convocatoria_74

PREMIS AJAC X

Aquest any, l’any del 20é aniversari dels Premis de l’Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya, presentem la desena edició dels Premis Ajac bianuals per a joves arquitectes.
Organitzem diversos jurats de prestigi que seran cridats a formular un veredicte desinteressat sobre les nostres creacions com arquitectes, en una divisió de categories que és un dibuix de la professió dels joves arquitectes de Catalunya: Obra, Projectes, Articles i Emprenedoria.

 

PREMIOS AJAC X

Este año, el año del 20 aniversario de los Premios de la Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya, presentamos la décima edición de los Premios Ajac bianuales para jovenes arquitectos.
Organizamos varios jurados de prestigio que serán llamados a formular un veredicto desinteresado sobre nuestras creaciones como arquitectos, en una división de categorías que es un dibujo de la profesión de los jovenes arquitectos de Catalunya: Obra, Proyectos, Artículos y Emprendimiento.

 

AJAC AWARDS X

This year , the year of the 20th anniversary of the Awards Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya , we present the tenth edition of the biannual Ajac Awards for young architects . We organize various prestigious jury will be called to make a disinterested verdict on our creations as architects , a division of categories is a drawing of the faithful profession of the young architects of Catalunya : Work, Projects , Products and Entrepreneurship .

 

CATEGORIES PER JURAT / CATEGORÍAS POR JURADO / JURY CATEGORY

AMBIT A

A1. Obra nova / Rehabilitació. Realitzat – JURATS >>> Stephen Bates / Alberto Veiga / Xavier Ros

A2. Obra nova / Rehabilitació. No Realitzat – JURATS >>> Amadeu Santacana / Toni Gironès / (per confirmar 3r)

AMBIT B

B1. Urbanisme / Paisatge. Realitzat – JURATS >>> Sebastià Jornet / David Bravo / Anna Eklund

B2. Urbanisme / Paisatge. No Realitzat – JURATS >>> Iñaki Alday / Marina Cervera (Bienal paisatge) / Oscar Blasco

AMBIT C
C1. Reforma interior / Retail – JURATS >>> Cristina Carvajal / Sashka Krtolica / Miguel Angel Julià

C2. Arquitectura efímera – JURATS >>> Santiago Cirujeda / Xevi Bayona / (per confirmar 3r)

C3. Disseny de producte – JURATS >>> Mariona Benain / Curro Claret / Íñigo Gómez

AMBIT D

D1. Articles – JURATS >>> Anna Puigjaner / Juan Elvira / (per confirmar 3r)

D2. Assajos – JURATS >>> Pau de Sola Morales / Enric Llorach / (per confirmar 3r)

D3. Difusió arquiectura – JURATS >>> Dani Crespo / Pola Mora / Ivan Blasi

AMBIT E
E1. Emprenedoria – JURATS >>> Laura Núñez (Planreforma) / Nora Sole (Leroy Merlin) / Xavier Dumont (Barcelona Activa)

AMBIT F

F1. PFC – JURATS >>>  Iris Moyés / Areti Markopolou / Federico Soriano

CALENDARI
11 FEB: Presentació premis

4 ABRIL, 13h: Deadline

18 ABRIL, 13h: Deadline

15 MAIG – 15 JULIOL: Periode de deliberacions

OCTUBRE 2016: Anunci premiats + Inici exposició itinerant

 

Publicació del llibre recull de les obres dels Premis AJAC IX

L’AJAC ha publicat un llibre recull de totes les obres, projectes, PFC, articles i empreses d’arquitectura, en format paper, premiats a la IX edició dels Premis. Podreu trobar exemplars a la Cooperativa d’Arquitectes Jordi Capell o bé a les botigues de La Central.

Si voleu formar part del recull d’obres dels Premis AJAC X i que es promocionin les vostres creacions com a arquitectes en un concurs amb jurats de gran prestigi internacional, animeu-vos i presenteu-vos a l’edició d’enguany.

La publicació dels Premis AJAC VIII es pot llegir directament al blog de l’AJAC amb tots el continguts interactius, o bé us podeu descarregar una còpia d’alta qualitat.

 

Publicación del libro recopilación de las obras de los Premios AJAC IX
El AJAC ha publicado un libro recopilación de todas las obras , proyectos, PFC , artículos y empresas de arquitectura, en formato papel, premiados en la IX edición de los Premios . Podrá encontrar ejemplares en la Cooperativa de Arquitectos Jordi Capell o bien en las tiendas de La Central.
Si desea formar parte de la recopilación de obras de los Premios AJAC X y que se promocionen sus creaciones como arquitectos en un concurso con jurados de gran prestigio internacional, animaos y preséntese a la edición de este año.
La publicación de los Premios AJAC VIII se puede leer directamente en el blog de ​​la AJAC con todos los contenidos interactivos, o bien se puede descargar una copia de alta calidad.
The book collection of the works of the AJAC awards IX
The AJAC has published a book compilation of all works , projects , PFC , Products and Companies architecture on paper , winners of the ninth edition of the awards . You can find examples in the Cooperative Jordi Capell Architects or look in the shops of the plant.
If you wish to become a part of the collection of works Awards AJAC X AND HIS CREATIONS being promoted as architects in a competition with internationally renowned jury , encourage you and show you the edition of This Year .
Publishing Awards AJAC VIII can be read directly on the AJAC Block all interactive content , look or you can download a copy of High Quality .


 

AJAC-PREMIS AJAC IX-BASES-140422

Butlleta d’Inscripció / Hoja de Inscripción / Registration form