amb les valoracions dels alumnes, la seva valoració personal sobre els docents, les incidències i altres aspectes del curs.

Pel desenvolupament d’aquestes funcions el Delegat de Curs disposarà del suport administratiu i tècnic necessari facilitat per l’Escola Sert (contactes, bases de dades, accés a plataforma on·line, comunicacions telefòniques, correu electrònic,…)

HONORARIS PROFESSIONALS

Becdestudiqucobreilmatriculació en els Programes Formatius del qual és Delegat.