Elements d'aigua: brolladors i estanys

Els estanys són elements que contenen superfícies d'aigua quieta o en moviment, mentre que als brolladors l'aigua és impulsada mitjançant bombes per ser polvoritzada.

Normalment es fan servir com a decoració, però poden jugar un paper molt important com a elements de condicionament ambiental.


Comportament en front del fred, calor i llum.

La utilització més important és per fer baixar la temperatura de l'aire als climes càlids secs.

Quan l'aire entra en contacte amb l'aigua tendeix a evaporar-la. Com que per evaporar un gram d'aigua es necessiten 559 calories, la conseqüència és que, a més d'augmentar la humitat relativa de l'aire, es baixa la seva temperatura.

L'aire refredat cal controlar-lo, conduint-lo a l' interior dels edificis o fent servir els elements d'aigua al fons dels patis, com a l'impluvium de la casa romana tradicional.

L'evaporació és més activa quan més càlid i sec és l'aire i més contacte té amb l'aigua, per la qual cosa són molt més efectius els brolladors que els elements d'aigua quieta.

Si l'aire és càlid i humit, no convé fer servir aquests sistemes, doncs a banda de que l'evaporació és menor, l'aire pot arribar a nivells d'humitat que resultin incòmodes.

També a l'hivern poden ser contraproduents doncs, tot i que al ser l'aire més fred l'evaporació és menys activa, la humitat que adquireix pot fer augmentar la sensació de fred.

 

Tornar a estratègies de refrigeració i ventilació

  fons_negre_sense_imatge.GIF (98 bytes)