Els recursos i l’ús de fonts d’energia no renovables, com el petroli i el carbó, són limitats i no poden ser utilitzats més enllà del límit que fixen les possibilitats de la seva restitució. Les energies renovables són aquelles fonts d’energia que, a diferència de les fonts convencionals basades en els combustibles fòssils, es renoven de manera contínua; els recursos renovables poden ser consumits al mateix ritme que permeti la nostra possibilitat, en principi il·limitada, de captació i transformació. Són, per aquesta raó, una font inesgotable i neta d’abastament. Els principals recursos renovables són el sol, el vent, l’aigua en moviment, la biomassa i la geotèrmia.   els_recursos_grafic.GIF (21475 bytes)