Amortització econòmica: Recuperació del capital invertit en la instal·lació de l’aïllament, mercès a l’estalvi energètic en calefacció i refrigeració que es produeix.

Amortització energètica: Recuperació de l’energia gastada en el procés de fabricació i posta en obra de l’aïllament, mercès a l’estalvi energètic en calefacció i refrigeració que es produeix.

El temps màxim d’amortització raonable es situa als 10 anys.

Òbviament, els aïllaments més rendibles des d’un punt de vista econòmic son els que la seva adquisició i posta en obra es més barata i això pot variar amb el temps (p. ex. les escumes projectades de poliuretà), mentre que els més "energèticament econòmics" son els que suporten menys manipulacions, o provenen de matèries primeres renovables (p. ex. l’aglomerat de suro o fibres vegetals).

Tornar a aïllament