El mercat de productes fotovoltaics

L’origen del desenvolupament de la tecnologia fotovoltaica té a veure amb els programes espacials de finals dels anys 50 i principis dels 60, per tal de poder utilitzar-la com a font de generació elèctrica en satèl·lits artificials. La intenció era desenvolupar una tecnologia de producció d’electricitat a partir d’una font econòmica i inexhaurible. La progressiva millora del seu rendiment, així com el descens dels costos, han permès la seva implantació en diferents camps d’aplicació. La comercialització en aplicacions terrestres va iniciar-se a Europa als anys 70, per a l'electrificació de granges i refugis de muntanya.

De les possibilitats d’utilització de l’energia solar fotovoltaica, les principals aplicacions, en funció de la importància social i econòmica, son els sistemes autònoms d’electrificació d’emplaçaments aïllats i la integració en edificis urbans, amb sistemes connectats a xarxa.

Per a aquelles situacions on la realització d’un subministrament amb la xarxa convencional resulta especialment car, el seu cost no resulta elevat; ara per ara, experimenta una progressiva i ràpida reducció, proporcional al creixement del mercat, que està estimada per al propers anys a la Comunitat Europea en prop d’un 25% anual. A pesar de les bones perspectives de futur i de l’intens desenvolupament recent de la indústria del sector, la contribució actual de l’energia fotovoltaica al balanç energètic europeu és encara marginal. Els estats espanyol i alemany es troben entre els països europeus amb més potència instal·lada.Tot i que el seu origen és diferent, la potència instal·lada a Espanya és deguda fonamentalment a grans centrals de producció (Almeria, Toledo), mentre que a Alemanya, els darrers anys, ha augmentat espectacularment el nombre de petites instal·lacions als edificis.


Font: Comissió Europea DG XVII, 1997

Tornar a: Costos i dimensionament.