El moviment de l'aire

En general, el moviment de l’aire no ha d’ultrapassar uns valors compresos entre 0,15 m/s a 20ºC i 0,45 m/s a 26ºC. De fet, per a una instal·lació d’aire condicionat, la normativa estableix que la velocitat de l’aire no ha de superar el valor de 0,25 m/s a una altura del terra inferior a 2 m.

L’efecte de la velocitat de l’aire pot ser beneficiós en climes càlids i humits, ja que augmenta la sensació de frescor. El moviment de l’aire modifica la sensació tèrmica: una velocitat d’1 m/s pot produir una sensació de temperatura inferior en 2 o 3ºC. No obstant això, hi ha un límit de velocitat, de 2,0 m/s, a partir del qual el moviment de l’aire pot resultar molest.

Tornar a confort