Torres de vent

Pròpies de zones càlides, les torres de vent són sistemes que es fan servir on hi ha vents frescos més o menys constants en quant a direcció i intensitat com, per exemple, marinades.

Els capçals de les torres sobresurten per sobre de les cobertes, encarats cap al vent, i capten i condueixen l'aire fresc cap a les zones interiors de la casa, mercès a la seva pròpia força.

Comportament respecte al fred, a la calor i a la llum.

L'aire es pot acabar de refredar fent-lo passar per llocs frescos, com ara soterranis o cisternes, abans d'introduir-lo als espais habitats.

Es poden fer servir, simultàniament com a conductes de llum, si bé, en aquest cas, s'hauran de dissenyar acuradament els seus elements d'emissió a l'interior per permetre la regulació de la llum i el vent de forma independent.

També en determinades circumstàncies (p. ex. sense vent o a la nit) es poden fer servir com a elements de ventilació per tiratge tèrmic, invertint la circulació de l'aire.

Es pot modificar el seu comportament connectant ventiladors elèctrics que millorin el tiratge.

 

Tornar a estratègies de refrigeració i ventilació

  fons_negre_sense_imatge.GIF (98 bytes)