Safates de llum

Són pantalles horitzontals situades a les finestres, normalment per sobre del nivell de la vista, reflectants per la part superior. Reflecteixen la llum exterior cap al sostre interior, fent arribar la llum natural a les zones més interiors de les estances.

Poden ser exteriors, interiors i combinades.

Comportament respecte al fred, a la calor i a la llum.

Són elements que serveixen per millorar les prestacions lumíniques de les finestres, per la qual cosa el seu comportament enfront del fred i la calor no és significatiu.

Per tal de que siguin vertaderament efectives, cal que la superfície superior de la safata sigui reflectant especular, mentre que el sostre interior ha de ser molt reflectant i difusor (blanc i llis), doncs és el segon component del sistema.

Si són totalment opaques fan ombra a prop de la finestra i poden servir com a proteccions solars, mentre que si són semi-transparents només tamisen la llum en aquesta zona, però el seu rendiment és també més baix.

Mentre més alt sigui el sostre i més distància hi hagi entre ell i la safata, millor funcionarà el sistema.

Les safates exteriors són adequades a carrers estrets i patis, doncs capten la llum directament de la volta del cel; a més es poden inclinar o fer servir miralls convexos per tal de millorar-ne el rendiment.

Tant a exterior com a l'interior, és necessari netejar les safates fàcilment, doncs el seu rendiment disminueix ràpidament quan s'embruten.

També es pot fer servir com safata l'ampit de la finestra, però llavors cal controlar el possible enlluernament. En aquest cas, s'augmenta el rendiment del sistema (també la calor captada), doncs no fa ombra a la finestra, sinó que reflecteix la radiació que d'altra forma incidiria a l'exterior de la façana.

Tornar a estratègies d'il·luminació

  fons_negre_sense_imatge.GIF (98 bytes)


Escola La Vanoise
Modane, France.