El confort

Des de sempre, als edificis els hi demanem el mateix: que siguin confortables.
La idea de confort
es relaciona directament amb la sensació de benestar. Encara que hi influeixen nombrosos factors, físics i psicològics, hi ha dos aspectes fonamentals que un disseny mediambientalment correcte hauria de considerar:

El confort climàtic
En essència, els paràmetres que defineixen les condicions de confort climàtic d’un ambient per a una activitat determinada són: El confort tèrmic, la humitat de l’aire, la qualitat de l’aire, el moviment de l’aire, i
el vestuari.

El confort lumínic
En el confortlumínic intervenen tres paràmetres fonamentals: el nivell d'il·luminació, l'enlluernament provocat per una diferència excessiva entre brillantors, i el color de la llum, conseqüència del repartiment d’energia en les diferents longituds d’ona de l’espectre.

El confort a l'hivern, l'estiu i respecte la il·luminació

Conclusions

  • Al confort tèrmic intervenen diversos paràmetres, a més de la temperatura  de l’aire. D'altra banda, el cos humà té una certa capacitat d’aclimatació, per la qual cosa la sensació de fred o calor varia al llarg de l’any, en climes diferents, etc.

  • Cal deslligar el concepte  "molta llum" del concepte  "bona llum": el confort lumínic rau més en els contrastos, el color de l’ambient, l’absència d’enlluernament, etc. que en el nivell d’il·luminació, doncs l’ull humà té una gran capacitat d’adaptació.


Tornar a conceptes

  fons_negre_sense_imatge.GIF (98 bytes)