L'edifici com a captador-dispador de calor
Comportament respecte l'hivern, l'estiu, i la il·luminació

Hivern

Bàsicament hi ha dos tipus de sistemes d’aportació indirecta: els murs emmagatzemadors de calor i les cobertes d’aigua. Altres opcions, com les galeries i els hivernacles, es poden considerar com combinacions de sistemes d’aportació directa i indirecta.

També existeixen d’altres sistemes menys estesos, però també efectius, com els acumuladors de pedres, captadors d’aire, etc.

Estiu

En climes temperats i càlids, el control tèrmic dels edificis ha de poder evitar el sobreescalfament a l’estiu; és a dir, ha d’incloure sistemes naturals contra la calor.

Entre aquests es pot distingir entre els sistemes per no guanyar calor (p. ex. les proteccions solars o els ombracles) i els destinats a evacuar el calor interior de l’edifici, com les ventilacions controlades, a traves de conductes o soterranis, sistemes d’humidificació, etc. Aquests darrers sistemes poden en determinats casos fer innecessari l’aire condicionat, a diferència de les proteccions solars, que únicament en redueixen la necessitat.

En qualsevol cas, un sistema captador de sol, sigui directe o indirecte, deu estar dissenyat de forma que a l’estiu serveixi com a element ventilador o, si més no, amb les proteccions solars necessàries per tal d’evitar la captació o acumulació de la calor.

Captació i il·luminació

Els elements de captació directa de calor comporten alhora una gran entrada de llum que durant les hores del dia pot ser excessiva, a menys que es facin servir reguladors de llum tipus persianes venecianes, cortines lleugeres, etc. Cal tenir en compte que en general aquests elements fan baixar el rendiment del sistema, doncs reflecteixen cap a l’exterior part de l’energia que els hi arriba.

Per contra, els elements de captació indirecta en general impedeixen o dificulten l’entrada de llum, doncs es fa incidir la radiació sobre l’element emmagatzemador, per la qual cosa cal combinar ambdós tipus de sistemes o bé utilitzar elements específics d’il·luminació, com conductes de llum, lluernaris, etc. o emprar sistemes mixtes.

 

Tornar a L'edifici com a captador

 

 

 

captacio_hivern.gif (5539 bytes)
Habitatges a Osuna,
Sevilla.
Alberich - Díaz - López


captacio_estiu.gif (3667 bytes)
Habitatges a Osuna
,
Sevilla.
Alberich - Díaz - López