Fan-coils

Aquest sistema utilitza un bescanviador de calor aigua-aire i consisteix en un grup de tubs aletejats, per l’interior dels quals circula l’aigua calenta i que és travessat per un corrent d’aire controlable, que és d’aquesta manera escalfat i distribuït per l’espai que es vol condicionar.

Els altres sistemes d’emissió de calor a baixa temperatura:
Terra radiant
Radiadors sobredimensionats

Tornar a: Calefacció