SUBVENCIONS COMUNITAT EUROPEA

VI Programa MARC
Subprograma de Desenvolupament sostenible, canvi planetari i ecosistemes.

El subprograma de Desenvolupament sostenible, canvi planetari i ecosistemes es centra en tres àrees temàtiques: Sistemes d’Energia Sostenibles, transport de superfície sostenible i canvi global i ecosistemes.
El seu objectiu és enfortir la capacitat científica i tecnològica d'Europa, amb vista a implantar un model de desenvolupament sostenible, a curt i llarg termini, integrant la seva dimensió social, econòmica i ambiental i contribuir als treballs internacionals per mitigar i fins i tot invertir les tendències actuals; comprendre i controlar el canvi global i preservar l'equilibri dels ecosistemes.

Informació general sobre convocatòries del VI Programa Marc:
http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm

Més informació:
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
Tel. 91 581 55 66
e-mail: cgd@cdti.es
URL: http://www.cdti.es

 

Programa LIFE
Instrument de finançament per al Medi Ambient

Informació sobre el programa LIFE:
http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm



Programes subvencionats per la DGTREN
La Direcció General del Transport i l'Energia de la Comunitat Europea (antiga DGXVII) té els següents objectius: gestionar la dependència externa per aconseguir l'abastament de l'energia del futur; integrar els mercats d'energies Europees per augmentar la competitivitat i fomentar la creació de llocs de treball i assegurar la compatibilitat entre la energia i els objectius mediambientals, enfocant l'atenció cap a l'impacte ambiental produït per la producció i l'ús de l'energia.
Per dur a terme aquest últim objectiu la DGTREN desenvolupa diferents programes per a la promoció de les energies renovables, enfocats a projectes innovadors i de gran envergadura. Dos d'aquests programes són el programa Altener i el programa SAVE.

ALTENER
Programa plurianual que promou l'ús de les energies renovables.
Els seus objectius són contribuir a la creació de les condicions necessàries per a la aplicació d'un pla d'acció comunitari sobre energies renovables i impulsar la inversió pública i privada en la producció i consum d'energia derivada de fonts renovables.

SAVE
Programa quinquennal per a la preparació i aplicació de mesures i accions basades en un criteri de rendibilitat per fomentar l'eficàcia energètica a la Comunitat.
Els seus objectius són: estimular mesures d'eficàcia energètica en tots els sectors, incentivar les inversions orientades a la conservació d'energia per part dels consumidors privats i públics i de la indústria i crear les condicions per a millorar la intensitat energètica del consum final.

Més informació sobre la DGTREN:
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index.html

Més informació sobre programes europeus de la DGTREN:
http://europa.eu.int/comm/energy/en/pfs_4_en.html